Ansøg om midler

Kampen om tillid: Er viden og fakta gået af mode?

Martin Ågerup, Lars Rebien Sørensen og Vincent Hendricks debatterede på Grønbechs Hotel.

”World Economic Forum har siden 2013 kategoriseret misinformation som en global udfordring – altså på lige fod med klima, migration og flygtninge. Og hvorfor det? I sidste ende fordi misinformation på nettet kan være med til at rokke ved en styreform, som vi sætter stor pris på, nemlig demokratiet.”

Så kontant indledte Vincent Hendricks, professor i filosofi, forsker og samfundsdebattør, debatten, da han sammen med Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, og Martin Ågerup, direktør i tænketanken Cepos deltog i Novo Nordisk Fondens folkemødedebat om fake news og fakta.

Under titlen ”Kampen om tillid: Er viden og fakta gået af mode?” efterspurgte ordstyrer Stine Carsten Kendal, direktør, Information, først en diagnose og siden bud på løsninger på mistilliden og manglen på tiltro til autoriter fra de tre paneldeltagere.

”Problemet er, at globale udfordringer har den egenskab, at de ikke kan løses af en enkelt eller to aktører alene. Alle er nødt til at koordinere deres indsatser for, at vi kan komme noget af denne misinformation til livs. Ellers ender vi et værre sted, og vi kommer til at være den første generation i historien, som efterlader en verden i værre forfatning, end den var, da vi fik den fra vores forældre,” sagde Vincent Hendricks.

Martin Ågerup nævnte brudte og urealistiske løfter fra politisk side som en forklaring på mistilliden:

”Jeg tror, at den voksende mistillid til institutioner og politikere i høj grad skyldes, at demokratiet og det politiske systems logik er, at politikerne i konkurrencen med hinanden om vælgernes gunst lover vælgerne ting, man ikke kan holde. Et eksempel kunne være en million elbiler i 2030, som Venstre har lovet baseret på at nedsætte en kommission, der skal se på, hvordan vi kan komme dertil. Det har ingen gang på jord. Et andet eksempel er Socialdemokraternes differentierede pension, som har stillet folk i udsigt, at en væsentlig del af befolkningen vil kunne komme tidligere på pension inden for en udgiftsramme på 3 mia. kr. Og man kunne blive ved med at nævne eksempler.”

”Politik spiller en stadig større rolle i reguleringen af vores samfund, og der er forventninger om, at politikerne skal løse samfundets problemer. Den bevægelse bliver større og større. Samtidig har de sociale medier bidraget til den dynamik. Tonen er meget grov, og vi bevæger os væk fra et samfund, hvor vi har en overbærenhed over for hinanden, ligesom vi sædvanligvis har det i det virkelige liv,” sagde Martin Ågerup.

Lars Rebien Sørensen valgte at betragte emnet fra en lidt anden vinkel:

”Jeg ser det mere som et tillidsspørgsmål og ikke som en global krise. Der er opstået en faldende tillid til autoriteter og eksperter, men det betyder ikke, at der er en faldende tillid generelt – tilliden er bare flyttet over på vennerne, kollegaerne og enkeltindivider i samfundet.”

”Jeg kunne godt tænke mig at vende den lidt om. I dag er der mange flere, der kan deltage i debatten og komme med deres input, og det giver et midlertidigt kaos. Og når vi debatterer ting af stor betydning for vores samfund – det kunne være klima eller velfærd – så skal man være klar over, hvad man diskuterer. Jeg tror, at der kommer en periode, hvor man får sorteret i alle de her input og sorteret dem fra, vi ikke kan bruge. Jeg tror, at der vil ske en normudvikling. Jeg har selv tænkt over det som en negativ udvikling, men jeg synes egentlig, at vi skal gribe det og se det som en positiv ting, at folk kan komme til orde.”

Debatten blev afholdt i en fuldt besat sal på Grønbechs Hotel centralt i Allinge og varede en time.

Sidst i debatten blev de tre paneldeltagere bedt om at komme med bud på løsninger på tillidskrisen. Lars Rebien Sørensen nævnte i den forbindelse bl.a., at Novo Nordisk Fonden netop har bevilget seks mio. kr. til det uafhængige journalistcenter Constructive Institute til uddeling af seks stipendier til udvikling af indsigtsfuld journalistik på sundhedsområdet.

”Det handler om at uddanne journalister, der har en speciel interesse inden for sundhedsvidenskab, og give dem mulighed for at fordybe sig i et område,” sagde Lars Rebien Sørensen.

Vincent Hendricks var efterfølgende enig i, at uddannelse af journalister kan bidrage til at genoprette tilliden: ”Ja, det mener jeg. Som jeg også sagde i debatten, så mener jeg, at medierne skal dække forskning og viden noget mere. Jeg så gerne, at der på samme måde, som der er fem minutter med vejrudsigt og fem minutter med sport i hver TV-udsendelse, også var fem minutter med videnskab. Så at journalister får mere viden og fokus på forskning er meget vigtigt. Mere af det.”

Debatten var en af de i alt fire, som Novo Nordisk Fonden arrangerede ved årets Folkemøde.

Se oversigt over fondens debatter her.