Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilgede knap 7,5 mia. kr. i 2022 til formål, som gavner samfundet

I 2022 uddelte Novo Nordisk Fonden 7,464 mia. kr. til i alt 695 nye initiativer. Beløbet er mindre end i 2021, men fonden forventer stadig at øge sit bevillingsniveau yderligere i de kommende år.

 

Et af fondens største initiativer i 2022 var etableringen af Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme, som fonden har afsat op til 1,5 mia. kr. til. Programmet, der har som mål at udvikle Danmarks første fuldt funktionelle kvantecomputer, er forankret på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og omfatter etablering af en fabrikationsfacilitet og involverer forskergrupper fra førende universiteter og industrier verden over.

Projektet var et af mange af Novo Nordisk Fondens store missionsdrevne satsninger og initiativer, der bestod af stærke partnerskaber med flere interessenter og tværfagligt samarbejde.

”Det kræver en fælles indsats at tackle de samfundsmæssige udfordringer, som verden står over for i dag. Partnerskaber med nationale og internationale aktører er i den forbindelse helt afgørende. Dette kommer vi til at fortsætte med og udbygge i de kommende år,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, CEO i Novo Nordisk Fonden.

Et andet stort partnerskab var etableringen af Center for Sundt Liv og Trivsel, som fonden har støttet med en bevilling på 1 mia. kr. over 10 år. Centrets mission er at bidrage til at mindske forekomsten af overvægt og fedme og øge trivslen hos børn i Danmark. Centret er etableret i tæt samarbejde med kommunerne og uddannelsesinstitutioner og medfinansieres af den danske regering med 10 mio. kr. årligt i perioden 2023 til 2032.

Stærkt fokus på innovation

Novo Nordisk Fonden har et stærk fokus på at sikre, at den gode forskning, der udføres i Danmark, omsættes til nye produkter og løsninger, der gavner samfundet. I 2022 afsatte fonden bl.a. 127 mio. kr. til Plant2Food, en ny Open Innovation in Science-platform som fokuserer på forskningssamarbejde på tværs af de forskellige sektorer inden for plante- og fødevarevidenskab. Platformens formål er at accelerere den generelle udvikling af plantebaserede fødevarer.

”Mere end nogensinde før er vi afhængige af innovation inden for life science for at forbedre den globale sundhed og bidrage til udviklingen af et bæredygtig samfund. Ved at fremme forskning på tværs af de naturvidenskabelige discipliner og udvikle teknologier til at generere og udnytte data kan vi skabe et verdensklasse life-science-økosystem, der vil spille en nøglerolle i forhold til at drive denne udvikling,” siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Udover støtte til større missionsdrevne indsatser uddelte Novo Nordisk Fonden sidste år i alt 2,5 mia. kr. på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden i åben konkurrence i dens årlige ansøgningsrunder.

”Der vil være årlige udsving i vores bevillinger, som i 2022 var lavere end i 2021. Vi forventer, at vores bevillinger i 2023 vil overstige ni mia. kr.,” siger Mads Krogsgaard Thomsen.

Novo Nordisk Fondens bevillinger i 2022 fordelt på områder

Fondens grant-rapport giver et overblik over de forskellige områder, som fonden støtter.

Læs hele rapporten her.

Yderligere information:

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805.