Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden afsætter 100 mio. kr. årligt til at accelerere grøn omstilling i industri og miljøsektorer

Novo Nordisk Fonden afsætter 100 mio. kr. årligt til et nyt program inden for industriel bioteknologi og miljøbioteknologi. Programmet skal støtte op til 25 projekter årligt, som skal bidrage til at finde bæredygtige løsninger, der bl.a. kan udfase fossile ressourcer i industrien og imødegå klimaforandringer.

Novo Nordisk Fonden udbygger sit engagement inden for den grønne omstilling med et program, der årligt skal støtte en række grundforskningsprojekter med strategisk sigte inden for industriel bioteknologi og miljøbioteknologi.

Ambitionen er at tilvejebringe ny viden, som skal føre til bæredygtige løsninger, der kan adressere de miljø- og klimamæssige udfordringer, der relaterer sig til industriel produktion, eksempelvis produktionsorganismer, enzymer til carbon capture eller biologiske metoder til at udskille fosfor fra spildevand. Herudover skal forskningsmiljøerne på områderne styrkes.

Målgruppen er nordiske forskere, og udvælgelsen sker i åben konkurrence på baggrund af projekternes relevans og forskernes excellence.

”Det er helt afgørende, at vi får skiftet fossile ressourcer i industrien ud med biologisk-baserede løsninger, ligesom drivhusgasser i atmosfæren skal reduceres for at afbøde klimaforandringerne. Vores fokus med dette program er, at skabe viden der kan danne grundlag for løsninger, som bredt set kan gavne vand, land og luft og beskytte dem fra negativ påvirkning fra industriel produktion og menneskelig aktivitet i øvrigt,” siger Claus Felby, chef for biotekforskning, Novo Nordisk Fonden.

Omdrejningspunktet for det nye program bliver dermed en række projekter, der skal skabe ny viden, om hvordan biologiske systemer og processer kan anvendes i industrien og forbedre miljøet, herunder hvordan spildevand kan reduceres og behandles, hvordan drivhusgasser kan reduceres eller helt undgås. Målet er øget bæredygtighed og reduceret miljøpåvirkning fra industrien, som er en stor og voksende udfordring, der blandt flere initiativer kræver en omfattende forskningsindsats.

Forskere inviteres derfor til at indsende projekter, der adresserer disse udfordringer, hvorefter de deltager i åben konkurrence om forskningsmidlerne. Det forventes, at der vil blive uddelt ca. 25 bevillinger årligt.

”Den grønne omstilling er ekstremt vigtig og et hovedfokus for Novo Nordisk Fonden. Med dette program kommer vi til at løfte de gode forskere helt fra ph.d.-niveau. Vi vil støtte bredt, både geografisk og aldersmæssigt, så vi kan styrke forskningsmiljøet nu og sikre fremtidens rekrutteringsgrundlag,” siger Claus Felby.

Der vil løbene blive informeret om muligheden for at søge midler på Novo Nordisk Fondens hjemmeside, hvor også emnerne, ansøgningerne skal kredse om, er uddybet.

Mere information
Den første runde for ansøgninger til projektstøtte og postdoc-stipendier er åben og løber frem til den 27. august. Mere information kan ses her:

Yderligere information

Anders Rosendahl, Senior Communications Partner, tlf.: 7730 1532, [email protected]