Ansøg om midler

Millionstøtte til avanceret infrastruktur skal skabe nye rammer for forskningsgennembrud

Novo Nordisk Fonden uddeler 124,9 mio. kr. til avanceret forskningsinfrastruktur, som skal ruste de danske forskningsmiljøer til udvikling og gennembrud inden for biomedicin, bioteknologi og naturvidenskabelig og teknisk forskning.

Kemikere, biomedicinere og plantebiologer er blandt de faggrupper, der får mulighed for at etablere eller udvikle ny forskningsinfrastruktur, der skal bruges til at understøtte deres forskning. I ni forskellige projekter skal forskerne etablere avancerede laboratoriefaciliteter med højteknologisk udstyr, hvoraf flere kan bruges på tværs af traditionelle faggrænser. Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med i alt 124,9 mio. kr.

Fælles for de ni projekter er, at infrastrukturen er åben og dermed bliver stillet til rådighed for andre forskere, herunder til udvikling og forskning i industrien.

Et af projekterne skal tilbyde en teknologisk platform, der ved hjælp af avanceret lysmikroskopi kan bruges til at studere dynamikken og funktionen af et enkelt molekyle i naturlige omgivelser. Disse undersøgelser giver et unik indblik i cellens komplekse processer, fra interaktioner mellem de enkelte molekyler til hele cellens maskineri.

Et andet projekt skal etablere en screening-facilitet, der imødekommer et stort behov i det danske biomedicinske miljø. Ved hjælp af CRISPR-teknologi, der også er kendt som ”gen-saksen”, muliggør den nye facilitet undersøgelser af hundredvis eller sågar tusindvis af individuelle gener på samme tid.

Et tredje projekt skal forbedre vores viden om afgrøders ressourceudnyttelse ved at studere planters rodsystemer under jorden. Det sker ved at bygge en plantegrav i et markanlæg, der giver adgang til at observere og samle prøver af rodsystemet i alle jordlag op til tre meters dybde, for op til seks forskellige forsøgsafgrøder.

”Vi har en forventning om, at disse ni projekter kan være med til at skabe højteknologiske knudepunkter, der giver merværdi og ny viden, der både skal gøre os klogere på helt grundlæggende forskningsmæssige spørgsmål og hjælpe til at udvikle innovative løsninger, der også kan bruges i industrien. Projekterne udvikler unik infrastruktur på lokalt og nationalt plan, som virkelig kan løfte forskningen,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fondens bevillinger til forskningsinfrastruktur 2020
INTEGRA –  Molecular profiling technologies for integrative systems biology and systems medicine, professor Ole Nørregaard Jensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet: 24.969.169 kr.

High Content CRISPR Screening (HCCS) Facility, professor Krister Wennerberg, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet: 15.577.896 kr.

Deep imaging of Biological events across scales with Selective Plane Illumination Microscopy (BioDEEP), lektor Clara Prats, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet: 14.972.583 kr.

RootAccess – A novel field facility maximizing root zone access for research on root and climate interactions, professor Kristian Thorup-Kristensen, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet: 12.499.726 kr.

Infrastructure for cryo-electron tomography (ICE-T), professor Poul Nissen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik og iNANO, Aarhus Universitet: 13.270.779 kr.

Center for Optical Bio-Manipulation (COBM), lektor Poul Martin Bendix, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet: 13.000.000 kr.

ASiMoF: Aarhus Single molecule fluorescence, lektor Victoria Birkedal, Institut for Kemi og iNANO, Aarhus Universitet: 12.711.436 kr.

Copenhagen DNA Analysis center (CoDoN), professor Søren Sørensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet: 9.588.303 kr.

Conservation and accessibility of the Nordic collection of plant genetic resources, seniorforsker Michael Lyngkjær, NordGen – Nordiskt Genresurscenter, Aarhus Universitet: 8.291.253 kr.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, tlf.: 2367 3226, [email protected]