Ansøg om midler

Naturvidenskabelige projekter for børn og unge modtager 20 mio. kr.

Novo Nordisk Fonden har i forårets uddelingsrunde støttet ni projekter om naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer.

Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet vil give gymnasieelever mulighed for at arbejde med kvantefænomener via et lærings- og demonstrationslaboratorie. Fysiklærerforeningen vil udvikle en materialebank til undervisningsmateriale, og Foreningen Smagens Dag vil fremme forståelsen for naturvidenskaben gennem madlavning.

Dét er nogle af de projekter, som Novo Nordisk Fonden har givet støtte til i forårets uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer. I alt har ni projekter med fokus på læring i skole- og fritid modtaget støtte på 20 mio. kr. til sammen.

”I Novo Nordisk Fonden ønsker vi at opbygge science-kapital i Danmark ved at styrke uddannelse og uformelle læringsmiljøer samt bidrage til den grønne omstilling. Derfor er vi utroligt glade for at støtte både nye og tidligere støttede projekter, som har vist gode takter. De støttede projekter stimulerer – på helt konkret vis – børn og unges interesse for naturvidenskaben. Det er vi stolte af,” siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President, Education & Outreach, Novo Nordisk Fonden.

Projekter forankres og videreudvikles
Tre af de støttede projekter har tidligere modtaget bevillinger fra fonden og bliver nu forankret og videreudviklet. Det første af projekterne er Den mobile matematiktjeneste, som i fase to vil blive gjort mere bæredygtigt via forankring og yderligere udbredelse. Her skal den opnåede viden og erfaring hjælpe børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere med at ændre deres praksis i forhold til undersøgende matematik i et naturvidenskabeligt perspektiv i deres nærmiljø.

I det andet projekt, Cirkus Naturligvis – næste generation, arbejdes der også systematisk med at formidle naturvidenskab til yngre målgrupper. Studerende fra Københavns Universitet tager udgangspunkt i den nyeste naturvidenskabelige forskning og gør den relevant for børn, som får nogle faglige rollemodeller at spejle sig i.

Det tredje projekt, Dyrk dit eget bæredygtige protein, giver børn i grundskolen mulighed for at få unik hands-on erfaringer med levende dyr. Børnene dyrker spiselige insekter, som de følger fra jord til bord og til jord igen. Projektet muliggør en praksisbaseret måde at arbejde med bæredygtighed på, hvor børnene både bliver klogere på insekter og på klima- og ressourceaftryk.

Se hele oversigten over støttede projekter længere nede.

Ny ansøgningsrunde åbnet
Novo Nordisk Fondens næste ansøgningsrunde inden for naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer er åben. Deadline for ansøgninger er den 7. september 2022.

I den nye ansøgningsrunde vil fonden uddele bevillinger på 2-6 mio. kr. til projekter af op til seks års varighed. Der er op til 50 mio. kr. til uddeling.

Foruden opslaget for bevillinger til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer kan der søges om støtte til projekter til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelserne, eller projekter inden for på nytænkende kommunikation og debatskabelse om naturvidenskab og teknologi.

Læs mere om de tre kommende opslag nedenfor:

Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer

Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi

De ni støttede projekter i denne uddelingsrunde:

BioTechLab – et alternativt læringsmiljø for Vejles unge sciencetalenter
Peter Dahl, Vejle Kommune, 3 år, 2.984.380 kr.
Vejle Kommune vil opbygge et uformelt læringsmiljø med udgangspunkt i et BioTechLab, som et eksperimenterende trænings- og udviklingsmiljø, der kan skabe aktiviteter for unge med interesse for naturvidenskab og teknologi.

Cirkus Naturligvis – næste generation (CN2)
Birgitte Lyhne Broksø, Københavns Universitet, 4 år, 2.998.302 kr.
Næste generation af Cirkus Naturligvis skal skabe læringsmoduler og formidlingsaktiviteter der med en kombination af praktiske naturfaglige undersøgelser, computational tænkning og innovation kan styrke grundskoleelevers interesse for STEM-fagene. Projektet gennemføres af SCIENCE Skoletjeneste i et samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og Rødovre Kommune.

Den mobile-matematiktjeneste
Lis Apitz, Risbjergskolen, 3 år, 2.846.490 kr.
Fase 2 af Den mobile-matematiktjeneste udvikles ved hjælp af ladcykler og med 550 undervisningsbesøg. Der er fokus på at gøre projektet bæredygtigt ved at forankre den viden børnehaveklasseledere, pædagoger og lærere i indskolingen har opnået til ændring af deres praksis om undersøgende matematik i nærmiljøet.

Dyrk dit eget bæredygtige protein
Jakob Rukov, Bugging Denmark, 3 år, 2.992.774 kr.
Eleverne i grundskolen får hands-on erfaring med levende dyr, når de skal dyrke spiselige insekter i små insekterier. Gennem undersøgende naturfaglige aktiviteter bliver de klogere på insekternes klima- og ressourceaftryk samt forståelse for bæredygtighed og fødevareproduktion.

Materialebank til fysikundervisningen
Solveig Skadhauge, Fysiklærerforeningen, 5 år, 1.463.750 kr.
Fysiklærerforeningen vil i samarbejde med gymnasielærere indsamle, finpudse, organisere og dele undervisningsmaterialer, som gymnasielærere har udviklet og udarbejdet i en online søg- og redigerbar materialebank, så gymnasielærere nemt kan dele fysikfaglige materialer med hinanden.

NatMad (Naturvidenskab & Mad)
Mariann Bach Nielsen, Foreningen Smagens Dag, 2 år, 2.317.628 kr.
NatMad ønsker at skabe et uformelt læringsrum for STEM-lærere, madkundskabslærere og elever i udskolingen. Gennem 16 saloner og med 16 undervisningsmaterialer skal naturvidenskabelige emner belyses via madhåndværk for dermed at fremme forståelsen af naturvidenskab i mad.

Niels Bohr Quantum Science Laboratory for a Quantum-ready Generation
Stefania Xella, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet, 5 år, 2.974.791 kr.
Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet vil udvikle et lærings- og demonstrationslaboratorie for kvanteteknologi, som giver gymnasieelever og lærere mulighed for at interagere med kvantefænomener og interagere med forskere på instituttet.

Serie af undervisningsvideoer i kemi A
Jonas Niemann, Gentofte HF, 1 år, 515.000 kr.
I projektet vil der blive produceret 45 videoer med tilhørende undervisningsmateriale, der gennemgår det fundamentale teoretiske indhold, der undervises i på kemi A-niveau på gymnasiale uddannelser.

STEM på SOSU – Styrkede STEM kompetencer igennem interaktive læringsstationer i det uformelle læringsmiljø på erhvervsrettede velfærdsuddannelser
Anna Nyborg Mortensen, SOSU Nykøbing Falster, 3 år, 906.885 kr.
På SOSU Nykøbing Falster skal gang- og fællesarealer på skolen indrettes til STEM-læringsstationer så eleverne får styrket deres STEM-kompetencer i og uden for undervisningen. I projektet vil der ligeledes være fokus på kompetenceudvikling af undervisere inden for STEM.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]
Sofie Hoxer
Grant Specialist
+45 2465 0140 [email protected]