Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 100 mio. kr. til 32 naturvidenskabelige projekter inden for uddannelse og formidling

En skattejagt efter plantearter over hele Danmark, maskinlæring i udskolingens biologiundervisning, og grøn omstilling på tømreruddannelsen. Det er eksempler på nogle af de 32 projekter, som har fået bevilling fra Novo Nordisk Fonden i december 2022 gennem fondens tre opslag inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling.

Fælles for projekterne står formålet om at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn, unge og befolkningen i Danmark generelt. Inden for formålet spænder projekterne bredt, og med deres alsidighed i emner og metoder er de med til at gøre naturvidenskaben mere synlig i skole, fritid og i den offentlige debat.

Børn og unge får fingrene i naturvidenskaben
Blandt de forskellige projekter har flere fokus på at gøre børn og unge fortrolige med naturvidenskaben. Børn kan lære om naturvidenskab og lave eksperimenter sammen med børneværten Katrine Bille, der blandet andet er kendt fra DR’s ”Lille Nørd”. Katrine vil både stå bag en række videoer, et musikalbum og live koncerter i hele landet. I et andet projekt vil UC-Syd understøtte daginstitutioner og de mindste børns naturfaglige dannelse gennem det, de betegner som ”science-pædagogiske forundringsmiljøer”. Her er børnenes egen forundring og eksperimenter i fokus, og der er åbenhed over for, at børn kan erfare og sanse på anderledes måder, end de voksne havde forventet.

Blandt projekterne er temaer som klima, biodiversitet og bæredygtighed bredt repræsenteret. Eksempelvis vil man på erhvervsskolernes tømreruddannelser styrke elevernes STEM-kompetencer med et øget fokus på bygningsfysik og anvendelse af biogene materialer med lavt klimaaftryk.

”Projekterne, der har modtaget støtte, vil inspirere børn og voksne til at opsøge og engagere sig i naturvidenskab, og de vil bidrage til, at undervisning i naturvidenskab og teknologi bliver endnu stærkere fra grundskole til gymnasium og erhvervsuddannelser. Vi tror på, at projekterne kan bidrage til at styrke naturvidenskabelig dannelse for både børn og voksne”, siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden.

Læs mere om de 32 støttede projekter nederst på siden.

Ny ansøgningsrunde åbner i 2023
I 2023 bliver det igen muligt at søge støtte til projekter inden for de tre områder: naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer, nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi samt styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser.

Som noget nyt vil der fra i år være en samlet ansøgningsrunde, hvor alle tre opslag åbner for ansøgninger i sommeren 2023.

I løbet af foråret vil man kunne læse mere om den kommende ansøgningsrunde på Novo Nordisk Fondens hjemmeside.

De 32 støttede projekter fra december 2022

Projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi:

It’s Raining Stardust
Cecilie Waagner Falkenstrøm, ARTificial Mind ApS, 1 år, DKK 267.000
I syv forskellige byer kan besøgende komme helt tæt på de mikrometeoritter, som hvert minut regner ned mod Jorden fra det ydre rum. Videnskaben om mikrometeoritter udfoldes i interaktive installationer med lyd og skulpturer, og i opstillede mikroskoper kan man nærstudere mikrometeoritterne med egne øjne.

“Flora Danica – den store skattejagt”. Et digitalt univers der inviterer til skattejagt efter planter over hele Danmark.
Emma Sofie Timm Aller, Københavns Universitet, 2 år, DKK 1.080.785
I samarbejde med Videnskab.dk sender denne podcastserie lytteren på botanisk skattejagt rundt i den danske natur. I hvert afsnit bliver en ny botanisk skat præsenteret og giver lytteren en bredere indsigt i den danske natur.

An educational exhibit on female biology and women’s health at KØN
Felicity Davis, Aarhus Universitet, 5 år, DKK 5.980.108
Udstillingen på KØN giver alle mulighed for at lære om kvindekroppens biologi og kvinders helbred. I 2024 kan udstillingen opleves gennem interaktive lyd- og lysbilleder, og på Kvindernes internationale kampdag i 2026 breder udstillingen sig ud over tre etager, der hver præsenterer et af emnerne bækkenet, brystet og hjernen.

RUMREJSEN 2023 – landsdækkende udstilling “På mission med Andreas Mogensen”
Kenneth Majkjær Mikkelsen, Danmarks Tekniske Universitet, 2 år, DKK 5.203.904
DTU inviterer med denne landsdækkende udstilling den brede befolkning med ind i den danske astronaut Andreas Mogensens hverdag og de konkrete undersøgelser, han skal foretage på sin mission på den internationale rumstation.

Into the Water
Malene Flindt Pedersen, Hansen og Pedersen Film og Fjernsyn ApS, 3 år, DKK 3.913.350
Som fortsættelse på dokumentarfilmen Into the Ice inviterer instruktør Lars Henrik Ostenfeld inden for i klimaforskningens maskinrum, hvor forskere undersøger, hvordan den smeltende indlandsis påvirker det Arktiske Ocean. Turen går dybt ned under havets overflade til bunden af Grønlands iskappe med ny banebrydende undervandsrobotteknologi.

Undersøg med Katrine
Marie Ramhøj, Travers Media ApS, 2 år, DKK 2.024.452
Med 8 børneprogrammer og musikvideoer, et musikalbum på 9 børnesange, eksperimenter og 4 store koncerter rundt i hele landet, inviterer Katrine Bille, der er kendt fra DR’s ”Lille Nørd”, de yngste børn på tværs af Danmarkskortet til at lege sig til viden om og glæde ved naturvidenskaben.

Engagerende videnskabsformidling til unge i alderen 10-15 år, med videoer på TikTok og livestreaming med forskere på Twitch.
Martin William Thorning-Schmidt, Sindssygt Spændende, 1 år, DKK 371.425
Naturvidenskaben går direkte til børn og unge i dette projekt, hvor der dagligt lanceres naturvidenskabelige videoer på TikTok og ugentligt livestreames interviews med forskere om videoernes emner.

High5Girls 2.0. – styrker sciencefællesskaber på tværs af landet
Mette Meltinis, High5girls, 3 år, DKK 2.000.000
Med fokus på Science, Selvværd og Samhørighed skaber High5Girls mor/datter arrangementer, bootcamps, events og formidling for 13-19 årige piger med temaer inden for naturvidenskab. Som noget nyt introduceres projektet også i Grønland i 2024.

Science and Beers
Michael Magee, Studenterhus Odense, 2 år, DKK 484.323
Studenterhus Odense inviterer det unge publikum til spændende foredrag og debat med forskere på forskellige karrieretrin. På uformel og underholdende vis i en afslappet atmosfære præsenteres unge for diverse videnskabelige emner og inspireres til mulige karriereveje.

Attavik
Mie Hylstofte Sichlau Winding, Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut, 3 år, DKK 3.943.192
Grønlands Naturinstitut vil med dette projekt udvikle forskningsformidlingen i Grønland. Ved hjælp af videoer, podcast, animationer og let tilgængelige tekster formidles viden om klimaforandringer, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer til den brede offentlighed.

First Woman – a documentary film tracing the story of womankind through DNA
Patricia Drati, Good Company Pictures Aps, 4 år, DKK 2.257.875
I dokumentarfilmen First Woman åbner instruktør Patricia Drati med sin egen familiehistorie for en universel oprindelseshistorie om kvinden, rodfæstet i nylige videnskabelige opdagelser af en gammel DNA-slægt fra det østlige Afrika.

Graphic Novel om Niels Bohr og kvantefysikken
Søren Granat, Københavns Universitet, 1 år, DKK 363.000
Med denne grafiske novelle tager Niels Bohr Instituttet læseren med ind i fysikeren Niels Bohrs liv, i kvantefysikken og i de store og højaktuelle videnskabelige, teknologiske, filosofiske og etiske spørgsmål, Bohr beskæftigede sig med.

De Invasives Fremmarch
Thor Hampus Bank, GotFat Productions ApS, 1 år, DKK 150.000
I denne dokumentar undersøger en række dedikerede forskere og ildsjæle den danske natur som begreb og kæmper for at bevare dens status quo ved at nedkæmpe invasive arter som bjørneklo, hybenrose, mårhunde, kutlinger og asiatiske træbiller, der er bragt hertil af vores egen aktivitet på tværs af kloden.

Periodisk – en podcastserie der åbner videnskaben op for en bred kreds af danskere
Tor Arnbjørn, Rakkerpak Productions ApS, 2 år, DKK 1.960.586
Denne podcastserie på 118 afsnit tager lytterne med på en rejse gennem det periodiske system og grundstoffernes betydning for vores klode og vores univers. Hvert grundstof får sin egen episode med inspirerende historier om dets egenskaber og de forskere, opfindere og pionerer, der står bag vores viden om det.

Projektstøtte til Naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer:

Naturvidenskabelig almendannelse og teknologiforståelse i udskolingen: et fagdidaktisk bidrag i krydsfeltet mellem teori og praksis 
Elisa Nadire Caeli, Aarhus Universitet, 3 år, DKK 2.100.981
Aarhus Universitet vil gennem tre år udvikle og afprøve et udskolingsforløb samt et tilhørende evalueringsredskab, om maskinlæring i faget biologi. Eleverne skal udvikle en maskinlæringsmodel, der kan ‘genkende’ biologiske billeder og klassificere dem. Forløbet deles efterfølgende og kan anvendes af naturfagslærere i udskolingen.

Fagbladet “STEM-undervisning” til alle grundskoler og kommende STEM-lærer 
Hans Emil Sølyst Hjerl, Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, 6 år, DKK 616.160
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening vil udgive 4-6 digitale blade henvendt til natur/teknologilærere i grundskolens 1.- 6. klasse. Den digitale version vil nå ud til alle skoler i Danmark og være gratis til rådighed via foreningens hjemmeside.

Børn i naturfaglige forundringsmiljøer. Dagtilbudspædagoger udvikler science-pædagogik der understøtter naturfaglige dannelsespotentialer. 
Ida Guldager, Professionshøjskolen UC Syddanmark, 3 år, DKK 3.773.260
UC Syd vil på tværs af 26 institutioner videndele og afprøve science-pædagogiske forundringsmiljøer. Erfaringerne herfra skal danne afsæt for udviklingen af 5 science-pædagogiske refleksionsvideoer, der kan understøtte pædagogers kompetencer i at skabe forudsætninger for naturfaglige dannelsesprocesser.

SAMUN – SAMmenhængnde Undervisning i Naturfagene 
Jakob Schiødt, Danske Science Gymnasier, 4 år, DKK 5.873.900
Tolv gymnasier samarbejder om at udvikle en nyskabende kultur i naturfagene baseret på professionelle læringsfællesskaber. Lærerne arbejder sammen i en cyklisk udviklingsproces, hvor de i fællesskab udvikler og afprøver didaktiske metoder, der fremmer elevernes motivation og læring.

Rumrejsen 2023 – Fremtidens Rumstation og Rumfart i Virksomheder 
John Sarborg Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet, 2 år, DKK 6.000.000
I samarbejde med Astra og Naturvidenskabernes hus vil DTU knytte bånd mellem skoler og rum-relaterede virksomheder og forskere, for at synliggøre uddannelser og job inden for rumforskning og rumfart, og desuden vise, hvordan alle STEM-fagene skal bruges for at bygge en rumstation.

Robothus Fyn – Udbredelse af teknologier til fynske grundskoler 
Klavs Lauridsen, Kerteminde Kommune, 3 år, DKK 5.996.970
Robothus Fyn vil opkvalificere lærere og elevers adgang til og forståelse af robotteknologiens muligheder i alle fynske grundskoler, så  børn på Fyn kommer til at lege med og lære om teknologi, programmering og robotter.

Addressing Sustainability with Arts-Based Science Communication
Marianne Achiam, Københavns Universitet, 4 år, DKK 5.999.603
Københavns Universitet vil udvikle kunstbaseret naturvidenskabelig kommunikation om bæredygtighed, der kan hjælpe borgere og forskere med at bane vej til en bæredygtig fremtid. Projektet vil bl.a. eksperimentere med, hvordan kunstbaserede metoder kan flette erfaringsbaseret viden om problemer i den virkelige verden med videnskabelig viden.

Matematisk opmærksomhed og billedbøger i dagtilbud: Projekt PRIMA 
Pernille Bødtker Sunde, VIA University College, 3 år, DKK 2.702.647
VIA University College vil styrke børns matematiske udvikling ved at øge pædagogernes viden og kompetencer, og ved at udvikle læringsstøttende aktiviteter målrettet matematisk opmærksomhed.

Geo & Bio Science Center Syd 
Pia Halkjær Gommesen, Faaborg Gymnasium, 4 år, DKK 5.996.690
SDU og Faaborg Gymnasium fortsætter projektet Geo & Bio ScienceCenter Syd og vil gennem de næste fire år udvikle og gennemføre 5-10 nye undervisningsforløb med en forventning om at mindst 5000 elever fra 7. klasse til 3.g afprøver et forløb.

