Ansøg om midler

Mød en Bevillingsmodtager: Yihai Cao

'- Med denne bevilling vil mit laboratoriums forskning have en stor indflydelse på fremtidens udvikling af lægemidler. Vi går måske så vidt, at vi ændrer et helt paradigme inden for videnskabelig tænkning, siger professor Yihai Cao, professor på Karolinska Instituttet i Sverige.

Fedme og fedmerelaterede sygdomme udgør en af de største trusler for menneskets sundhed på globalt plan. Ifølge World Health Organization (WHO) er der i dag mere end 1,5 milliarder overvægtige voksne og mindst 400 millioner af dem kategoriseres som fede.

Yihai Cao er professor på Karolinska Instituttet i Sverige og har udviklet koncepter og hypoteser for forskning i angiogenese (dannelse af blodkar), der giver mulighed for at udvikle nye behandlingsmetoder mod fedme og metabolisme. I kræftforskning er der allerede et omfattende fokus på angiogenese, fordi man har fundet ud af, at blodkarrenes forsyning til kræfttumorer er en vigtig proces for spredning af kræftvævet og dermed for tumorens overlevelse i kroppen. Yihai Cao bruger således viden fra kræftforskning til at undersøge det mere uudforskede område – hvordan angiogenesen påvirker fedtvæv og -celler.

I 2014 blev Yihai Cao valgt som modtager af Novo Nordisk Fondens Advanced Grant på DKK 10 millioner over 5 år. Det var hans forskningsprojekt: Modulering af angiogenese i fedtvævet, der gjorde, at han blev valgt blandt 200 andre kandidater. Yihai Cao forklarer, at praksis i hans projekt adskiller sig fra praksis hos andre forskere i feltet:

– Vores arbejde i laboratoriet skiller sig ud, fordi vi ikke kun observerer fedtcellernes udvikling. I stedet ser vi på fedtceller fra mange forskellige vinkler – dels for at forstå andre strukturer i fedtvævet og dels for at finde frem til, hvordan disse kan være med til at ændre fedtcellernes funktioner.

Yihai Cao og hans forskningsholds seneste arbejde viser, at en modulering af blodforsyningen til fedtvævet regulerer både fedtvævets udvikling, vedligeholdelse og udbygning. Det er især fedtvævets netværk af blodkar, der spiller en rolle i reguleringen. I laboratoriet bruger han forskellige genetiske og farmakologiske eksperimenter til at studere de mekanismer, blodkarrene bruger til at kontrollere fedtcellernes funktioner. Disse eksperimenter bruges ofte inden for kræftforskning, men sjældent inden for fedme og metabolisme.

EN UDVALGT GRUPPE FORSKERE

Novo Nordisk Fondens Nordisk Forskningskomité har årligt uddelt et Advanced Grant siden 2012. Fra alle ansøgninger om projektstøtte inden for kategorien Endokrinologisk forskning og eksperimentel fysiologi for forskere i de Nordiske lande udvælges hvert år én enkelt forsker, der modtager Novo Nordisk Fondens Advanced Grant. Betingelserne for at modtage bevillingen er, at forskeren har et højt internationalt niveau, at projektet lever op til internationale kvaliteter og at det har et langsigtet perspektiv.

Bo Ahrén er formand for Nordisk Forskningskomité og uddyber:

– Advanced Grant uddeles en gang om året for at fremhæve en topforsker fra et af de nordiske lande. Den adskiller sig fra andre bevillinger, der uddeles af Nordisk Forskningskomité, idet den støtter langsigtede forskningsprojekter. Bevillingen giver DKK 2 millioner om året i 5 år, hvorimod andre ansøgere modtager max. DKK 1 million i støtte om året.

Yihai Cao havde egentlig søgt en bevilling på 1-3 års forskning. Derfor var han overrasket, da han fik overrakt nyheden om, at Nordisk Forskningskomité havde valgt hans projekt:

– Når man som forsker sender en ansøgning, er det svært at vide, hvordan man står i feltet. I dette tilfælde så jeg mine chancer som minimale, da der er mange andre spændende projekter og dygtige forskere, der søger denne specifikke bevilling. Jeg blev overrasket og glad, da komitéen udnævnte mit forskningsprojekt til at modtage bevillingen. Det betyder meget for mig som forsker, at de anerkender og tror på mit arbejde.

– Den udvidede tidsramme og beløbets størrelse betyder alt for projektet. Det giver mit laboratorium og mig en mulighed for at udvikle forskningsfeltet og for at positionere os selv internationalt – i spidsen af feltet.

Bo Ahrén uddyber, hvorfor Yihai Cao er valgt som dette års modtager af Advanced Grant:

– Yihai Cao modtager Advanced Grant grundet hans enestående forskning i endokrinologi. Forskningsprojektet har et langsigtet perspektiv og et konkret fokus på at forstå angiogenese-mekanismer i fedtvæv som udgangspunkt for at udvikle nye mål for behandling.

Når en forsker modtager Advanced Grant, skal forskeren fremlægge en 5-årig handlingsplan for projektets forløb. Yihai Cao har allerede leveret planen for sit forskningsprojekt, men perspektivet med projektet rækker længere end bare 5 år:

– Når jeg forsker, er det vigtigste, at jeg kan se en mening med projektet – at det gavner patienter. Vi skal måske 50 eller 100 år frem i tiden, men jeg ved, at med denne bevilling vil mit laboratoriums forskning have en stor indflydelse på fremtidens udvikling af lægemidler. Vi går måske så vidt, at vi ændrer et helt paradigme indenfor videnskabelig tænkning.