Ansøg om midler

Innovations-ambassadører skal stimulere iværksætteri ved universiteter og hospitaler

Fem innovative forskere har modtaget i alt 30 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at afsøge det kommercielle potentiale i en opfindelse. Forskerne skal samtidig fungere som ambassadører for innovation på deres vidensinstitutioner.

Novo Nordisk Fonden har givet fem excellente forskere titlen Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator og har tildelt hver forsker en bevilling på 6 mio. kr. over en treårige periode.

Bevillingerne skal give forskerne den fornødne tid og mulighed for at udforske det kommercielle potentiale ved et forskningsfund, mens de forbliver på deres vidensinstitution.

Det er første gang, bevillingerne uddeles.

”Formålet med bevillingerne er at stimulere innovation og iværksætteri inden for den akademiske verden og på den måde sørge for at forskningen kommer både patienter og samfund til gode,” siger Mikkel Skovborg, Senior Vice President, Innovation, Novo Nordisk Fonden.

Bevillingsmodtagerne vil i deres projekter bl.a. udforske udvikling af en ny lægemiddelkandidat til gavn for mange mennesker med Parkinsons sygdom, en ny individuel behandling målrettet patienter med aggressive hjernesvulster og en ny terapi til kampen mod fedme.

De første fem bevillingsmodtagere er:

  • Andreas Kjær, professor, Rigshospitalet og Københavns Universitet
  • Claus Elsborg Olesen, seniorforsker, Aarhus Universitet
  • Mette Rosenkilde, professor, Københavns Universitet
  • Zachary Gerhart-Hines, lektor, Københavns Universitet
  • Martin Jakobsen, lektor, Aarhus Universitet

 Læs mere om forskernes projekter nedenfor.

Eksperthjælp til modning af projekter
Bevillingsmodtagere vil i løbet af den treårige projektperiode modtage den støtte, der er nødvendig for at lykkes med projektmodningen, herunder støtte fra eksperter inden for juridisk rådgivning, iværksætteri og innovation – ressourcer, der i øjeblikket typisk ikke er tilgængelige på danske forskningsinstitutioner.

Bevillingerne vil på den måde gøre det muligt for forskere at forfølge parallelle forskningsspor inden for grundforskning og translationel forskning uden at forskerens akademiske udvikling eller karriere tilsidesættes.

De langsigtede bevillinger skal give forskere mulighed for at indsamle flere data til deres projekter og skabe forudsætninger for, at projekterne kan modne længere tid i de akademiske miljøer. Bevillingsmodtagerne vil skulle ansætte en projektleder til at drive projektet.

Ambassadør for innovation
Titlen Novo Nordisk Foundation Distinguished Innovator understreger, at bevillingsmodtageren også skal fungere som ambassadør for innovation på sit universitet, f.eks. ved aktivt at vejlede studerende eller andre undervisere og personale samt videreformidle læring og viden om innovationsprocesser.

”Vi ser ofte, at forskere, der en eller to gange har udviklet et nyt produkt, er mere tilbøjelige til at gøre det igen, og vi ønsker derfor at støtte disse forskere. Samtidig ønsker vi at facilitere en øget forståelse for værdien af innovation gennem udpegning af innovationsambassadører,” siger Mikkel Skovborg.

De fem bevillingsmodtagerne og deres projekter

Andreas Kjær, professor, overlæge, Rigshospitalet og Københavns Universitet.
Bevillingsbeløb: 6 mio. kr.
Projekttitel: uPAR-targeted peptide receptor radionuclide therapy (PRRT): a game-changer

Projektbeskrivelse: Præcis og optimeret behandling af den enkelte patient er det fremtidige paradigme inden for kræftbehandling. En teknik, der er velegnet til dette, er målrettet peptidreceptor-radionuklidterapi. Denne terapi anvender radionuklider, der er målrettet til kun at påvirke kræftceller og derved skåne sundt væv. Dette muliggør behandling af både den primære kræft og mulig spredning af sygdommen, og terapien har få bivirkninger. Målet for terapien kaldes urokinase-type plasminogenaktivator-receptor (uPAR) og udtrykkes ved aggressive tumorceller. Denne nye terapi bliver til at begynde med udviklet til patienter med aggressive hjernesvulster (glioblastomer) og patienter med aggressive neuroendokrine tumorer, da begge disse patientgrupper har dårlige overlevelsesprognoser og få behandlingsmuligheder. Da terapimålet imidlertid er til stede i mange andre kræftformer, agter vi senere hen at udvide brugen til også at omfatte patienter med andre kræftformer.

