Ansøg om midler

Kreative pædagoger modtager pris for at give børn lærerige oplevelser med natur, tal og teknologi

Pædagogerne Charlotte Damgaard (foto), Dagnæs Børnehus i Horsens, og Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen, Børnehuset Bullerby i Roskilde, modtager Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2019.

Børns nysgerrighed er én af de vigtigste forudsætninger for deres interesse for naturfagene i skolen. Denne nysgerrighed er medfødt, men ligesom en blomst, der skal vandes, skal nysgerrigheden holdes ved lige for ikke at visne allerede inden skolestart.

At fastholde og styrke børns nysgerrighed for det naturtematiske er netop, hvad Charlotte Damgaard fra Dagnæs Børnehus i Horsens og Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen fra Børnehuset Bullerby i Roskilde gør hver eneste dag.

For deres vedholdende og nytænkende arbejde med at inspirere dagtilbuddenes børn til at være nysgerrige på naturen modtager de tre pædagoger Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2019.

Robotbygning i børnehuset
Charlotte Damgaard fra Dagnæs Børnehus er primus motor på et forløb, hvor 250 børn på tværs af vuggestue, børnehave og dagpleje får pirret deres nysgerrighed omkring det naturfaglige. Hun har bl.a. samlet materialer og udviklet pædagogiske tiltag i Børnehusets STEAM Makerspace, hvor børnene kan udvikle deres kreativitet ved at eksperimentere med kendte og nye materialer og teknologier. Her får børnene bl.a. erfaring med robotbygning, mikroskoper og programmering af micro:bits.

Charlotte Damgaard har en eksperimenterende tilgang, hvor børnenes nysgerrighed stimuleres, og hvor de i samarbejde med voksne opstiller hypoteser og undersøger for at opnå ny viden. Hun udvikler selv sine materialer til de mindste og underviser ydermere sine kollegaer i det pædagogiske indhold i materialerne, så de også kan få glæde af det.

»Det er dejligt at se, at nogen værdsætter alt det, som jeg knokler med at lave hver eneste fredag. Men jeg gør det ikke kun for børnene. Jeg gør det også, fordi jeg selv er nysgerrig og synes, at natur og science er super spændende. Og så håber jeg på, at jeg kan give noget af min egen nysgerrighed og fascination af naturen videre til børnene,« siger Charlotte Damgaard.

Børn lærer bogstaver og tal i skoven
I Roskilde benytter makkerparret Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen naturen til at fastholde og udvikle børnenes medfødte nysgerrighed. På turene i skoven tager Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen rimekort, tællekort og findekort med, så børnene lærer bl.a. bogstaverne og tal at kende gennem deres nysgerrighed på naturen. Det hele bliver arrangeret som naturskattejagte, hvor børnene eksempelvis skal finde ting i naturen, som starter med ’m’, og efterfølgende undersøger de så mos, mariehøner og mælkebøtter under et medbragt mikroskop.

Louise Nilsson og Karina Birk Nielsen er glade for at modtage Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris, men de mener ikke, at de gør noget ud over det, som de forventer af dem selv.

»Jeg synes jo bare, at vi gør vores arbejde. Vi har valgt den tilgang, at vi ikke skal lære børnene at læse og regne, men i stedet lære dem at være nysgerrige. Det er børn heldigvis fra naturens side. Hver gang de siger ti ord, er tre af dem hvad, hvorfor eller hvordan. De vil vide, hvorfor græs er grønt, og lort lugter. Det er fantastisk at arbejde med de her små børn og sikre, at når de starter i skole, er de ikke trætte af at lære, men vil derimod gerne lære mere. Det gør deres skolegang meget lettere,« siger Karina Birk Nielsen på vegne af sig selv og Louise Nilsson.


Louise Nilsson & Karina Birk Nielsen

Stolte over at modtage pris
Betina Brounbjerg Martinussen er dagtilbudsleder i Dagnæs Børnehus og Dagpleje, hvor Charlotte Damgaard til dagligt arbejder. Hun fortæller, at hun og resten af Dagnæs Børnehus er meget glade og stolte af, at Charlotte Damgaard har modtaget en hæderspris, og at de nu i fællesskab vil finde ud af at benytte institutionens del af hædersprisen til at skabe nye tiltag, som børn i institutionen kan få glæde af mange år ud i fremtiden.


Charlotte Damgaard & Betina Brounbjerg Martinussen

»Det har stor betydning at have en pædagog, der er engageret og fagligt dedikeret, og som formår at skabe motivation hos både børn og kollegaer. Kombineret med gode kollegaer, der bakker op om tiltagene og siger ja til at eksperimentere og lege med, betyder det, at vi udvikler et læringsmiljø for børnene, hvor det bliver en del af vores kultur, at vi eksperimenterer og prøver ting af i fællesskab,« siger Betina Brounbjerg Martinussen.

Lignende stolthed udtrykker Lone Ornø, der er pædagogisk leder i Børnehuset Bullerby: »Vi er fantastisk stolte over, at vores personale bliver anerkendt på denne måde via en pris. Det er dejligt, når det arbejde, personalet gør, kan beskrives, og at disse beskrivelser forstås og anerkendes af andre. I Børnehuset Bullerby er vi superglade for at kunne profilere os, og det gør os meget stolte, når andre ser, at vi gør os umage,« siger Lone Ornø.

Hun fortæller, at institutionen vil bruge en del af hædersprisen til at indkøbe iPad-mikroskoper til alle stuerne i institutionen og en børne-metaldetektor til at tage med i skoven. Den pædagogiske leder har også et håb om at kunne udbygge nogle eksperimenter med vandleg på legepladsen, da vand er rigtig godt at eksperimentere med, når det gælder videnskabelig nysgerrighed.


Karina Nielsen & Lone Ornø

Om Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris er målrettet engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet Natur, udeliv og science.

Prisen uddeles årligt og er delt i to priser: én til en pædagog eller et team øst for Storebælt og én tilsvarende vest for Storebælt.

Hver pris består af en sum på 100.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris, og institutionen modtager de øvrige 50.000 kr. Institutionens andel skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema, eksempelvis indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en pædagog eller et team efter indstilling fra lederen.

Yderligere information

Betina Brounbjerg Martinussen, dagtilbudsleder, Dagnæs Børnehus og Dagpleje, Horsens, tlf.: 2931 4705, [email protected]

Lone Ornø, pædagogisk leder, Børnehuset Bullerby, Roskilde, [email protected]

Rikke Ilona Ustrup, Administrator Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 7730 1586, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]