Ansøg om midler

Matematikken kommer i spil med nye projekter i hele landet

Med bevillinger for 45 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden går 16 projekter nu i gang med at styrke børn og unges matematiske og naturfaglige kompetencer.

Den anvendelsesorienterede matematik er i fokus i 16 projekter, der netop har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fondens tematiske program om matematik i naturvidenskab og teknologi. Projekterne spænder bredt og handler blandt andet om matematisk modellering, datahåndtering og kodning.

I et af projekterne vil H.C. Ørsted Gymnasiet i København invitere folkeskoleklasser til at designe og programmere spil til arkademaskiner, som de efterfølgende får med hjem på skolen. I et andet projekt vil Aalborg Universitet sammen med fem gymnasier udvikle helt nyt undervisningsmateriale om kunstig intelligens, så gymnasieelever kan forstå de algoritmer og statistiske modeller, der bruges i teknologien.

”Med støtten til projekter om matematik i naturvidenskab og teknologi har det været vores ønske at give børn og unge en endnu stærkere forståelse for, at vi skal bruge matematikken for at undersøge naturen og udvikle teknologien, og det er en stor inspiration at se alsidigheden og den høje kvalitet i de indsendte projekter,” siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen Naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden.

Matematik bragt ud på cykel
Med de 16 projekter, der har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, får børn og unge fra daginstitutioner til gymnasier og erhvervsskoler nye måder at bruge matematikken til at forstå natur og teknologi. Samtidig får deres lærere tilbudt læringsressourcer og kurser.

F.eks. vil Lejre Kommune iværksætte et kompetenceløft af 21 matematiklærere i folkeskolen, som arbejder sammen med Professionshøjskolen Absalon om at udvikle nyt undervisningsmateriale om virkelighedsnær matematik.

I et andet projekt vil dygtige naturfagslærere i Hvidovre Kommune træde til i pedalerne på et par Christiana-cykler og tage på hele 700 besøg i dagsinstitutioner og indskolingsklasser i kommunen, hvor de tager børn, pædagoger og lærere med ud i naturen og inspirerer til nye måder at arbejde med matematik udendørs.

Læs mere om alle 16 projekter her:

Tandem-SYKL. Når samtalen fremmer forståelsen i natur/teknologi og matematik
Københavns Professionshøjskole, 3 år, 4.781.948 kr.
SYstematiseret KLassekammerathjælp (SYKL) udvikles i fagene natur/teknologi og matematik i 3. klasse, med henblik på at elevernes interesse for og udbytte af disse fag styrkes.

Science Talent Matematik – afvekslende og udfordrende matematik-camps for grundskole- og gymnasieelever
Astra, 3 år, 1.838.289 kr.
Astras talentprogram, Science Talenter, udvikler og gennemfører 18 matematikcamps for talentfulde elever fra 6. klasse til 3. g.

AI – Aalborg Intelligence
Institut for Matematiske Fag, Aalborg Universitet, 4 år, 5.997.636 kr.
Med afsæt i matematik styrkes gymnasieelevers kompetencer inden for kunstig intelligens og de muligheder, som teknologien rummer – ved en samtidig inddragelse og dermed styrkelse af de matematiske kerneområder.

Programming, computational thinking and mathematical digital competencies: resources based on cross country comparisons
Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet, 4 år, 5.471.838 kr.
Forskningsprojekt, som forbedrer forståelsen af, hvordan matematiklærere kan udvikle synergier imellem programmering, ”computational thinking” og matematiske digitale kompetencer.

Bedre anvendelsesorienteret og eksperimenterende matematikundervisning
Professionshøjskolen Absalon, 3 år, 3.726.093 kr.
Videreudvikling af indhold, metoder og progression for elevers eksperimenterende arbejdsmåder og evner til at anvende matematik i et samspil mellem en kompetence- og STEM undervisning.

Robotter på gymnasieskemaet – faglig læring i STEM-fagene gennem arbejde med robotter
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole, 3 år, 801.500 kr.
Igennem nyudviklede robot-undervisningsforløb styrkes gymnasieelevers faglighed i matematik og fysik sideløbende med deres evne til at programmere og tænke algoritmisk.

Matematisk opmærksomhed og overgange i børns liv
Ishøj Kommune, 5 år, 3.343.382 kr.
Igennem løft af pædagogers og lærernes kompetencer i Ishøj kommune vil man arbejde med at udvikle børns matematiske nysgerrighed og kompetencer i dagtilbud, SFO og skole.

Matematiske Escape Rooms
Garderhøjfortet, Gentofte Kommune, 2 år, 4.052.418 kr.
Udbredelse af matematiske Escape Rooms til klasseundervisningen i hele landet ved hjælp af lærerkurser, hjemmeside og brug af makerspaces.

Matematikken som metode til at forstå naturbevarelse
Zoologisk Have København, 3 år, 2.261.780 kr.
Undervisningsforløb, der kombinerer naturbevarelse med matematik og fokuserer på elevers egne undersøgelser og erkendelser.

Træk virksomhederne ind i undervisningen // Filmsøjlen: Med matematik på arbejde – 12 cases // Materialesøjlen: Uden matematik går det ikke
Rysensteen Gymnasium, 5 år, 2.718.000 kr.
12 korte film viser forskellige matematikere i deres arbejdsliv med henblik på at stimulere gymnasieelever til at se matematikholdige uddannelser som en karrierevej.

Læring i STEM-fag gennem programmering af arkademaskiner
H.C. Ørsted Gymnasiet på TEC, Technical Education Copenhagen, 2 år, 307.070 kr.
Læring i matematik og programmering i udskolingen – igennem programmering af spil til arkademaskiner.

Naturlige spørgsmål. Udendørs matematik og naturfaglig metode
Halsnæs Lilleskole, 1 år, 494.933 kr.
Filmbaseret undervisningsmateriale til matematik i 4.- 6. klasse med fokus på at arbejde udendørs med naturfag spørgsmål og naturfaglig arbejdsmetode – med brug af matematiske kompetencer.

InterMat – en bro til videregående uddannelser med STEM
DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet, 3 år, 1.212.663 kr.
Brobygning fra ungdomsuddannelse til videregående naturvidenskabelig uddannelse igennem fritidstilbud om matematikaktiviteter til gymnasieelever.

Undervisningsmateriale og efteruddannelse om simulering, matematisk modellering og databehandling med FPro3 for gymnasielærere i fysik
Fysiklærerforeningen, 3 år, 539.500 kr.
Udvikling af kursusmateriale og afvikling af efteruddannelse i matematisk modellering og simulering for fysiklærere i gymnasieskolen.

LabSTEM – Laboratorium for integreret STEM-undervisning og -læring
Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, Syddansk Universitet, 3 år, 5.752.950 kr.
Udvikling af en STEM-didaktik på tværs af forsknings- og undervisningspraksis. I projektet deltager 300 fagprofessionelle fra dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne samt studerende og forskere med det formål at løse to centrale problemstillinger: Matematikfagets isolation og den uklare betydning og anvendelse af STEM.

Den mobile-matematiktjeneste
Risbjergskolen, 2 år, 1.700.000 kr.
Ved hjælp af 2 Christianiacykler og 700 besøg vil projektet igennem naturfaglig co-teaching bygge bro mellem grundskoler og børnehaver i Hvidovre kommune.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]