Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden afsætter 50 mio. kr. til akutindsats mod coronavirus-epidemien i Danmark

Novo Nordisk Fonden vil støtte projekter, der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark.

Coronavirus (COVID-19) epidemien spreder sig eksponentielt i hele verden, herunder i Danmark. Risikoen for at blive smittet er meget høj, og Sundhedsstyrelsen estimerer, at sygdomsbyrden fra COVID-19 og belastningen af sundhedsvæsnet kan blive kritisk.

Novo Nordisk Fonden har derfor afsat 50 mio. kr. til at støtte projekter, der med et nationalt fokus tager tiltag til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark. Der kan søges om støtte til videnskabelige, oplysningsmæssige og sociale initiativer.

Projekterne skal kunne initieres umiddelbart og skal samtidig være af en sådan karakter, at viden fra projekterne gøres tilgængelig og kan udnyttes i lignende situationer i fremtiden.

”Vi står over for meget alvorlige sundhedsmæssige udfordringer. Vi håber, at vi med dette initiativ kan være med til at støtte op om håndteringen af effekterne af COVID-19-situationen i Danmark til gavn for både enkeltpersoner og for samfundet som helhed,” siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden. 

Hvad kan der søges til? 

Der kan søges om støtte inden for 3 områder:

  • Videnskabelige projekter, der tester nye behandlinger, teknikker/teknologier eller forebyggende tiltag, der med hurtig virkning kan benyttes til at håndtere sundhedssystemets udfordringer i den aktuelle situation.
  • Oplysningsmæssige tiltag, der kan forbedre kommunikation til borgerne og vidensforståelse af den sundhedsmæssige håndtering af krisen.
  • Sociale tiltag, der skal imødekomme særlige sundhedsmæssige behov hos udsatte grupper i forbindelse med krisen.

Ansøgere kan ansøge fonden om op til 5 mio. kr. til et projekt. Der er ingen ansøgningsfrist, idet ansøgninger vil blive vurderet løbende, og grundet situationens alvor vil ansøgere få svar inden for 48 timer. 

Hvem kan søge? 

Ansøger skal være forankret på offentlige institutioner/myndigheder eller private ikke-for-profit organisationer (fx NGO’er) i Danmark, der deltager i bekæmpelsen af coronavirus-epidemien. Læs mere om ansøgningsprocessen, hvem der kan søge, og hvad der kan søges midler til her.

Styrket indsats mod virale infektioner i fremtiden

Det nye initiativ kommer, efter Novo Nordisk Fonden tidligere i marts meldte ud, at fonden har afsat 20 mio. kr. til at støtte forskning og udvikling, der kan bidrage til, at Danmark kan styrke beredskabet og indsatsen over for nye virale epidemier i fremtiden. Læs mere her.

Yderligere information

Henvendelser vedrørende ansøgning: Eugenia Krasnopjorova, Project Specialist, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 4126 6120, [email protected]

Pressehenvendelser: Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]