Ansøg om midler

Mød en Bevillingsmodtager: Jakob Rahr Winther

Bevillingen gives til støtte af grundforskning og anvendelsesorienteret forskning, der har som mål at fremme effektiv og bæredygtig produktion.

Ønsker vi at gøre vores industriproduktion mere bæredygtig, er én mulighed at benytte enzymer, som kan nedbryde spildprodukter fra industriproduktion og omsætte dem til nyttige stoffer. Et eksempel er keratin, der findes i bl.a. hår, hove og horn fra de husdyr, vi slagter. Hvis man kan finde et enzym, der effektivt kan nedbryde keratin, kan man omdanne disse spildprodukter til foderstof.

Jakob Rahr Winther og hans team på Københavns Universitet forsker i øjeblikket i at udvikle en metode, der eksempelvis vil kunne gøre det nemmere at finde et sådant enzym. I 2012 modtog Jakob Rahr Winther, der er professor ved Biologisk Institut ved Københavns Universitet, en projektbevilling inden for bioteknologi -baseret syntese- og produktionsforskning på DKK 1,8 millioner. Novo Nordisk Fonden uddeler årligt bevillinger til ca. 10 projekter fra en samlet pulje på DKK 20 millioner.

– Projektbevillingen har betydet, at vi kan udvikle en screeningsmetode, som vil kunne gøre det nemmere at finde nye enzymer og varianter af enzymer med nye egenskaber. Metoden betyder, at antallet af enzymer, vi kan screene, mangedobles. Samtidig fylder udstyret mindre, det er nemmere at betjene og materialeforbruget er meget, meget mindre, fortæller Jakob Rahr Winther.

FRA STORT TIL SMÅT

Det centrale i den metode, som Jakob Rahr Winther og hans team forsker i, er at bruge bittesmå kugler som medium til at opformere enzymerne i. Det medfører væsentlige fordele i den senere screeningsproces, hvor enzymerne testes for forskellige egenskaber.

– Metoden kan udføres med udstyr, som de fleste laboratorier har i forvejen. På sigt kan metoden måske blive standard i ethvert laboratorium. Hvem ved? Det kan åbne nye muligheder for forskningen – ikke kun i forhold til enzymer. Metoden kan anvendes til mange andre typer af proteiner og har derfor også perspektiver inden for udvikling af lægemidler og proteinforskning generelt. Det er virkelig spændende, siger Jakob Rahr Winther.

– Det er netop den slags forskning, vi ønsker at fremme, fortæller professor Henrik Callesen, formand for Novo Nordisk Fondens Udvalg for forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion, der vurderer ansøgningerne og uddeler bevillingerne.

– Målet med bevillingerne er at gøre produktion baseret på bioteknologi mere bæredygtig. Derfor støtter vi forskning i metoder til eksempelvisbedre udnyttelse af energi, færre spild produkter, forøget effektivitet eller bedre udnyttelse af ressourcer, siger Henrik Callesen.