Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 120 mio. kr. til at forbedre fremtidsudsigter for unge syriske flygtninge i Jordan

Nyt ambitiøst partnerskab med Dansk Flygtningehjælp skal give syriske flygtninge og andre unge i Jordan, som er påvirket af konflikten i Syrien, forudsætninger for et bedre liv i Jordan. Bevillingen er en del af Novo Nordisk Fondens nye strategi for øget støtte til humanitære formål og er fondens hidtil største på området. Foto: Dansk Flygtningehjælp.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 120 mio. kr. til en treårig indsats i Jordan, der skal øge unges muligheder for at indgå i samfundet, blive en del af arbejdsmarkedet i Jordan og derigennem forbedre deres fremtidsudsigter.

Projektet gennemføres i et unikt samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden, Dansk Flygtningehjælp, myndighederne i Jordan samt en række lokale partnere med solid erfaring i at støtte syriske flygtninge og andre udsatte unge uden for arbejdsmarkedet på forskellige måder. Ved at løfte i flok med mange forskellige indgangsvinkler og kompetencer vil parterne skabe en nytænkende koordineret indsats, der vil omfatte mindst 25.000 unge, så de kan blive en positiv forandringskraft i en region, der er påvirket af konflikter.

Projektet bliver Dansk Flygtningehjælps største privatfinansierede projekt nogensinde.

Aktuelt står størstedelen af de unge syriske flygtninge i Jordan med mangelfuld uddannelse, og arbejdsløsheden blandt dem er op til 84 pct. Målet med det nye projekt er bl.a. at styrke flygtningenes selvstændighed, hvilket bl.a. skal ske gennem uddannelse og udvikling af kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.

”Unge har en utrolig evne til at bevare håb og gåpåmod, og de unge syriske flygtninge i Jordan er ingen undtagelse. Jeg er meget imponeret over det store arbejde, vores partnere har lagt i at skabe dette projekt, som vil forbedre de unge flygtninges mulighed for at realisere deres håb og drømme,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område.

Tre spor skal føre til øget selvstændighed

Projektet vil følge tre spor. Gennem idræt, teater og anden kreativ udfoldelse i skolen samt andre samfundsaktiviteter vil de unge blive trænet i færdigheder, som værdsættes på jobmarkedet, såsom samarbejde, kommunikation og lederskab.

En anden banebrydende del af projektet vil fokusere på de unges familier og hjælpe disse med at overvinde barrierer for beskæftigelse. Familierne vil blive matchet med specialister, der vil coache og rådgive dem med henblik på at styrke bl.a. deres styring af økonomi, iværksætterevner, personlige relationer og adgang til et anstændigt job.

Endelig skal projektet adressere de formelle strukturer i det jordanske samfund, der kan stå i vejen for, at flygtninge kan indgå i civilsamfundet eller på arbejdsmarkedet og dermed blive selvforsørgende.

”Vi er stolte over at være valgt til et så omfattende projekt, der bliver det største privatfinansierede projekt i Dansk Flygtningehjælps historie,” fortæller organisationens generalsekretær, Charlotte Slente. ”Syriens langvarige krise har sat unge syreres liv på pause. For ikke at tabe en hel generation på gulvet er det kritisk at sætte ind med uddannelse og opbygning af erhvervsevne blandt de 25.000 unge, som vi rækker ud efter,” fortsætter hun.

Udover at hjælpe de enkelte unge flygtninge vil projektet, der har fået navnet RYSE (Resilient Youth, Socially and Economically Empowered), skabe et væld af viden om, hvordan man på generelt plan kan forbedre flygtninges mulighed for at blive selvforsøgende, da det implementeres i tæt samarbejde med den jordanske regering og den lokale private sektor. Denne metode handler om hjælp til selvhjælp og forventes at gøre flere flygtninge i stand til at skabe et selvstændigt liv for sig selv og for andre.

Dansk Flygtningehjælp vil præsentere projektet som et flagskibsprojekt, når Global Refugee Forum bliver afholdt i Geneve den 17.-18. december. Her vil repræsentanter for bl.a. stater, NGO’er og den private sektor mødes for at indgå globale partnerskaber og rejse penge til flygtningesagen. Blandt hovedtemaerne er netop uddannelse, jobskabelse og selvforsørgelse blandt flygtninge.

Øget støtte til humanitære formål

Støtte til udvikling af kompetencer hos unge flygtninge i Jordan er en del af Novo Nordisk Fondens nye strategi for uddelinger til humanitære formål og udviklingsindsatser, der også omfatter en indsats mod ikke-smitsomme sygdomme i udvalgte lande i Østafrika. Desuden vil fonden uddele midler til akut nødhjælp.

I alt planlægger fonden gradvist at øge sine årlige udbetalinger på det humanitære område, så udbetalingerne når 200 mio. kr. årligt i 2023. Læs mere her.

Om Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp er Danmarks største NGO og en førende, international flygtningeorganisation, der støtter flygtninge og internt fordrevne hele vejen: under eksil, efter hjemkomst og under bosættelse i et nyt land. Organisationen yder akut humanitær nødhjælp og beskyttelse. Organisationen støtter flygtninge og internt fordrevne til at blive selvforsørgende og inkluderet i værtssamfundet – og arbejder sammen med lokale samfund, civilsamfund og regeringer for at fremme og sikre rettigheder og fredelig sameksistens. Grundlagt i Danmark i 1956 og har i dag 9.000 ansatte i 40 lande.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]

Annette Spanggaard, direktør for global kommunikation og fundraising, Dansk Flygtningehjælp, telefon 2926 2024, [email protected]