Ansøg om midler

Milliardbeløb Til Støtte Af Diabetesbehandlingen I Danmark

“Steno Diabetes Center Copenhagen” vil kunne behandle mere end 11.000 patienter årligt inden for alle typer af diabetes og have 24-timers døgndækning for hele Region Hovedstaden i tæt samarbejde med akuthospitalerne. Tilbuddet vil indgå i fritvalgsordningen, og kan dermed komme patienter til gode i hele landet.

Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden har i dag offentliggjort planerne om at etablere et nyt stort diabetescenter i København, der skal være et kraftcenter for behandling og klinisk forskning inden for diabetes, og som skal kunne være på niveau med de bedste diabetescentre i verden.

Planerne vil blive muliggjort ved den hidtil største enkelte bevilling fra Novo Nordisk Fonden på op til 2,8 mia. kr. i en periode frem til 2029.

”Vi har lagt vægt på, at diabetescenteret både skal kunne tilbyde den bedst mulige behandling til diabetikere i Region Hovedstaden og Region Sjælland og samtidig være en vigtig drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder samt undervisning, der vil kunne komme alle med diabetes til gavn i Danmark,” siger Sten Scheibye, formand i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden ser bevillingen til det nye diabetescenter som et af flere led i en større indsats, der skal være med til at løfte diabetes behandlingen i hele Danmark, og som dermed også tænkes udvidet til andre regioner i Danmark.

NATIONALT OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Det nye center vil samarbejde med andre hospitaler, universiteter og øvrige offentlige og private aktører både i Danmark og udlandet for at skabe et af verdens førende miljøer for diabetes behandling og klinisk diabetes forskning i Hovedstadsregionen. Endvidere vil centeret medvirke til at stimulere samarbejdet med de øvrige regioner for derigennem at bidrage til den bedst mulige behandling af personer med diabetes i hele landet.

“Der er en unik mulighed for at etablere et diabetescenter på verdensklasseniveau i København, fordi der allerede er forsknings- og behandlingsmiljøer på højt niveau i regionen, som nu vil kunne arbejde bedre sammen. Samtidig får det nye center en størrelse og behandlingsfaglig kapacitet, der betyder, at man kan tilbyde alle typer af diabetikere en sammenhængende behandling på højeste niveau,” siger Sten Scheibye.

Steno Diabetes Center, der er ejet af Novo Nordisk A/S, og som i dag er Danmarks største diabetescenter, vil blive overtaget af Region Hovedstaden som led i planerne og er tænkt at have en vigtig rolle i opbygningen af det nye center, der efter planerne vil komme til at hedde ”Steno Diabetes Center Copenhagen”.

”Både patienter, Regionen Hovedstaden og Novo Nordisk A/S er meget tilfredse med det niveau, som Steno Diabetes Centeret har i dag, men muligheden for at skabe et endnu større center i verdensklasse er kun til stede, hvis Region Hovedstaden overtager ejerskabet af Steno fuldt ud og integrerer det med regionens øvrige behandlingssystem,” tilføjer Sten Scheibye.

”Derfor vil ejerskabet af Steno efter planerne blive overdraget til Regionen Hovedstaden i løbet af 2016, hvilket naturligvis vil ske med inddragelse af medarbejderne og fuld hensyntagen til patienterne.”

KLAR INDEN 2020

Novo Nordisk Fonden har givet tilsagn om at betale for opførelsen af det nye center, der skal stå klar inden år 2020, og herudover bidrage til finansieringen af centerets behandlings-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter på baggrund af en langsigtet aftale med Region Hovedstaden. Udgangspunktet er, at Region Hovedstaden finansierer den almindelige drift af centeret, mens Novo Nordisk Fonden bevilger støtte til driften af supplerende behandlings- og forebyggelsesaktiviteter. Opførelsen af det nye center forventes at beløbe sig til omkring en halv milliard kroner.

Det nye diabetescenter vil være ejet af Region Hovedstaden, og hverken Novo Nordisk A/S eller Novo Nordisk Fonden vil have nogen forretningsmæssig interesse i centeret eller have mulighed for at bestemme over hverken behandling eller forskningen på centeret. Planen om bevillingen til centeret er begrundet i fondens ønske om at understøtte diabetesbehandling som led i fondens sociale og forskningsmæssige uddelingsformål.

Planerne for det nye center vil blive konkretiseret i løbet af foråret 2016 og godkendes af Region Hovedstadens Regionsråd og Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

 

OM STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN

“Steno Diabetes Center Copenhagen” vil kunne behandle mere end 11.000 patienter årligt inden for alle typer af diabetes og have 24-timers døgndækning for hele Region Hovedstaden i tæt samarbejde med akuthospitalerne. Tilbuddet vil indgå i fritvalgsordningen, og kan dermed komme patienter til gode i hele landet.

Centret skal være en specialklinik med fokus på mennesket og sammenhængende behandling og forebyggelse af alle typer diabetes og dens komplikationer. På centeret vil der blandt andet blive adgang til diætist, fysioterapi, fysisk aktivitet, screening og behandling for fodkomplikationer, øjen-, nyre-, neurologiske-, hjerte/kar- samt tand- og mundkomplikationer.

Det er planen, at centeret skal bygges i tilknytning til Herlev Hospital, og det skal stå færdigt i 2020.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Læs pressemeddelelse fra Region Hovedstaden af 9. september 2015 her.

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden,
[email protected], mobil: + 45 3067 4805