Ansøg om midler

Millionbevillinger Til Nytænkende Kunsthistorikere

Novo Nordisk Fonden har bevilget 4 mio. kr. til Ernst Jonas Bencard til projektet "Bertel Thorvaldsens værk – kilder og kontekst". Fonden har endvidere bevilget 1.371.300 kr. til Anders Troelsen til projektet "Byen på højkant".

To talentfulde forskere modtager som de første nogensinde Novo Nordisk Fondens nye Investigator Grant i Kunsthistorisk Forskning.

De to udvalgte projekter er kunstnerisk set meget forskellige, men udviser begge et særdeles højt potentiale for at frembringe ny viden af international kaliber. Det ene har billedhugger Bertel Thorvalsen som omdrejningspunkt, mens det andet undersøger byrummets arkitektur i højden. Med bevillingerne ønsker Novo Nordisk Fonden at gøre plads til den fordybelse der er nødvendig for, at dansk kunsthistorie skal kunne konkurrere på internationalt niveau.

DØDT MATERIALE KAN BLIVE TIL LEVENDE FORTÆLLINGER

Thorvaldsens Museum ligger inde med en veritabel guldgrube af viden om Thorvaldsen. 9.500 tekster fra perioden 1770 til 1850 – breve, dagbogsnotater, hyldestdigte, invitationer, anbefalinger m.m. er samlet, digitaliseret og udgivet på arkivet.thorvaldsensmuseum.dk.

Det store overblik mangler dog, men det bliver der nu lavet om på: Med projektet skal det døde råmateriale vækkes til live, når fire kunsthistorikere endevender alle tekster og samler trådene i et rigt billede af personer, begivenheder og omstændigheder omkring billedhuggeren. Thorvaldsen står for mange som indbegrebet af den danske Guldalder, men han var også en international stjerne med en markant dagsorden.

Projektleder, seniorforsker og kunsthistoriker Ernst Jonas Bencard, Thorvaldsens Museum, siger: ”Thorvaldsen er et strålende eksempel på kunstens vigtige samfundsrolle. Frihed og demokrati var hans evangelium, og hans kunst og hans museum var en helt afgørende drivkraft i den mentale omskoling af danskerne fra lydige undersåtter i et enevældigt system til frie individer i et demokrati.”

Bertel Thorvaldsens værk – kilder og kontekst modtager DDK 4 mio. til et fireårigt projekt.

SKYSKRABERNE OG DE NYE BYFORMER

Det andet projekt, som Novo Nordisk Fonden støtter, er Byen på højkant, der skal undersøge skyskraberens bidrag til byernes arkitektur, hvor den trænger sig mere og mere på. Fortidens magtarkitektur bredte sig vandret og optog land, mens skyskraberen ikke længere er forankret i et samfund, hvor rigdom bygger på dét, store jordbesiddelser kunne kaste af sig.

Man taler om, at huse ligger, mens tårne og skyskrabere står. De bryder med byens skala ved at katapulterer sig ud af den. Der er behov for at undersøge, hvad de gør med byen og den måde, den opleves på. Projektet vil kortlægge de forestillinger, der knytter sig til byggeformen, men ikke mindst de skikkelser, byen antager, når dens akser vippes op.

Projektleder, lektor Anders Troelsen, Aarhus Universitet siger: ”Projektet vil sammenligne de meget forskellige byformer, skyskrabere er blevet indsat i, eller som de selv har frembragt. I sidste ende skal det alt sammen bidrage til at belyse hvilke byer, der er beboelige. Så vi ikke alene kan leve med dem, men også i dem.”

(Anders Troelsen er nu professor ved Arkitektskolen Aarhus).

Byen på højkant modtager DKK 1.371.300 til et toårigt projekt.

Novo Nordisk Fonden har støttet kunsthistorisk forskning med projektbevillinger gennem mere end 30 år. Det nye investigator grant er et supplement til fondens nuværende kunsthistoriske projektstøtte.

YDERLIGERE INFORMATION:

Ernst Jonas Bencard: Thorvaldsen Museum, tlf.: 3336 0122, [email protected]

Anders Troelsen: Professor, Arkitektskolen Aarhus , tlf.: 2320 4514, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]