Ansøg om midler

NERD-programmet giver geniale nørder mulighed for at udføre originale forskningsprojekter

Vandbaseret 3D-print, virusvækstmønstre og ny viden om hvordan livet på jorden opstod er blandt de emner, som årets modtagere af Novo Nordisk Fondens NERD-bevillinger vil udforske. I år har otte forskere fået bevilliget mellem 9 og 14 mio. kr. til deres forskningsideer, der har det til fælles, at de er kreative, originale, nyskabende og forankrede i naturvidenskaben.

Forskningsprogrammet NERD (New Exploratory Research and Discovery) har til formål at yde støtte til naturvidenskabelige forskningsprojekter, der tager udgangspunkt i vilde og uortodokse idéer, der kan bibringe ny viden inden for teknologi eller naturvidenskab. Bevillingerne løber over en syvårig periode.

”NERD-programmet er kendetegnet ved, at rammerne for udvælgelsen og processen er en del anderledes end vores øvrige bevillingsprogrammer,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President for Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden, og uddyber:

”I den første runde evalueres ansøgningerne uden viden om navnet eller CV’et på ansøgeren. På den måde minimerer vi bias og får mere fokus på den videnskabelige idé end på forskerens historie og meritter. En anden fundamental forskel i forhold til andre programmer er, at der er et loft over, hvor mange penge en forsker allerede kan have fået bevilliget, når vedkommende søger NERD-programmet. Konsekvensen af dette ’Robin Hood- princip’ er, at vi ser nye forskere komme frem med meget originale ideer. Der er især mange succesfulde ansøgere på lektor-niveauet, hvor der er en meget stor iderigdom.”

Vira, vandfarve, og verdens første levende organismer
Forskningsemnerne i NERD-programmet spænder vidt og bredt, hvilket er et naturligt resultat af, at bevillingsansøgerne ikke er underlagt et forudbestemt tema. Dog skal projekterne være fagligt forankret i de videnskaber, som Novo Nordisk Fonden støtter.

Johan Lind, lektor ved DTU Health Technology, er blandt årets otte bevillingsmodtagere. Med projektet ”WATER-PAINT: Water-based 3D Printing of Actuator-and Sensor-Instrumented Tissues” vil Johan Lind etablere en ny metode for 3D-print, der gør det muligt at udskrive blød elektronik, der kan integreres i det menneskelige væv. Teknologien har potentiale til at blive frontløber for en ny generation af personlige implanterbare biomedicinske enheder såsom pacemakere og defibrillatorer. Johan Lind har fået bevilliget 12,3 mio. kr. til sit projekt.

Namiko Mitarai, der er lektor ved Københavns Universitet, er også blandt bevillingsmodtagerne. Med projektet ”Universal growth laws of viruses of bacteria” vil Namiko Mitarai kortlægge universelle og kvantitative regler, som majoriteten af bakterielle vira følger. Viden om de universelle mekanismer for virus-vekselvirkning med deres vært kan give os ny indsigt i bakterielle samfund, og dermed mulighed for at kunne forudsige og manipulere disses sammensætning. Namiko Mitarai modtager en bevilling på 11 mio. kr. til sit projekt.

En tredje bevillingsmodtager, Tue Hassenkam, der er lektor ved Københavns Universitet, har fået en bevilling til sit projekt ”Origin of Life – an experimental approach”. Her vil Tue Hassenkam opdyrke mere viden om et centralt spørgsmål i naturvidenskaben gennem århundreder: hvordan opstod livet på jorden? Den gængse antagelse er, at livet startede med en encellet organisme, men Tue Hassenkams hypotese er, at der må have eksisteret en endnu simplere levende organisme før dette. Derfor vil han i laboratoriet undersøge en række molekyler for at lære nyt om de nøgleelementer, der kan spore os tilbage til oprindelsen af det allertidligste liv på jorden. Tue Hassenkam modtager en bevilling på 13,8 mio. kr. til sit projekt.

Se den komplette oversigt over NERD-bevillingsmodtagere 2021 nederst på siden.

Kreative forskningsprojekter med langsigtede perspektiver
Ud over at have fokus på de kreative og originale ideer, er der andre særlige grundpræmisser, der kendetegner NERD-programmet. For eksempel strækker forskningsbevillingerne sig over en syvårig periode.

”Når vi har valgt, at bevillingsperioden skal strække sig over hele syv år, skyldes det, at vi gerne vil fremme de langsigtede projekter; dem, hvor forskeren går i en helt ny retning, og hvor det forventes at tage tid inden resultaterne kommer. Samtidig retter programmet sig mod de forskere, som har lysten til selv at gå i laboratoriet og selv har fingrene og hjernen helt nede i analyserne og projektet. Dette er blandt grundene til, at vi har sat loft over hvor mange andre bevillinger, forskeren kan have ansvar for samtidig,” siger Lene Oddershede.

”I det hele taget er NERD-programmet i højere grad en ”videnskabelig sandkasse”, hvor den enkelte forsker kan prøve sin vilde idé af under lidt friere og langstrakte rammer end ellers – med det formål at skabe grobund for en masse ny, spændende og ukonventionel forskning.”

Om NERD
Det overordnede mål med NERD er at støtte original grundforskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, herunder – men ikke begrænset til – fysik, kemi, matematik og datalogi. Ansøgningen skal beskrive, hvordan udfaldet af projektet har potentielle tværfaglige anvendelser inden for life-science eller bioteknologi.

Forskere på ethvert karrieretrin efter at have opnået en ph.d.-grad er berettigede til at ansøge, dog med det krav, at ansøger ikke må være hovedmodtager af andre bevillinger for mere end 4 millioner DKK per år.

NERD Awards 2021 bevillingsmodtagere

Læs de uddybende projektbeskrivelser her (på engelsk).

WATER-PAINT: Water-based 3D Printing of Actuator- and Sensor-Instrumented Tissues: 12.381.888 kr.
Johan Lind, lektor, DTU Health Technology.

Universal growth laws of viruses of bacteria: 11.008.837 kr.
Namiko Mitarai, lektor, Københavns Universitet.

Metal Coordination Complexes in Technology and Biomedicine: 13.999.352 kr.
Jacob Overgaard, lektor, Aarhus Universitet.

When superior magnetoresistance crosses your mind – a new path to image brain activity (SUPERIOR): 13.996.318 kr.
Dennis Valbjørn Christensen, forsker, DTU Energy.

Creating new probes for redox biology through groundbreaking lanthanide coordination chemistry and photophysics: 13.394.271 kr.
Thomas Just Sørensen, lektor, Københavns Universitet.

Origin of Life – an experimental approach: 13.860.415 kr.
Tue Hassenkam, lektor, Københavns Universitet.

Next-generation molecular profiling of soft-matter nanoparticles by nanofluidics and single molecule imaging: 9.394.270 kr.
Rodolphe Marie, lektor, DTU Health Technology.

TOPOGRAPHY-MEDIATED CELLULAR SELF-ORGANIZATION (TopoMed): sensing & communication by wrinkle generation: 9.964.649 kr.
Amin Doostmohammadi, adjunkt, Københavns Universitet.

Yderligere information

Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]