Ansøg om midler

Mere Selvbestemmelse Skal Øge Kræftpatienters Livskvalitet

De kommende år skal et nyt forskningsprogram se på, hvordan sygeplejersker kan inddrage patienterne mere i kræftbehandlingen, så patienternes livskvalitet forbedres.

Med 7,5 mio. kroner i ryggen fra Novo Nordisk Fonden kan en dansk forskergruppe på Rigshospitalet, Herlev Hospital og professionshøjskolen Metropol til januar sætte gang i et stort forskningsprogram inden for sygeplejeforskning i Danmark.

Bevillingen er den første i Novo Nordisk Fondens hidtil største samlede satsning inden for sygeplejeforskning, hvor der over de næste fem år er afsat i alt 37,5 mio. kroner, som uddeles de kommende år.

Forskningsprogrammet ”Models of Cancer Care” handler om, hvordan man som en del af den kliniske kræftbehandling kan øge patienternes involvering i deres eget behandlingsforløb. Målet er, at man ved at styrke samarbejdet mellem patienter, familie og sygehuspersonale kan reducere de ofte komplekse symptomer, som patienterne oplever i løbet af et kræftbehandlingsforløb, og dermed forbedre livskvaliteten for patienterne og deres familier.

Patienternes selvbestemmelse bliver et nøgleelement i fremtidens kræftbehandling, siger forskningsprogramleder Mary Jarden, der er sygeplejerske, ph.d. og seniorforsker på Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning på Rigshospitalet:

”I enhver kræftbehandling er både pleje og den medicinske behandling baseret på, at man træffer de rette beslutninger om, hvad der er bedst for den enkelte patient. Der er ikke én løsning, som passer til alle. Det ved vi, og derfor er vi nødt til at lytte til, hvad patienterne rent faktisk efterspørger,” siger Mary Jarden.

Forskerne vil med afsæt i symptomforskning i både biologiske, psykosociale og adfærdsmæssige aspekter se på, hvordan man helt konkret kan udvikle nye værktøjer, som både sygeplejersker, læger og det øvrige plejepersonale kan bruge i hverdagen, og så man sikrer, at patienternes involvering i deres eget behandlingsforløb er en integreret del af plejen og behandlingen.

”Vi prøver at sikre, at vores forskning matcher patienternes og plejepersonalets behov. Derfor har vi valgt at gå ud i klinikken og spørge patienterne, plejepersonalet og specialisterne, hvad der er vigtigt i hverdagen ude på gulvet – og hvad der er patienternes vigtigste bekymringer og behov,” siger Mary Jarden.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Sygeplejersker har en nøglerolle i forhold til kræftpatienter, som typisk gennemgår et længere behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Det interessante ved dette forskningsprogram er netop fokus på, hvordan man på samme tid kan styrke sygeplejerskernes rolle og patienternes ret til selv at have indflydelse på egen behandling.”

OM FORSKNINGSPROGRAMMET

MODEL-CARE programmet består af fire sygeplejerske-ledede interventionsprojekter:

  • Patient-ambassadør-support til nyligt diagnosticerede leukæmi-patienter
  • Patient-aktivering af ældre kræftpatienter ved hjælp af rådgivning, motion og mobilisering
  • Forebyggelse, lindring og håndtering af kræft- og behandlingsrelaterede symptomer og bekymringer
  • Behovs- og beslutningsorienterede værktøjer til patientinvolvering i den kliniske behandling og rehabilitering af patienter med hoved- og halskræft.

Forskergruppen udgøres af seniorforsker, lektor, ph.d. Mary Jarden, ph.d. Karin Piil, docent, ph.d. Dorthe Overgaard, professor dr.med Dorte Lisbet Nielsen og klinikchef dr.med Lars Kjeldsen.

YDERLIGERE INFORMATION

Forskningsprogramleder Mary Jarden, tlf.: 6081 6935, [email protected][email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]