Ansøg om midler

Livslangt engagement i geriatrien hædres med Hagedorn Prisen

Hagedorn Prisen på 1,5 mio. kr. tildeles lærestolsprofessor og overlæge Else Marie Skjøde Damsgaard for igennem en lang karriere at styrke geriatrien og geriatrisk forskning i Danmark.

Skrøbelige ældre med mange komorbiditeter er i dag stillet meget bedre i sundhedsvæsnet, end de var for 40 år siden. En af hovedårsagerne til det, er det store engagement og den pionerånd, som lærestolsprofessor og overlæge Else Marie Skjøde Damsgaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har lagt i feltet gennem en lang karriere.

Tilbage i slutningen af 1970erne, hvor Else Marie Skjøde Damsgaard arbejdede som ung læge på Odense Sygehus, var geriatrisk tilgang til ældre, skrøbelige patienter med mange komorbiditeter ikke udbredt i Danmark.

Sådan er det ikke længere. I dag er det standard at lægge et geriatrisk blik oveni, når ældre, skrøbelige patienter på de danske hospitaler skal behandles for eksempelvis et hoftebrud, type 2-diabetes eller kræft.

Else Marie Skjøde Damsgaard har været med til at sikre, at det er blevet sådan.

For sit livslange engagement i området, sit mod til at gå nye veje og sine store ambitioner for feltet og på patienternes vegne modtager Else Marie Skjøde Damsgaard nu Hagedorn Prisen 2023. Prisen er på 1,5 mio. kr. og uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fonden som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin.

»Else Marie Skjøde Damsgaards forskning og arbejde har været helt afgørende for geriatriens udvikling i Danmark, og at der inden for området i dag er et stærkt samarbejde på tværs af afdelinger, specialer, sektorer og hospitaler. Hun har også med målrettet fokus på, hvad der er bedst for den skrøbelige patient, inspireret en hel generation af yngre læger og geriatere til at yde deres bedste for den voksende gruppe af ældre patienter med meget komplekse sygdomsbilleder. Blandt andet derfor skal hun tildeles Hagedorn Prisen 2023,« siger overlæge og formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, Pia Nimann Kannegaard.

Else Marie Skjøde Damsgaard mener også selv, at geriatrien, der dækker over viden om alderdommens sygdomme, står et meget bedre sted i dag, end feltet gjorde før i tiden.

»Jeg vil vove at påstå, at det er bedre at blive gammel i dag sammenlignet med tidligere. Derudover gør geriatrien en forskel i sundhedsvæsnet, fordi vi er med til at spare sengedage og forbedre behandlingen og de tilbud, som vi har i dag. Ligegyldigt hvilken seng man ligger i, bliver der i dag lagt et geriatrisk blik oveni, når det handler om ældre, skrøbelige patienter, og det gør, at sengetiden nu er meget kortere end for 30 år siden. I 1995 lå en gennemsnitlig patient på afdelingen 35 dage. I dag er liggetiden seks dage,« siger hun.

Favnet bredt i sin forskning

Else Marie Skjøde Damsgaards karriere og forskning spænder bredt og adresserer mange aspekter inden for geriatrien.

Allerede tidligt kunne hendes forskning vise, at det gav bedre compliance i forhold til indtag af medicin, når ældre patienter fik medicin i dosisæsker eller i små poser. Det er i dag helt almindelig praksis.

Else Marie Skjøde Damsgaards forskning har også haft stort fokus på samarbejdet mellem ortopædkirurgien og geriatrien omkring ældre patienter med brækkede knogler, for eksempel benbrud eller hoftebrud. Denne del af hendes forskning har vist, at hvis man øger blodtransfusionsmængden til mere end det anbefalede til den skrøbeligste patientgruppe, giver det patienterne mindre risiko for forvirringstilstanden delir, bedre overlevelse og højere funktionsniveau. Derfor benytter mange kirurger sig også i dag af mere blod til de skrøbeligste patienter.

En naturlig del af forskningen i knoglebrud har også været med fokus på træning for at sikre, at ældre, skrøbelige patienter ikke falder med den medfølgende risiko for at brække knoglerne. Denne forskning har været fokuseret på udvikling af tilgange til træning, som virker for ældre, skrøbelige patienter – ikke bare på papiret, men også i det levede liv.

Endelig har Else Marie Skjøde Damsgaards forskning også bidraget med uvurderlig viden inden for opfølgning af patienter efter udskrivelse. Forskningen har utvetydigt slået fast, at når patienter bliver fulgt af geriatere efter udskrivelse, falder deres risiko for genindlæggelse markant. Forskningsområdet har fået stor fokus ikke bare i Danmark, men også i udlandet, og herhjemme er der etableret flere forskningssamarbejder mellem kommuner, praktiserende læger og hospitalerne for at identificere, hvordan man bedst tager hånd om skrøbelige, ældre patienter efter udskrivelse.

Else Marie Skjøde Damsgaard har selv iværksat et helt nyt forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af fæcestransplantation i hjemmet til patienter med tarminfektionssygdommen med Clostridium difficile.

»Jeg vil gerne have sat det aftryk, at vi i dag ved, at de komplicerede, komorbide og skrøbelige patienter har brug for en geriatrisk indsats fra specialister med et særligt fokus på området. Det gælder både geriatrikere og specialuddannede sygeplejersker, som laver intervention, der er målrettet den enkelte patients behov og har en effekt,« siger Else Marie Skjøde Damsgaard.

Prisen overrækkes officielt 3. marts 2023.

Om Hagedorn Prisen

Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin i 1966. Prisen uddeles af selskabet på dets årsmøde som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen er på 1.500.000 kr., opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris, og 1.250.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Om Dansk Selskab for Intern Medicin

Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) er en paraplyorganisation for de ni interne medicinske specialer i Danmark og har tæt på 4.500 medlemmer. DSIM har til formål at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin og efteruddannelsen af fagets speciallæger. Selskabet blev oprettet i 1916. Dets bestyrelse består af ni medlemmer, der udpeges af de ni interne medicinske specialeselskabers bestyrelser.

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]