Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden afsætter 100 mio. kr. årligt til forskning i fremtidens landbrug og bæredygtige fødevarer

Ny viden om planter, landbrug og fødevarer skal bidrage til at skabe en bæredygtig fødevareproduktion, der samtidig kan rumme øget efterspørgsel fra en stigende verdensbefolkning. Det er udgangspunktet for Novo Nordisk Fondens nye forskningsprogram, der vil støtte originale idéer, styrke de fødevarerelaterede forskningsmiljøer og besvare spørgsmålet: Hvad skal vi spise i fremtiden?

Nordiske forskere kan nu søge bevillinger til forskningsprojekter inden for planter, landbrug og fødevarer, efter Novo Nordisk Fonden har lanceret et nyt program med et årligt budget på 100 mio. kr., der skal styrke forskningen på disse områder.

Claus Felby, chef for biotekforskning hos Novo Nordisk Fonden, opfordrer ansøgerne til at fokusere på de store udfordringer og tænke originalt:

”Vi vil støtte en række projekter hvert år. Ambitionen er, at de skal bidrage med viden, der kan hjælpe med at løse klima-, miljø-, og fødevareudfordringerne, som kun bliver mere presserende, efterhånden som verdens befolkning vokser. Man skal ikke have en forretningsplan med i baglommen. Det er de originale, vilde idéer, vi vil støtte, og forskerne vil få plads til at tænke og arbejde frit,” siger han.

Det er velkendt, at verden har behov for nye løsninger på landbrugs- og fødevareområdet. Økosystemer og klima er under pres, og produktionen af bæredygtige fødevarer skal øges yderligere, i takt med at det globale befolkningstal stiger og forventes at nå op imod 10 mia. i 2050. Der er behov for nytænkning , og udgangspunkt kan meget vel være visionære tanker, om hvad vi skal spise, når yderligere 3 mia. mennesker skal have mad på bordet, og Jorden skal kunne bære det.

Forskere inviteres til at indsende projekter, der adresserer disse udfordringer, hvorefter de deltager i åben konkurrence om forskningsmidlerne. Konkret bliver der tale om postdoc-stipendier, projektstøtte samt fondens Research Leader Programme. Det forventes, at der vil blive uddelt ca. 25 stipendier årligt. Det er samtidig ambitionen at løfte det i forvejen stærke nordiske forskningsmiljø.

”Med det nye program kommer vi til at understøtte forskningsområderne bredt set og løfte de gode forskere helt fra ph.d.-niveau. Udvælgelsen sker på baggrund af excellence og i hvor høj grad projekterne sigter mod at løse de overordnede udfordringer indenfor fremtidens bæredygtige fødevareproduktion. Herudover støtter vi bredt, både geografisk og karrieremæssigt, så vi styrker forskningsmiljøerne nu og sikrer fremtidens rekrutteringsgrundlag,” siger Claus Felby.

Programmet vil prioritere fundamental forskning med et strategisk fokus på at skabe løsninger og anvendelser.

Der vil løbene blive informeret om muligheden for at søge disse stipendier på Novo Nordisk Fondens hjemmeside, hvor også emnerne, ansøgningerne skal kredse om, er uddybet.

Mere information
Den første runde for ansøgninger til projektstøtte og postdoc-stipendier er åben og løber frem til den 27. august. Mere information kan ses her:

Yderligere information

Anders Rosendahl, Senior Communications Partner, tlf.: 7730 1532, [email protected]