Ansøg om midler

Målrettet støtte til kirurgisk forskning

Novo Nordisk Fonden har øremærket 60 millioner kroner til at støtte kirurgisk forskning over de næste 3 år for at øge kvaliteten af eksperimentel evidens på dette felt.

Kirurgi er en vigtig del af behandlingen for mennesker med akutte og kroniske sygdomme. Hvert år bliver mere end 235 millioner kirurgiske indgreb udført i hele verden, men på trods af dette store antal, er der begrænset eksperimentel evidens for metoder og effekten af mange af disse indgreb.

Novo Nordisk Fonden har derfor lanceret et nyt støtteprogram målrettet kirurgisk forskning, som skal gøre det muligt at få mere forskningsbaseret viden på dette område. Programmets bevillinger spænder fra 100.000 til 3 millioner kroner i en periode på 1–3 år. Det årlige budget for programmet er på 20 millioner kroner, og det løber over 3 år.

Forskning fremmes
Målet for det nye program er at fremme kirurgisk forskning i Danmark ved at stille midler til rådighed til eksperimentelt klinisk arbejde. Kirurger får mulighed for at søge midler til målrettet forskning eller til ansættelse af videnskabelig eller teknisk assistance.

”Vi ved, at arbejdsbyrden er et stort problem på de fleste kirurgiske afdelinger. Uden den nødvendige tid til forskning bliver det vanskeligt at udvikle bedre, mere effektive og mere skånsomme kirurgiske behandlinger. Det har ført til et udækket behov inden for forskningen. Med dette nye program giver fonden kirurger mulighed for at frikøbe tid, der kan bruges til forskning i kirurgi,” forklarer Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, leder af afdelingen for Biomedicine and Health Research, Novo Nordisk Fonden.

Hvem kan søge og til hvilke formål?
Programmet er åbent for alle forskere fra offentlige forskningsinstitutioner eller hospitaler i Danmark. Forskningsprojekterne skal ligge inden for kirurgi-området.

Specifikke forskningsemner kunne omhandle:

  • Randomiserede eller ikke-randomiserede kliniske forsøg;
  • Epidemiologi;
  • Udvikling af nye kirurgiske metoder eller procedurer; og
  • Forebyggende kirurgi, rehabilitering efter kirurgi og plejen af patienter der undergår kirurgisk behandling.

Programmets årlige ansøgningsrunder begynder i efteråret 2019; programmet løber over 3 år og vil derefter blive evalueret. Ansøgningssystemet åbnes 24. juli 2019, og deadline for ansøgninger er 4. september 2019.

Få mere information i programopslaget.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, +45 3067 4805, cims@novo.