Ansøg om midler

I Jordan spørger kronisk syge flygtninge chatbot om covid-19

World Diabetes Foundation bistår de jordanske sundhedsmyndigheder i brugen af nye interaktive og digitale metoder til at kommunikere med diabetespatienter og andre kronisk syge i Jordan om, hvordan de skal forholde sig under covid-19. De har desuden støttet efteruddannelse af personale i sundhedsvæsenet med hensyn til rådgivning og behandling af kronisk syge under pandemien. Indsatsen er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Kronisk syge fylder meget i statistikkerne i Jordan – over hver tiende indbygger har således diabetes, og for de mange flygtninge fra Syrien, som landet huser, formodes tallet at være endnu højere. Men det er en stor udfordring at arbejde med netop diabetes og andre kroniske sygdomme i et land som Jordan, hvor sundhedssystemet er yderligere presset på grund af de mange flygtninge og nu også covid-19.

”Selv om diabetespatienter og andre kronisk syge udgør en stor gruppe i Jordan, har det grundet omstændighederne i landet ofte været en udfordring at kunne prioritere denne gruppe, da der i forvejen er et kæmpe pres på sundhedsvæsenet ikke mindst som følge af tilstedeværelsen af flere end 600.000 registrerede syriske flygtninge,” siger Jakob Sloth Madsen, der er seniorrådgiver i World Diabetes Foundation.

I foråret 2020 blev det hurtigt meget tydeligt, at covid-19 kræver flest liv blandt kronisk syge. Derfor har World Diabetes Foundation fået  en bevilling på fem millioner kroner af Novo Nordisk Fonden til en indsats rettet mod kronisk syge blandt såvel syriske flygtninge som lokalbefolkningen i Jordan under covid-19.

Indsatsen koordineres i Jordan af den nationale NGO, Royal Health Awareness Society, og implementeres af det jordanske sundhedsministerium, som en del af den nationale covid-19 indsats.

Sammen formidler de viden om covid-19 til kronisk syge, så de ved, hvordan de skal passe på sig selv. Desuden støtter indsatsen sundhedsvæsenet generelt, så det er bedre i stand til at tage sig af de kronisk syge.

”Det har betydet rigtigt meget at få denne støtte fra Novo Nordisk Fonden, der heldigvis handlede meget hurtigt. Det betød, at vi tidligt i udbruddet af covid-19 kunne støtte en målrettet indsats for de kronisk syge i Jordan i samarbejde med vores lokale partner og sundhedsmyndighederne,” siger Jakob Sloth Madsen.

Digital vejledning, chatbot og sms’er

World Diabetes Foundation har støttet efteruddannelse af flere end 250 ansatte i sundhedsvæsenet – bl.a. sygeplejersker og ernæringsvejledere. Kurserne har fokus på brug af værnemidler og rådgivning af kronisk syge under pandemien. En del af rådgivningen foregik i begyndelsen ansigt til ansigt, men da Jordan ligesom de fleste andre lande lukkede ned, blev den i stedet virtuel.

Den virtuelle kommunikation består ikke kun af personlige møder på en skærm, men er også baseret på en allerede eksisterende specialudviklet chatbot, som via Novo Nordisk Fondens og World Diabetes Foundations støtte til den nationale ngo og de jordanske myndigheder har fået tilføjet et modul, der fokuserer specifikt på kroniske sygdomme og covid-19. Her kan patienterne således få svar på de mest almindelige spørgsmål om covid-19 og kroniske sygdomme, og modulet er netop færdigudviklet og godkendt af de nationale sundhedsmyndigheder og forventes at blive anvendt af mere end 10.000 personer om ugen.

”Vores partnere i Jordan var nødt til at tænke meget innovativt. Førhen ville sundhedsmedarbejdere typisk møde patienterne på klinikkerne eller gå ud og banke på hos patienterne. Nu var vi nødt til at blive mere digitale på grund af covid-19 smitterisiko”, tilføjer Jakob Sloth Madsen.

En af udfordringerne har været, at mange af patienterne er ældre mennesker, som ikke nødvendigvis har adgang til en computer eller en smartphone. De har derfor modtaget sms’er med direkte links i et forsøg på at gøre det nemmere.

Indsatsen har også været rettet mod udvikling af videoer om, hvordan man som kronisk syg skal beskytte sig under pandemien, og hvordan man kan kontrollere sin sygdom. Videoerne og andet informationsmateriale er blevet delt via Facebook og WhatsApp, der indtil videre er nået ud til flere end 21.000 personer.

Fondsmidler er med til at nedbryde silotænkning

I lav- og mellemindkomst lande kan det generelt være svært at få tilstrækkelig opmærksomhed omkring kroniske sygdomme; og det er endnu sværere i et land som Jordan, der samtidig oplever en stor tilstrømning og tilstedeværelse af flygtninge. Men Jakob Sloth Madsen vurderer, at med covid-19 kan dette ændre sig.

”Det er naturligt nok, at man i en flygtningelejr og i andre områder med mange flygtninge først tager sig af de akutte problemer. Derfor har kroniske sygdomme ikke haft lige så megen bevågenhed – det er jo ikke noget, man dør af lige nu. Ikke desto mindre udgør de kroniske sygdomme såsom diabetes en stor og voksende byrde for patienter, deres familier og samfundet som helhed og belaster et i forvejen presset sundhedssystem, og covid-19 synes at have ændret på tankegangen. Vi kan ikke fortsætte med at tænke i siloer, hvor vi opdeler mellem de akutte, smitsomme infektionssygdomme og de ikke-smitsomme kroniske sygdomme. Det er jo især de kronisk syge, som er sårbare overfor covid-19.”

Mens det lige nu især handler om at hjælpe de kronisk syge patienter, er indsatsen også rettet mod at forebygge, at de fremtidige generationer bliver lige så hårdt ramt. 30 unge er derfor blevet uddannet i at tale med andre unge om vigtigheden af sund kost og motion. Indtil videre er de nået ud til 700 andre unge.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]