Ansøg om midler

Millionbevillinger til forskning i, hvordan børn bedst lærer science

Professor Morten Misfeldt og professor Simon Calmar Andersen har hver modtaget over 7,5 mio. kr. til forskning i, hvordan man bedst tilrettelægger undervisning af børn i naturvidenskab.

I 2018 etablerede Novo Nordisk Fonden LIFE-initiativet med det formål at skabe en platform, der skal styrke børn og unges interesse for science-fagene. Det sker i dag i et samarbejde mellem skoler, forskningsnetværk og virksomheder, blandt andet med det sigte at udvikle undersøgelses-baserede læringsforløb med temaer inden for nogle af de mange udfordringer, som verden står overfor, herunder bæredygtighed og klimaforandringer.

Nu har Novo Nordisk Fonden netop bevilget lidt over 15 mio. kr. til to forskningsprojekter, der skal være med til at øge vores viden inden for det naturfagsdidaktiske område. Med afsæt i LIFE’s undervisningsforløb skal forskere undersøge nogle af de pædagogiske dynamikker og greb, der bidrager til at fremme naturfaglig læring og fordybelse. På sigt kan dette være med til at videreudvikle LIFE’s egne undervisningsforløb, men også være til gavn for undervisning i science-fagene generelt.

Bevillingerne, der bliver tildelt under LIFE Research Initiative, tilfalder hhv. professor Morten Misfeldt fra Center for Digital Undervisning ved Københavns Universitet for projektet Collaborative courageous science, og professor Simon Calmar Andersen fra Institut for Statskundskab og Trygfondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet for projektet Lasting impact of large-scale science education initiatives.

»LIFE Campus blev indviet for over et år siden og, vi synes derfor timingen er rigtig i forhold til at igangsætte følgeforskningsinitiativer. Det er to fantastiske og forskelligartede projekter, som vi er stolte af at støtte. På hver deres måde vil de bidrage direkte til at kvalificere aktiviteterne på LIFE, og samtidig kan den viden som opnås gennem projekterne være et bidrag til den internationale forskning på området,« fortæller Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden.

Hun uddyber, at det i udvælgelsen af de to projekter har været vigtigt for Novo Nordisk Fonden at være på armslængde af processen. Derfor blev et antal internationale reviewere sat til at kigge på og anbefale bevillingsmodtagere blandt en række projekter.

Gruppearbejde skal gøres rigtigt for at være gavnligt
Forskningsprojektet, som Morten Misfeldt har fået en bevilling på 7,65 mio. til, handler om at undersøge, hvordan konstellationer i gruppearbejde kan gøre arbejdet med de naturvidenskabelige fag interessant for børn i en grad, så de lærer noget og bliver passionerede omkring det, fremfor at undervisningen kører hen over hovedet på dem, og de får en følelse af, at naturvidenskab er for svært.

I projektet vil forskerne blandt andet undersøge, hvad det betyder for udbyttet af et LIFE-kursusforløb, når én i gruppen snakker meget og tager lederskab, eller hvordan forskellige andre samarbejdskonstellationer har betydning for, hvor positivt forløbet og gruppearbejdet føles for den enkelte. Er det vigtigt, at alle kommer til orde, eller at alle har en rolle i gruppearbejdet?

»Vores projekt er meget eksplorativt og handler både om, hvordan konstellationerne påvirker børnenes faglighed inden for naturvidenskab, men også hvordan det påvirker deres følelse af, at arbejdet med naturvidenskab har været en positiv oplevelse,« forklarer Morten Misfeldt.

Forskningsarbejdet kommer til at foregå konkret i LIFE-Labs, hvor forskerne vil observere børn, mens de deltager i et kursusforløb omkring enzymer. Børnene vil blandt andet blive udstyret med små sensorer, der måler på deres stemmehøjde og bevægelse under gruppeforløbene.

Vil fastholde børns interesse for naturvidenskab over tid
Det andet forskningsprojekt, som Simon Calmar Andersen står i spidsen for og skal udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og VIVE, er blevet tildelt en bevilling på 7,8 mio. kr. Formålet med projektet er dels at undersøge, hvordan man med undervisning i naturvidenskab skaber interesse og viden hos børn i øjeblikket, og dels undersøge, hvordan man kan sikre, at den viden og interesse rent faktisk bliver hængende år efter år.

»Forskningen peger i overvejende grad på, at effekterne af undervisningen inden for naturvidenskab forsvinder over tid, men der er også eksempler på, at undervisning i barndommen fortsat har en effekt på voksne på 40 år. Derfor er det spændende, om vi kan blive klogere på, hvad der skal til for at skabe disse langvarige effekter,« forklarer Simon Calmar Andersen.

I forskningsarbejdet skal Simon Calmar Andersen med sine kollegaer lave forskellige undersøgelser, hvor de vil forsøge at booste undervisningen – lidt ligesom man kender det fra at booste effekten af en vaccine ved at gentage vaccinen.

»Måske skal man gentage undervisningen på et senere tidspunkt, eller måske skal man behandle emnet på en ny måde eller give det en ny vinkel. Det er den slags, som vi skal undersøge med udgangspunkt i nogle af de kursusforløb, som bliver tilbud i regi af LIFE. Og så er det også vigtigt, at vi identificerer interventioner, som kan virke på stor skala, så vores forskning forhåbentlig munder ud i metoder, som skolelærere i hele landet kan tage til sig for at give deres elever de bedste forudsætninger for, at deres viden og interesse for naturvidenskabelige emner bliver hængende,« siger Simon Calmar Andersen.

Om LIFE Fonden

LIFE Fonden er en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. LIFE Fonden har to formål; at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning, og at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE. Kernen i LIFE er naturfaglige, temabaserede undervisningsforløb, hvor elever arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger. Forløbene, som er udviklet i tæt samspil med skoler, virksomheder og forskningsinstitutioner, er rettet mod grundskoler, mellemtrin og gymnasiale uddannelser.

LIFE har sin egen campus beliggende i Lyngby, hvor skoler kan besøge og gøre brug af de topmoderne laboratorier. Skoleklasser kan også booke en af LIFEs Mobile laboratorier, som kommer på besøg på skolen. Ud over dette har LIFE Fonden en digital læringsplatform, MY:LIFE, med undervisningsmateriale, der supplerer kurserne.

LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]