Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilgede mere end 9,1 mia. kr. i 2023 til formål, som gavner samfundet

Fondens overordnede ambition er at fremme menneskers og planetens sundhed ved at støtte initiativer inden for videnskab, uddannelse, innovation og udvikling.

I 2023 brugte Novo Nordisk Fonden mere end 9,1 mia. kr. på filantropiske bevillinger og investeringer og støttede i alt 751 nye projekter.

Fondens aktiviteter bygger på tanken om, at videnskab og innovation skal bane vejen for at tackle nogle af vor tids store globale udfordringer.

“Vi søger at adressere presserende samfundsmæssige udfordringer, lige fra klimaforandringer og skrøbelige landbrugs- og fødevaresystemer til den snigende pandemi med lægemiddelresistente infektioner og den globale udbredelse af kardiometaboliske sygdomme,” siger professor Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden.

Fra vacciner til bæredygtig fødevareproduktion
Et af fondens store missionsdrevne tiltag i 2023 var Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity (NIVI), et initiativ med fokus på forskning og udvikling af vacciner i samarbejde med Københavns Universitet.

I et andet stort initiativ, der retter sig imod de stigende globale problemer med fødevareusikkerhed og emission af drivhusgasser fra landbruget, gik fonden sammen med Bill & Melinda Gates Foundation om at oprette et konsortium af virksomheder og universiteter, som skal skabe en innovativ og bæredygtig metode til fødevareproduktion.

De to initiativer afspejler Novo Nordisk Fondens stigende ambition om at indgå i større projekter med flere samarbejdspartnere og interessenter, både i Danmark og internationalt.

Mads Krogsgaard Thomsen siger: “Der er brug for en global indsats for at løse de aktuelle samfundsmæssige udfordringer. Derfor opskalerer vi – ud over at indgå i vigtige partnerskaber med myndigheder og organisationer i Danmark – også vores aktiviteter og samarbejder på internationalt niveau.”

Bevillinger i åben konkurrence
Ud af de 751 bevillinger, der i alt blev givet i 2023, blev 538 uddelt i åben konkurrence til et samlet beløb på i alt 2.448 mio. kr.

Støtte til sociale og humanitære formål
Fonden fortsatte også med at støtte projekter og initiativer inden for sociale og humanitære formål i 2023. Som en del af en langsigtet ambition om at reducere ulighed i sundhed blev Partnership for Education of Health Professionals lanceret med fokus på uddannelse af sundhedspersonale i Indien og Kenya i tæt samarbejde med både internationale og lokale partnere.

Fondens filantropiske aktiviteter muliggøres af de økonomiske resultater fra selskaberne i Novo Gruppen samt Novo Holdings A/S’ investeringer, Fondens holding- og investeringsselskab, der forvalter fondens aktiver og formue.

De 9,1 mia. kr., der blev uddelt i bevillinger i 2023, er en stigning i forhold til tidligere år:

Fonden dækker en bred vifte af videnskabelige områder, herunder lægevidenskab, bioteknologi samt natur- og tekniske videnskaber, og støtter alt fra uddannelse og grundforskning til storstilede initiativer, der søger at omsætte videnskabelige opdagelser til skalerbare løsninger.

Følgende var nogle af fondens større filantropiske bevillinger og investeringer i 2023:

  • Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity (NIVI), et initiativ med fokus på forskning og udvikling af vacciner, som Novo Nordisk Fonden har afsat op til 1,8 mia. kr. til. Formålet med NIVI er at skabe nye eller forbedrede vacciner mod nogle af de dødeligste luftvejssygdomme, herunder tuberkulose og influenza.
  • Novo Nordisk Foundation Cellerator, en laboratoriefacilitet i verdensklasse til udvikling og opskalering af celleterapier til test på mennesker. Der blev bevilget op til 950 mio. kr.
  • Sammen med Bill & Melinda Gates Foundation afsatte Novo Nordisk Fonden op til 200 mio. kr. til et initiativ med fokus på at udnytte CO2 som kilde til proteiner til fødevareproduktion uden anvendelse af landbrugsjord.
  • Som led i dens fortsatte bestræbelser på at bekæmpe kardiometaboliske sygdomme forlængede fonden sin støtte til Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research med en bevilling på op til 1 mia. kr.
  • To af fondens mest ambitiøse bevillingsprogrammer er Challenge-programmet, hvor der blev uddelt 378,7 mio. kr., og Research Leader-programmet, hvor 37 forskere modtog 361 mio. kr. i støtte. Begge programmer er målrettet forskning, der søger at løse store samfundsmæssige udfordringer inden for menneskers sundhed, klimaforandringer og bæredygtighed.

 

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i Danmark i 1924 og er en erhvervsdrivende fond med filantropiske formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed og samfundets og planetens bæredygtighed. Fondens mission er at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme og infektionssygdomme samt at fremme viden og løsninger, der støtter den grønne omstilling af samfundet.
www.novonordiskfonden.dk/en

Yderligere information
Nils Eskestad, Senior Corporate Writer, [email protected]