Ansøg om midler

Millionbevillinger fra Novo Nordisk Fonden til naturfaglig undervisning

Novo Nordisk Fonden har bevilliget i alt 27,5 mio. kr. til at videreføre og udvikle tre af det nationale naturfagscenter Astras aktiviteter i perioden 2021-2025. Det drejer sig om hhv. Naturvidenskabsfestival, talentkonkurrencen Unge Forskere og lærerkonferencen Big Bang. Foto: Jakob Vind, Astra.

Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på 5 mio. kr. til afholdelse af Naturvidenskabsfestival de kommende fem år. Det er første gang, at fonden støtter festivalen. Hvert år i uge 39 har mere end 150.000 elever fra grundskoler og gymnasier under Naturvidenskabsfestival sat fokus på ny, anderledes og eksperimenterende naturvidenskab. Evalueringer viser, at den øgede opmærksomhed på de naturvidenskabelige fag og teknologi under Naturvidenskabsfestival har en længerevarende effekt og skaber resultater, der styrker undervisningen hele året.

Fondens bevilling skal bl.a. gå til at styrke Naturvidenskabsfestivals vedholdende og strategiske tilgang til at styrke naturfagene i hele uddannelseskæden.

Støtte til talenter og lærerkonference
Desuden støtter Novo Nordisk Fonden igen i år Unge Forskere og Big Bang.

Fonden støtter Unge Forskere med 15 mio. kr. i perioden 2021-2025. Unge Forskere er landets største naturvidenskabelige talentkonkurrence og anerkender og udfordrer talenter inden for STEM-fagene.

Endelig støtter Novo Nordisk Fonden den årlige tilbagevendende Big Bang-konference for undervisere i grundskolen og på ungdomsuddannelser med 7,5. mio. kr. over fem år. Konferencen sætter fokus på at styrke undervisernes fagfaglige og didaktiske kompetencer og give dem inspiration med hjem til gavn for hele klassens ellers skolens undervisning.

”I Astra har vi mange års erfaring med at udvikle og støtte naturfagene gennem vores årlige begivenheder Naturvidenskabsfestival, Unge Forskere og Big Bang. Novo Nordisk Fonden har med sine femårige bevillinger bidraget væsentligt til fastholdelse af disse tre velkendte aktiviteter,” siger Mikkel Bohm, direktør i Astra.

Berith Bjørnholm, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden, siger:

”Novo Nordisk Fonden ønsker at inspirere og understøtte børn og unges læring inden for naturvidenskab og teknologi, som er vigtige områder for Danmark. Vi er derfor glade for at kunne yde langsigtet støtte til disse tre fremragende projekter i regi af Astra, der bidrager til at fremme talentudvikling og naturvidenskabelig uddannelse og interesse blandt børn og unge samt kompetenceudvikling blandt naturfagslærere.”

Læs mere om de tre projekter på Astras hjemmeside.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]