Ansøg om midler

Ni Kunstforskere Kan Nu Kalde Sig Mads Øvlisen-stipendiater

Syv af årets ni modtagere af Mads Øvlisen-stipendier deltog i den officielle overrækkelse af stipendierne.

Ni talentfulde forskere fik onsdag den 10. maj overrakt stipendier inden for kunstfaglig forskning og kan derfor nu officielt kalde sig Mads Øvlisen-kunststipendiater. Det skete ved den årlige kunststipendiedag i Novo Nordisk Fonden, hvor stipendiemodtagerne, deres familier, venner og samarbejdspartnere var samlet til en festlig fejring.

Novo Nordisk Fonden uddelte i marts i alt fem Mads Øvlisen ph.d.-stipendier og fire Mads Øvlisen postdoc-stipendier. Ph.d.-stipendiaterne kan nu hver bruge DKK 1,6 mio. på en 3-årig ph.d-uddannelse ved et dansk universitet og postdoc-stipendiaterne DKK 1,2 mio. på en 2-årig ansættelse ved en dansk forskningsinstitution. Stipendierne er uddelt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse efter indsendt ansøgning, som er blevet evalueret af fondens Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie.

Formand for Komiteen, Professor Jacob Wamberg og komitemedlem Lektor Maria Fabricius Hansen holdt en tale og overrakte diplom og blomster til hver af Mads Øvlisen stipendiaterne.

Ca. 60 personer deltog i begivenheden, hvor også syv af de ni stipendiemodtagere holdt et kort oplæg om deres kommende forskningsprojekter.

Læs mere om de ni forskere og deres projekter nedenfor.

DE NI STIPENDIEMODTAGERE OG DERES PROJEKTER
MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER (5):


Anna Vestergaard Jørgensen, Cand. mag.
Alder: 28 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – kunsthistorie efter 1900
Projekttitel: Museet for ubehag. En undersøgelse af kunstmuseet mellem kritikken og den gode oplevelse
Beskrivelse: De seneste år er danske kunstnere og kuratorer i stigende grad begyndt at arbejde med museet, dets samlinger og historie som noget problematisk eller ligefrem ubehageligt. Institutionskritikken er ikke ny, men i en dansk kontekst er det nyt, at museer initierer kunstneriske og kuratoriske interventioner, der ses som et redskab til at gentænke museets samfundsmæssige rolle. Tematisk er det især den danske og europæiske kolonihistorie, der bearbejdes i disse år. Dette projekt vil undersøge, hvordan kunstmuseet navigerer i en ramme, hvor det skal byde på gode og rare oplevelser til publikum og samtidig kan og vil arbejde med det ubehagelige.
Institution: Statens Museum for Kunst og Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Honey Biba Beckerlee, MFA, kunstner
Alder: 38 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – praksisbaseret billedkunst
Projekttitel: Digitale Bearbejdninger
Beskrivelse: Inden for forskningsområdet posthuman æstetik er formålet med dette forskningsprojekt at udvikle en teoretisk og praktisk ramme for en posthuman, digitalt sensibel kunstpraksis. I respons på paradokset mellem den brede kulturelle forståelse af, at internettet er fundamentalt immaterielt versus den accelererede minedrift, der truer med at udrydde sjældne jordarter og andre grundstoffer, har dette projekt til formål at genforhandle opfattelsen af immaterialitet i cyberspace og det digitale, samt definitioner af liv og ikke-liv.
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi og Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur

Helga Just Christoffersen, MA, kurator
Alder: 34 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – praksisbaseret kuratering
Projekttitel: Nye kommissioner: Et ontologisk nybrud i udstillingens status
Beskrivelse: Denne praksis- og teoribaserede afhandling peger på en gruppe af yngre internationale kunstnere, som udnytter udstillingsrum og institutionelle ressourcer på nye måder. Med fokus på kommissionering af nye værker i en institutionel kontekst, udfolder projektet sig gennem kuratorisk praksis, feltarbejde og skriftlig kritisk analyse. Resultatet er en række udstillinger og aktiviteter over de næste tre år på New Museum i New York og Kunsthal Aarhus, der fremhæver dette observerede kunstneriske nybrud, samt en skriftlig afhandling. Dette ph.d.-projekt vil danne en kritisk ramme, hvor kommissioneringsprocessen dertil vil blive brugt til at synliggøre et ontologisk nybrud i udstillingens status.
Institution: Kunsthal Aarhus og Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur

Marie Kølbæk Iversen, MFA, kunstner
Alder: 36 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium med særligt potentiale – praksisbaseret billedkunst
Projekttitel: Neo-verdner: Frygtens transformative potentialiter
Beskrivelse: Mit projekt fokuserer på de kvindelige Yawanawá-shamaners kosmovisioner vedrørende ‘frygt’ som transformativt potentiale gennem en triangulering af sci-fi, shamanisme og feminisme. Jeg bruger den tabte sydskandinaviske shamanistiske kultur Sejd som kunstnerisk metode til at oversætte Yawanawá kosmovisioner til en skandinavisk rammesætning, og som en måde at tilbagekræve ‘de besejredes arv’ (jf. Stengers/Pignarre): rituelle praksisformer, der gennem Reformationen og Oplysningstiden stempledes som heksekunst. At tilgå Yawanawá-shamanernes indsigter gennem Sejd er et bud på en ‘re-indigenisering’ af vestlige selv til fordel for mere bæredygtige fremtider. De visioner, der opstår i processen, vil informere sci-fi-inspirerede kunstværker, som udvikles sideløbende med min akademiske forskning.
Institution: Kunsthøgskolen i Oslo og Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur
Helene Engnes Birkeli, MA
Alder: 26 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – kunsthistorie før 1900
Projekttitel:  Fortolkning, Sansning og Koloniale Landskaber: En Visuel Historik af Dansk Vestindien, 1780-1855
Beskrivelse: Dette ph.d.-projekt søger at udforske landskabsbilleder i US Virgin Islands, tidligere kendt som Dansk Vestindien. Der er en klar mangel på dybtgående og kritiske kunsthistoriske studier af kunst og visuel kultur produceret under den dansk-norske koloniale administration af øerne. Visuelt materiale i Danmarks Nationalmuseum og Rigsarkivet, især malerier, tegninger og topografiske kort, viser en optagelse af at organisere rum og mennesker efter race og klasse. Modsat disse repræsentationer var de afro-caribiske måder at beskrive de samme rum, inkluderet mundtlige traditioner og religiøse praksisser. Jeg vil med dette projekt undersøge i hvilken grad disse ’konkurrerende’ kulturelle og visuelle udtryk påvirkede hinanden, og sammen formede en helt speciel kolonial visuel historie.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

MADS ØVLISEN POSTDOC-STIPENDIER (4):


James Day, Ph.d., postdoc
Alder: 31 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – kunsthistorie
Projekttitel: Fra Barrikaderne til Køkkenet: Kunstnerisk Forskning i det Post-Udvidede Felt
Beskrivelse: ’Fra barrikaderne’ tager udgangspunkt i den tværgående undersøgelse, der er kendetegnende for kunstnerisk forskning, med særlig fokus på praksisser, der foregår på tværs af institutioner, tæt forbundet med hverdagslivet. Kunstens undersøgelse af sine egne mulighedsbetingelser inddrager stadig flere materialer, især i form af sociale relationer over de seneste år. Forskningsprojektet vil således forsøge at trække linjer tilbage fra disse praksisser til avantgardens historie og den økonomiske omstrukturering påbegyndt i halvfjerdserne.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Maria Finn, Ph.d., kunstner
Alder: 54 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – praksisbaseret billedkunst
Projekttitel: Glemsom Natur
Beskrivelse: ’Glemsom natur’ er et praksisbaseret projekt, der undersøger to ødegrunde, Beauvaisgrunden i København og Ellstorpgrunden i Malmö. Begge grunde er blevet overladt til at forfalde, med spor af tidligere aktiviteter, men til fri disposition for lokale borgere. Disse miljøer, hvor vegetationen har haft lov til at vokse frit, udfordrer vores sædvanlige forventninger til grønne byområder. En byggegrund indeholder spor fra fortiden, samtidig som den retter vores opmærksomheden mod fremtiden. Dermed fungerer stedet som en hybrid, som snart vil være en del af udviklingen, men som indtil den tid tilbyder områder med mindre kontrol i byen.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Adam Bencard, Ph.d., kurator
Alder: 43 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – Kunst & Naturvidenskab
Projekttitel: Du er ikke alene: Mikrobiomer som ‘model ecologies’ i kunst og videnskab
Beskrivelse: ’Du er ikke alene’ udforsker krydsfeltet mellem biokunst og mikrobiomforskning. Mikrobiomforskning er stadig et meget nyt forskningsområde, men er gennem det seneste årti blevet en markant og meget omtalt del af biovidenskaberne. Forskningens undersøgelser af vores nære forhold til den mikrobielle verden giver nye perspektiver på forestillinger om menneskets udvikling, vores selvforståelse og vores forbindelser til indre og ydre miljøer. Dette projekt bygger på en antagelse om, at mikrobielle miljøer, både i kunst og videnskab, i stigende grad er ’model ecologies’, altså modeller for forestillinger om sameksistens. Mikrobielle miljøer er således betydningsfulde som modeller til at tænke sammenfletninger af det menneskelige og det ikke-menneskelige, og som redskaber til at udforske nye naturforestillinger.
Institution: Københavns Universitet, Medicinsk Museion

 

Josefine Baark, Ph.d.
Alder: 28 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – kunsthistorie
Projekttitel: Nyvurdering af Tværkulturel Techne: Æstetikkens Rolle for Mekaniske Miniature Modeller i Danmark og Kina 1730-1780
Beskrivelse: Forskningsprojektet tager sit udgangspunkt i Oplysningstidens Europæiske samlinger af Kinesisk producerede mekaniske modeller af butikker, både og handelsmænd. Disse modeller er vigtige led i vores forståelse af tværkulturelle forbindelser mellem Europa og Fjernøsten, fordi de både er udtryk for eksotisk forbrug af luksusvarer og et nyt videnskabeligt perspektiv på overførsel af teknologi. Projektet er afgørende for udvikling af viden om og formidling af Danmarks forhold til Kina, samt Danmarks rolle i den globale udveksling og brug af æstetiske kulturgenstande. Projektet vil derfor udgøre nyskabende forskning indenfor globalisering, og derved kaste nyt lys over Danmarks kulturhistorie og kulturarv.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier