Ansøg om midler

Matematisk modellering vil fremme vores forståelse af mekanismerne bag sundhed og sygdom

Matematisk modellering er et vigtigt redskab, når man skal forudsige forløbet af sygdomsudbrud, eksempelvis i forbindelse med en viruspandemi. Gennem sit Challenge Programme vil Novo Nordisk Fonden støtte tværfaglig forskning, som har til formål at udvikle matematiske modeller, der bidrager til at forbedre vores forståelse af mekanismerne bag sundhed og sygdom.

Matematiske modeller er et formidabelt redskab til at beskrive komplekse biologiske systemer; herunder til at identificere de mekanismer, som er afgørende for, om og hvordan en sygdom udvikler sig. I forbindelse med COVID-19-pandemien bliver matematiske modeller eksempelvis brugt til at afdække de vigtigste mekanismer i forhold til inddæmning af sygdommen og til at rådgive om, hvilken effekt et specifikt indgreb kan have for smittespredningen.

For at forstå de grundlæggende mekanismer for sundhed og sygdom sætter Novo Nordisk Fonden gennem sit Challenge Programme i 2021 fokus på udvikling af matematiske modeller. Modellerne kan være understøttet af eksperimentelle data og skal  bidrage til en bedre forståelse af fundamentale biologiske og menneskelige processer, der har relevans for sundhed og sygdom. Der kan søges om op til 60 mio. kr. til hvert projekt.

”Matematisk modellering er af afgørende betydning for at forstå  de mekanismer, der har betydning for menneskers sundhed og sygdom. Med dette tema søger vi at støtte forskning, der gennem udvikling af matematiske modeller formår at bygge en bro fra enkelte biomolekyler til hele økosystemer og over forskellige tidsskalaer. Det kræver en tværfaglig indsats, der inddrager viden fra matematik og fysik såvel som fra biologi og sundhedsvidenskab,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Temaet “Matematisk modellering af sundhed og sygdom” er et af tre temaer for Challenge Programme 2021. De øvrige er ”Funktionelle nanomaterialer til anvendelse i biovidenskab” og ”Proteiner til fremtidens fødevarer”.

Om Challenge Programme
Novo Nordisk Fondens Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Challenge Programme er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Der uddeles op til i alt 360 mio. kr. fordelt på tre temaer i 2021, og der kan søges om op til 60 mio. kr. per projekt. Læs mere om Challenge Programme her.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, tlf.: 2367 3226, [email protected]

Jens Peter Holst Lauritsen, Scientific Manager, tlf. 3527 6648, [email protected]