Ansøg om midler

Ni millionbevillinger skal sikre mere bevægelse og bedre sundhed blandt børn

Novo Nordisk Fonden har uddelt ni bevillinger til forskning og initiativer, som skal øge fysisk aktivitet blandt børn og bidrage positivt til børns helbred. I alt uddelt 60 mio. kr.

Novo Nordisk Fonden har uddelt ni bevillinger gennem programmet Children, Health and Movement, som har til formål at støtte forskning og initiativer med fokus på bevægelse blandt børn og børns helbred.

De ni bevillinger er alle til projekter, der adresserer muligheder for at øge fysisk aktivitet blandt børn og derigennem sikre bedre sundhed, tackle overvægt, forbedre livskvalitet og øge muligheden for indlæring. Bevillingerne har også til formål at bidrage til at reducere ulighed i sundhed blandt børn i Danmark.

”Det er blevet almindeligt at bevæge sig for lidt. Forskning dokumenterer, at under en tredjedel af de 11-15 årige er aktive 60 minutter om dagen, som ellers er, hvad Sundhedsstyrelsens anbefaler. Vi er glade for at støtte disse ni projekter, som har en bredde i forhold til at skabe engagerende rammer, som kan motivere børn og unge til at synes, at det er sjovt at være fysisk aktive, og vi ser meget frem til at følge dem,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens uddelinger til sociale formål.

Fokus på bevægelse i udsatte boligområder
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er blandt dem, der har modtaget en bevilling fra programmet. Med 9.476.343 kr. skal forskere fra SDCC gennemføre projektet Glade Sunde Børn i Bevægelse, der har til formål at være socialt- og sundhedsfremmende for børn i udsatte boligområder. Projektet har fokus på aktivt samvær og udeliv omkring leg, mad og natur og består af en række sjove og lærerige udendørsaktiviteter i samarbejde med forældre og forankret i lokalmiljøet. Sigtet er at sikre lokalt ejerskab over aktiviteter, der passer ind i institutioners årshjul og i børnefamiliers hverdag.

Projektet bliver ledt af teamleder og seniorforsker Paul Bloch fra Steno Diabetes Center Copenhagen og sker i et samarbejde med Hotel og Restaurantskolen, FSB – Den boligsociale helhedsplan, Husum for alle, Gerlev Idrætshøjskole og Danmarks Naturfredningsforening.

Børn med funktionsnedsættelse skal have adgang til udeskoler
En anden bevilling er gået til forskere på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, der har modtaget 4.851.670 kr. til projektet MOVEOUT-special. MOVEOUT-special har fokus på børn med funktionsnedsættelse, der er i høj risiko for at have et lavt fysisk aktivitetsniveau. I Projektet vil forskerne udvikle guidelines til at optimere adgang til leg og bevægelse i udeskole på specialskoler. Det skal blandt andet ske ved at udvikle og evaluere udeskole til specialskoler i samarbejde med lærere, elever og eksperter i tilpasset bevægelse.

Bag projektet står professor Mette Aadahl fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Projektet sker i samarbejde med Frederiksberg og Bispebjerg Hospital.

Unikke fritidstilbud til unge på Fyn
Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en bevilling på 9.773.758 kr. til at gennemføre projektet NATUR-lig dannelse, som handler om at lære børn at bevæges af og i naturen. I projektet vil Faaborg-Midtfyn Kommune skabe unikke udendørs fritidstilbud til 12-16-årige for derigennem at øge deres fysiske og mentale sundhed. Projektet handler om kropslighed, bevægelsesglæde og oplevelser i fællesskab med andre i understøttende miljøer.

Projektet varer i fire år og sker i samarbejde med Øhavsmuseet Faaborg, Tarup-Davinde I/S, Outdoor Sydfyn, Geopark Det Sydfynske Øhav og SDU som forskningspartner. I spidsen for projektet står teamleder i Faaborg-Midtfyn Kommune Theis Bavnhøj Hansen.

Ni projekter modtager støtte
Foruden Glade Sunde Børn i Bevægelse, MOVEOUT-Special og NATUR-lig har seks andre projekter også modtaget støtte. Flere projekter indebærer stærke partnerskaber på tværs af sektorer. Det drejer sig om:

 • BØRNENES KOOPERATIV – 9.773.470 kr.
  Projektet har til formål i lokalområder at skabe og vedligeholde sunde bevægelsesvaner blandt skolebørn i alderen seks til 12 år. Bevillingsmodtager er tre Steno Diabtes Centre (Aarhus, København og Sjælland), Aarhus Universitet og Deakin University med programleder Jane Nautrup Østergaard i front.
 • FIT FIRST FOR ALL – 7.379.053 kr.
  Projektet involverer et motionskoncept, der skal udbredes til 22.500 skoleelever i alderen seks til 16 år. Bevillingsmodtager er Syddansk Universitet med professor Peter Krustrup som ansvarlig.
 • THE ACT-CHILD STUDY – 6.522.915 kr.
  I forskningsprojektet vil forskere undersøge langtidseffekterne af fysisk aktivitet, specielt høj intensitets træning, på den mentale og fysiske sundhed hos børn med overvægt sammen med Aarhus kommune. Bevillingsmodtager er professor Jens Meldgaard Bruun, Aarhus Universitet.
 • BØRNEHAVEBØRN BRUGER BOLDEN – 4.788.105 kr.
  Formålet med projektet er at udvikle evidensbaserede løsninger til, hvordan leg og aktivitet med bold kan fremme tre til seksårige børns bevægelse. Lektor Lars Breum Christiansen fra Syddansk Universitet er hovedansøger i samarbejde med UC SYD, UCL og DIF
 • FOODACT – 3.966.686 kr.
  Forskningsprojektet sigter mod at undersøge effekten af skolehavekonceptet ”Haver til Maver” sammen med foreningen Haver til Maver. Bevillingsmodtager er postdoc og ph.d. Peter Elsborg, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.
 • AUTOMATISK INSULINDOSERING OG FYSISK AKTIVITET – 3.468.000 kr.
  Forskere vil i projektet undersøge, hvordan insulinpumper til unge fungerer under fysisk aktivitet. Bevillingsmodtager er lektor Jannets Svensson, Steno Diabetes Center Copenhagen

 

Yderligere information

Ni millionbevillinger skal sikre mere bevægelse og bedre sundhed blandt børn