Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 195 mio. kr. til at oprette Danish Diabetes and Endocrine Academy

Et nyt akademi skal støtte forskertalenter og udvikle og styrke kvaliteten af dansk forskning og uddannelse inden for diabetes og endokrinologi.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 195 mio. kr. til etablering af Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA) – et nationalt, murstensløst akademi med ledelsen placeret ved Odense Universitetshospital.

Formålet med DDEA er at udvikle og styrke kvaliteten af dansk forskning og uddannelse inden for diabetes og endokrinologi. Dette skal ske ved, at DDEA yder støtte til bl.a. ph.d.- og postdoc-stipendier, arrangerer og faciliterer uddannelses- og netværksaktiviteter samt ved at skabe nationale og internationale samarbejder på tværs af forskningsområder mellem universiteter, hospitaler, life science-industrien og NGO’er.

”DDEA’s mål er at støtte talentfulde unge forskeres evne til at udføre forskning af høj kvalitet, som på kort sigt kan forbedre kvaliteten af forskningsuddannelserne, styrke netværk og samarbejde og øge antallet af forskningstalenter i verdensklasse. På længere sigt forventer vi, at dette vil føre til markant bedre forebyggelses- og behandlingsstrategier til gavn for mennesker med, eller som er i risiko for at udvikle, diabetes og andre endokrine sygdomme,” siger Martin Ridderstråle, Senior Vice President, Medical Science, Novo Nordisk Fonden.

”DDEA vil også skabe mulighed for at styrke samarbejdet mellem diabetes og de øvrige endokrinologi,” tilføjer Martin Ridderstråle.

En effektiv facilitator
DDEA er en fortsættelse og videreudvikling af Danish Diabetes Academy (DDA), som Novo Nordisk Fonden har støttet med i alt 357 mio. kr., siden akademiet blev etableret i 2012. Siden da har DDA udviklet sig til at være en effektiv facilitator inden for diabetesforskning og har knyttet den akademiske verden og universitetshospitaler tættere sammen omkring uddannelses- og netværksaktiviteter for forskere i starten af deres karriere. I løbet af sin 10-årige levetid har DDA uddelt mere end 250 stipendier til ph.d.-studerende, postdocs og gæsteprofessorer og har taget initiativ til mere end 250 uddannelses- og netværksarrangementer med samlet mere end 10.000 deltagere.

DDEA vil bygge videre på den strategi, de erfaringer og de resultater, som DDA har udarbejdet og opnået.

”Vi er meget stolte og begejstrede over, at Novo Nordisk Fonden anerkender DDA’s betydning for dansk forskning ved ikke blot at tildele os en ny bevilling, men også ved at give os mulighed for at udvide vort virkefelt yderligere og fortsætte som et helt nyt akademi,” siger Allan Flyvbjerg, formand for DDEA.

Strategien for DDEA er udarbejdet i samarbejde med en lang række partnere, herunder de akademiske miljøer, universitetshospitalerne, life science-industrien og Dansk Endokrinologisk Selskab.

Novo Nordisk Fonden støtter også Danish Cardiovascular Academy og Danish Data Science Academy. De tre akademier vil i fællesskab udvikle og facilitere adskillige synergetiske aktiviteter.

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]