Claus Elsborg Olesen, seniorforsker, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevillingsbeløb: 6 mio. kr.
Projekttitel: Targeting the SERCA transporter to increase neurons cytosolic calcium levels as a paradigm changing protection against progressive Parkinsons disease

Projektbeskrivelse: Parkinsons sygdom er en progressiv neurodegenerativ sygdom, hvor der kun er mulighed for at give symptomatisk behandling med begrænset effekt og varighed. Dette innovationsstipendium vil gøre brug af et nyt lægemiddelmål for sygdommen, som forskning har identificeret, forbedre lægemidler og dermed fremme en paradigmeændrende sygdomsmodificerende behandling. Det er kendt, at alfa-synuclein (AS)-aggregater forårsager neurodegeneration, og forskning viser, at dette er forbundet med aktiveringen af en calciumpumpe. Dette innovative stipendium sigter mod at udvikle et lille molekyle, der gives oralt, som vil genetablere calcium-homeostase og dermed forhindre virkningerne og spredningen af destruktive AS-aggregater i hjernen. Projektet vil opnå understøttende biologisk evidens ved at påvise effektivitet i både in vitro- og in vivo-modeller af Parkinsons sygdom og bidrage til den fortsatte kliniske udvikling af en lægemiddelkandidat til gavn for de mange mennesker, der lider af Parkinsons sygdom.

Mette Rosenkilde, professor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Bevillingsbeløb: 6 mio. kr.
Projekttitel: Turning virus survival and defense mechanisms into offensive antiviral therapy

Projektbeskrivelse: Vira udgør en fare på grund af deres hurtige spredning, mangel på effektive lægemidler og manglende immunitet, som illustreret ved COVID-19-udbruddet i 2020. Dette innovative projekt fokuserer på nye antivirale principper, der forstyrrer den måde, hvorpå vira anvender G protein-koblede receptorer (GPCRs). Disse receptorer er generelt gode mål for lægemidler, da ca. 40% af alle lægemidler påvirker dem. For at skjule sig for immunsystemet og sprede sig rundt i kroppen og til andre værter har vira fundet måder at manipulere værten på; enten ved at bruge receptorer i værten, eller ved at bruge receptorer i virus genomet. Vores projekt søger at undersøge det kommercielle potentiale ved at forstyrre den måde, hvorpå vira anvender disse receptorer. Vores strategi er at interferere med virus-kodede receptorer eller forhindre interaktion mellem virus-kodet ligander til receptorer i værten. Til at begynde med vil vi fokusere på få vira, men da mange vira indeholder disse receptorer i deres arvemateriale, eller benytter sig af værtens receptorer, forventer vi at kunne udbrede dette terapeutiske potentiale til mange vira.

Zachary Gerhart-Hines, lektor, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet
Bevillingsbeløb: 6 mio. kr.
Projekttitel: BATTERIE: Brown Adipose Tissue Targeting of Energy-Expending Receptors for Innovative Exploration

Projektbeskrivelse: Fedtvæv bliver ofte set som en negativ faktor i forbindelse med stofskiftesygdomme såsom fedme og diabetes. Og faktisk er for meget fedtvævsmasse forbundet med hjerte-kar-sygdomme, nonalkoholisk fedtleversygdom og endda nogle former for kræft og dysfunktion i nervesystemet. Imidlertid er det min hensigt at anvende fedtvæv i kampen mod stofskiftesygdomme. Vi har for nylig afdækket en afgørende reguleringsmekanisme, der får fedtvæv til at forbrænde kalorier i stedet for at oplagre dem. Ved at skabe potente og selektive forbindelser, der udnytter denne fedtaktiverende proces, er vi overbeviste om, at vi uden risiko kan skubbe energiforbruget til et niveau, som kan modvirke vægtøgning og de dertilhørende sygdomsprocesser. Til dato er markedet for fedmemidler domineret af lægemidler, der reducerer kalorieindtag uden klinisk godkendte muligheder for at øge kalorieforbrændingen. Derfor giver vores projekt mulighed for at tage et potentielt stort spring fremad i kampen mod fedme og giver mange muligheder, enten som en selvstændig farmakoterapi eller i kombination med midler som hæmmer kalorieindtag.

Martin Jakobsen, lektor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevillingsbeløb: 6 mio. kr.
Projekttitel: Systemic STING regulators as novel therapeutics for advanced cancer immuno-oncology

Projektbeskrivelse: Vi ved i dag, at udviklingen af kræft er afhængig af, hvordan det immunologiske respons udvikles i tumoren. Grundet dette er der fokus på at fremtidens kræftbehandling således målrettes til at fremme immunsystemets funktionsevne i håb om, at det kan forbedre anti-tumor immune responser. Denne type behandling kaldes ”immunterapi”. På trods af betydelige fremskridt, er der stadig patienter, der ikke respondere ordentlig på denne type behandling. Prækliniske dyrestudier, der fokuserer på det medfødte immunsystem, viser, at signalvejen, der reguleres af stimulator of interferon-genes (STING), er afgørende for at skabe et effektivt antitumor-respons. Det tyder på at hænge sammen med både en øget aktivering af T-celler og forbedret tumor-antigen-præsentation på dendritiske celler. Ikke desto mindre mangler vi stadig udførlig evidens for, hvordan STING-signalvejen er medvirkende til at udvikle antitumor-immunitet. På nuværende tidspunkt er STING-baseret immunterapi en sort boks, men med et kæmpe potentiale til at forbedre kræftbehandlingen. Vi vil her udforske forskellige innovative tilgange baseret på stærke grundvidenskabelige opdagelser, som en dag kan udvikle sig til STING-baserede immunterapier.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]