Ansøg om midler

Mere viden om iskappers kompleksitet skal forbedre beregninger af fremtidens vandstandsstigninger

Professor Christine Schøtt Hvidberg modtager knap 42 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at udvikle beregningsmodeller for iskappernes bidrag til fremtidens vandstandsstigninger.

Der er i dag stor usikkerhed om, hvor meget vandet i verdenshavene kommer til at stige i fremtiden. Det gælder både på den korte og på den lange bane.

Usikkerheden er problematisk, idet regeringer i hele verden er nødt til at forberede sig på, at verdenshavene stiger – men hvad skal de forbedrede sig på?

Som tingene ser ud i dag, er de modeller, som bruges til at regne på fremtidens vandstandsstigninger, mangelfulde. Det gælder især bidraget fra verdens store iskapper i Grønland og på Antarktis.

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt to bevillinger på i alt 78,8 mio. kr., der begge vil gøre det muligt at lave mere præcise modeller af iskapperne og deres bidrag til vandstandsstigninger. Begge bevillinger er uddelt gennem fondens omfattende Challenge Programme. Den ene bevillingsmodtager er professor Christine Schøtt Hvidberg fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, som modtager knap 42 mio. kr.

Med bevillingen skal Christine Schøtt Hvidberg med hendes hold af forskerkollegaer mindske usikkerheden i modelfremskrivningerne, så det kommer til at stå mere klart, om vandstanden i verdenshavene kommer til at stige 30 centimeter eller over 100 centimeter i år 2100.

»De modeller, som vi benytter i dag, er for simple og har store usikkerheder. De er ikke tidssvarende, og de mangler at tage en masse dynamikker og mekanismer i iskapperne i betragtning. Derfor er det heller ikke til at forudsige præcist, hvor meget temperaturen skal stige, før vi for eksempel oplever katastrofescenariet, som er et decideret iskappekollaps,« fortæller Christine Schøtt Hvidberg.

Iskapper er ikke bare store blokke af is
De nuværende iskappemodeller tager i store træk ikke i betragtning, at iskapperne er mere end bare store klumper af is.

Iskapperne er dynamiske med varierende materialeegenskaber og kan blandt andet være både porøse eller massive.

Iskapperne indeholder også store spalter og sprækker, der har betydning for, hvordan de glider over klippebunden, og om de kan brække af og flyde til havs, og hvor hurtigt de smelter. Frygten er blandt andet, at enorme stykker af Antarktis kan brække af, smelte og give en pludselig stor vandstandsstigning.

Når klimaet i fremtiden bliver varmere og mere ekstremt, kan disse varierende materialeegenskaber få større betydning for, hvor hurtigt verdens iskapper forsvinder og bliver til vand og dermed vandstandsstigninger.

»Iskappen i Grønland kan også trække sig tilbage bag nogle bjergtoppe, hvilket kan få betydning for, hvor hurtigt den smelter, mens varmere klima betyder mere nedbør og derfor også potentiale for mere snefald. Det kræver nogle mere avancerede modeller end de nuværende, hvis vi skal kunne beregne effekten af de her dynamikker og deres betydning for vandstanden i verdenshavene,« forklarer Christine Schøtt Hvidberg.

Indsamler selv nye data
I det seksårige forskningsprojekt skal forskerne udvikle og forbedre modeller for iskappernes bidrag til vandstanden i verdenshavene.

Det skal de gøre med allerede eksisterende data, men også med indsamling af egne data fra blandt andet overvågning af iskappernes bevægelser og nedbørsmængder. Det skal ske ved hjælp af både satellitter og feltarbejde i Grønland.

Derfor har det også været nødvendigt for Christine Schøtt Hvidberg at samle et hold af forskere med mange forskellige kompetencer. Det inkluderer både iskappeforskere, eksperter inden for teoretiske flydemodeller, eksperter inden for klimamodellering, statistikere og forskere inden for kunstig intelligens. Ud over forskerne fra Københavns Universitet består forskerholdet også af forskere fra Danmarks Meteorologiske Institut og Northumbria University i Newcastle, Storbritannien.

»Vores projekt er unikt, fordi vi dækker hele fødekæden fra indsamling af data og overvågning af iskapperne til teoretisk modellering. Endemålet er, at vi kan komme med nogle mere robuste havniveauprognoser, hvor der også tages højde for blandt andet risikoen for et pludselig iskappekollaps, iskappeinstabiliter og betydning af kontakten mellem iskapperne og havet samt atmosfæren,« siger Christine Schøtt Hvidberg.

Den anden bevilling til forskning i iskappernes bidrag til vandstandsstigninger går til professor Shfaqat Abbas Khan fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han skal stå i spidsen for ”Center for Ice-sheet and Sea-level Predictions” (CISP), der vil forbedre iskappemodellerne ved bl.a. at inddrage geologiske og historiske geodætiske data samt målinger fra satellitter. Samarbejdspartnerne er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Københavns Universitet og Dartmouth College i USA.

Modtagere af Challenge Programme-bevillinger i 2023
I 2023 er der blevet givet i alt 378,7 millioner kr. til syv bevillinger inden for tre Challenge Programme-temaer. Projekterne løber over seks år og fordeler sig således:

RNA- og oligonukleotid-baseret terapeutik

  • Nikos Hatzakis, University of Copenhagen. “Center for Optimized Oligo Escape and Control of Disease” (59.987.498 kr.)
  • Jørgen Kjems, Aarhus University. “Center for RNA Therapeutics towards Metabolic Disease (RNA-META)” (59.999.374)

Forudsigelse af klimaændringer og effekten af løsninger til at afbøde dem

  • Christine Schøtt Hvidberg, University of Copenhagen. “PRECISE – PREdiction of Ice Sheets on Earth” (41.791.111)
  • Guy Schurgers, University of Copenhagen. “Global Wetland Center” (59.890.858 kr.)
  • Shfaqat Abbas Khan, Technical University of Denmark. “Center for Ice-sheet and Sea-level Predictions (CISP)” (DKK 37.020.114 kr.)

Fremtidens landbrugs- og fødevaresystemer

  • Paul Neve, University of Copenhagen. “One Crop Health for Next Generation Crop Protection” (59.984.534 kr.)
  • Stig Uggerhøj Andersen, Aarhus University. ”N2CROP – Legume innovation for future agri-food systems” (59.997.659)

Om Challenge Programme

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer.

Challenge Programme er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Bevillingerne er på op til 60 mio. kr.

Læs mere om Challenge-programmet her.

 

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]