Ansøg om midler

Jacobæus Prisen 2020 hædrer mangeårigt bidrag til klinisk forskning i stofskiftesygdomme

Professor Karine Clément fra Frankrig modtager Jacobæus Prisen 2020 på 1,5 mio. kr. for sin kliniske forskning i stofskiftesygdomme. Hun modtager prisen i anerkendelse af de vigtige bidrag, hun har givet til udviklingen af nye metoder og modeller, der kan bruges i det kliniske arbejde med blandt andet svær overvægt og type 2-diabetes.

Hvordan ændrer tarmens mikrobiom sig, når man har været igennem et vægttab forårsaget af diæt eller bariatrisk kirurgi? Det er et af de spørgsmål, som professor Karine Clément gennem sin forskning forsøger at besvare ved at undersøge ændringer i fedtvæv, lever og tarm.

Karine Clément er professor i ernæring ved Sorbonne Universitet og Pitié-Salpêtrière Hospital i Paris, Frankrig. I sin forskning gør hun brug af de såkaldte omics-teknologier, der er en fællesbetegnelse for metoder, der benyttes til at lave en samlet analyse af store mængder biologisk data. Teknologierne bruges blandt andet til at undersøge menneskets genom, stofskifte (metabolisme) og mikrobiom.

”I de seneste 20 år har vi brugt forskellige omics-teknologier til at undersøge kompleksiteten i metaboliske sygdomme, især hos mennesker. Disse teknologier er særligt velegnede til at undersøge patofysiologi i forbindelse med metaboliske lidelser som eksempelvis svær overvægt og type 2-diabetes,” siger Karine Clément.

Klinisk forskning med banebrydende metoder
Som leder af forskningsenheden NutriOmics arbejder Karine Clément og hendes hold med såvel grundforskning som translationel forskning inden for svær overvægt og relaterede stofskiftelidelser.

For at hædre hendes mangeårige forskningsbidrag har Novo Nordisk Fondens Komite for Endokrinologi og Metabolisme valgt at tildele Karine Clément Jacobæus Prisen 2020.

”Gennem hele sin karriere har Karine Clément gjort brug af banebrydende molekylære analyser for at undersøge kliniske spørgsmål inden for svær overvægt, type 2-diabetes og metaboliske sygdomme. Det vigtige arbejde vil vi gerne hædre ved at tildele hende Jacobæus Prisen,” siger professor Anna Krook, formand for komiteen og professor ved Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Instituttet, Stockholm, Sverige.

Den 12. februar holder Karine Clément en prisforelæsning med titlen ”Obesity: What is behind; genetics, diet or gut microbiota?”. Forelæsningen afholdes online. Læs mere om forelæsningen og tilmeld dig her.

Modtager af Jacobæus Prisen 2020: Professor Karine Clément
Karine Clément er professor i ernæring ved og Pitié-Salpêtrière Hospital (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) og Sorbonne Universitet i Paris, Frankrig.

Hun leder forskningsenheden NutriOmics ved INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – Frankrigs nationale institut for sundhed og medicinsk forskning).

Fra 2011-2016 var Karine Clément leder af Institute of CardioMetabolism and Nutrition (ICAN) i Paris, Frankrig.

Karine Clément og hendes forskningshold har bidraget til mere end 350 hyppigt citerede publikationer, og hun bidrager til adskillige ekspertpaneler og internationale konsortier, fx MetaCardis – et EU-projekt, der er dedikeret til studier af tarmens mikrobiom i forbindelse med kardiometaboliske lidelser.

Hun er også medlem af flere internationale videnskabelige forskningsgrupper, herunder The World Obesity Federation (WOF), The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD), Association Francaise D’études et de Recherches sur L’obésite (AFERO).

Om Jacobæus Prisen
Jacobæus Prisen blev indstiftet i 1939 til minde om den svenske professor H.C. Jacobæus. Prisen har til formål at promovere medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker, der inviteres til at holde en forelæsning om sin forskning. Emnet bør falde inden for det fysiologiske eller endokrinologiske område. Prisen er på 1.500.000 kr., opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris og 1.250.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde.

Prisen uddeles i regi af Komite for Endokrinologi og Metabolisme, der er en komite under Novo Nordisk Fonden, og forelæsningerne afholdes så vidt muligt i skandinaviske universitetsbyer eller andre byer i Europa med tilknytning til medicinsk forskning.

H.C. Jacobæus (1879-1937) var en pioner inden for klinisk forskning. Han udviklede bl.a. en metode til at undersøge lungerne vha. torakoskopi – kikkertundersøgelser – hvilket har haft stor betydning for diagnosticering og behandling af lungesygdomme, især tuberkulose. Jacobæus var medlem af fondens bestyrelse fra 1926 og frem til sin død.

Se tidligere års prismodtagere her.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Officer, 2367 3226, [email protected]