STEM Academy – udvikling og afprøvning af ny uddannelsesmodel for forskningsbaseret efteruddannelse for gymnasielærere inden for STEM 
Sanne Juul Nielsen, Københavns Universitet, 4 år, DKK 4.961.789
Med STEM Academy vil Københavns Universitet skabe en ny uddannelsesmodel, der tilbyder gymnasielærere på STEM-området en effektiv genvej til et kompetenceløft i form af aktuel og relevant forskningsbaseret viden til gavn for deres undervisning af gymnasieelever.

NaturligVis på Koloni 2.0 – Science Lejrskoler
Søren Freiesleben, Københavns Lærerforenings Kolonier, 3 år, DKK 5.978.000
Over de næste tre år vil Københavns Lærerforenings Kolonier give nye naturvidenskabelige indsigter og læring gennem læringsforløb, spil og en platform for tværgående kontakt mellem samtidige lejrskoleklasser på koloni. Målet er at 15.000 børn og unge i alderen 6-16 år skal arbejde undersøgende med naturvidenskab på koloniejendommene.

Projektstøtte til styrkelse af STEM-fag på erhvervsuddannelser:

Kompetenceløft af undervisere i matematik på erhvervsskoler (KLUMP)
Bettina Dahl Søndergaard, Aalborg Universitet, 2 år, DKK 1.423.948
Det Nationale Center for Udvikling af Matematik vil med dette pilotprojekt i et konsortium skabe læringsfællesskaber mellem matematiklærere og faglærere i uddannelsesspecifikke fag med matematikindhold. Målet er at bygge bro mellem matematikken og erhvervsfagligheden.

En fremtid med STEM-baseret EUD
Henrik Helge, EUC Sjælland, 3 år, DKK 2.756.409
Med dette projekt vil EUC Sjælland styrke rekrutteringen til erhvervsuddannelser inden for teknologi, byggeri og fødevarer ved at styrke grundskoleelevernes matematiske og teknologiske kompetencer. Dette sker via erhvervsrettede undervisningsforløb, som udvikles af studerende på læreruddannelsen under vejledning fra EUD-lærere med aktiviteter i laboratorier, makerspaces og erhvervsuddannelsernes værksteder.

Udvikling af virtuelt produktionsudstyr til understøttelse af tilegnelse af STEM kompetencer
Karen Juul Thomsen, Industriens Uddannelser, 2 år, DKK 1.900.000
I projektet udvikles virtuelt produktionsudstyr målrettet industri- og procesoperatørlærlinge i hele Danmark. Det virtuelle produktionsudstyr skal introducere den faglige teori i en praksisnær relation og dermed bidrage til en bedre forståelse af produktionsprocesser og tilhørende beregninger. Projektet udvikles i samarbejde med Videnscenter for Procesteknologi.

Cellens Anatomi – i elevhøjde
Lars Jørgensen, SOSU H, 1 år, DKK 768.750
Videnscenter for Velfærdsteknologi vil producere fem dansksprogede animationsfilm samt en app om temaer inden for celleopbygning og celleprocesser målrettet naturfagsundervisningen på SOSU-assistent og SOSU-hjælper uddannelserne. Projektet skal bidrage til at styrke motivation og læringsudbytte hos elever med mere visuelle og auditive læringsstile frem for teoretisk-boglige.

INNO:UNG//Erhvervsudsyn
Line Kunø, Svendborg Kommune, 4 år, DKK 4.422.000
Projektet bygger bro mellem udskoling, erhvervsuddannelser og erhvervslivet med en uge med entreprenørskabsundervisning for særligt interesserede elever i 8. klasser, hvor de skal løse en fremtidig udfordring. Her får eleverne mulighed for at møde professionelle, netværke og at sparre med erhvervslivet.

Vidensbaseret Grøn Omstilling af Tømreruddannelsen (VIGOT)
Lisbeth Garbrecht Thygesen, Københavns Universitet, 4 år, DKK 5.379.357
Målet er at styrke STEM-kompetencerne på erhvervsskolernes tømreruddannelser inden for bygningsfysik og biogene materialer med lavt klimaaftryk. Projektet udvikler samtidigt et fast-track koncept for målrettet vidensdeling mellem universiteter og erhvervsskoler, som kan anvendes til implementering af ny viden i læringsforløb for faglærere og elever.

Bedre praksispædagogik med science
Niels Henrik Helms, CELF – Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster, 3 år, DKK 3.349.536
I samarbejde med undervisere på fire erhvervsskoler skal projektet udvikle og afprøve nye didaktiske tilgange, der skal styrke EUD- og EUX-elevers naturvidenskabelige forståelse i en praksiskontekst.

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]