Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 19,9 mio. kr. til at understøtte læring og uddannelsesparathed blandt unge syriske flygtninge i Jordan

Partnerskab med UNICEF skal understøtte, at flere flygtningebørn og unge i Jordan kommer i skole og får en uddannelse, så de på sigt kan blive selvforsørgende og skabe en god fremtid for sig selv og deres familier. Foto: UNICEF / Christopher Herwig.

En stor del af de tusindvis af syriske flygtningebørn i Jordan er ikke en del af landets skolesystem eller modtager anden undervisning. Nylige data viser, at i alt 83.900 eller 36% af de syriske flygtninge i skolealderen ikke deltager i strukturerede læringsaktiviteter. Derved øges risikoen for, at børnene bliver udsat for børnearbejde, misbrug eller alt for tidlige ægteskaber.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget godt 19,9 mio. kr. til UNICEF til fortsættelse og videreudvikling af organisationens Makani-centre, hvor man arbejder med en integreret tilgang til børns udvikling med plads til leg og læring –og hvor der også er fokus på bearbejdning af børns traumer og beskyttelse af deres rettigheder. Centrene tilbyder helt konkret syriske flygtningebørn og unge samt andre unge i Jordan, som er påvirket af konflikten i Syrien, støtte til bl.a. at læse, skrive og regne og lektiehjælp til dem, der går i skole. Med støtten ønsker fonden bl.a. at bidrage til, at flere børn tilmeldes skole og at reducere frafald.

”Formålet med vores bevilling er at styrke læring og uddannelsesparathed blandt de unge flygtninge i Jordan. Gennem partnerskab med UNICEF ønsker vi at bidrage til, at flere unge får mulighed for at lære og uddanne sig og på sigt blive selvforsørgende og bidrage positivt til deres lokalsamfund og derved øge deres muligheder for at skabe sig et godt liv,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område.

Markante resultater

Undersøgelser af Makani-centrene (Makani er arabisk for Mit Sted), har vist en stigning i tilmeldinger til skole, forbedrede læringsresultater, reduktion i børneægteskaber og forbedret trivsel blandt de børn og unge, som har været en del af centrene. Ud over støtte til at opnå læse-, skrive- og regnefærdigheder tilbyder centrene også børn og unge hjælp med at bearbejde de traumer, de har med sig fra Syrien. Via sport, kunst og drama lærer de at udtrykke deres følelser på en positiv måde, ligesom de bliver undervist i evnen til at udtrykke deres mening, udvikle løsninger på udfordringer i deres lokalsamfund og at deltage i lokale beslutningsprocesser.

Generalsekretær for UNICEF, Karen Hækkerup, siger:
”De syriske børn på flugt har brug for steder, hvor de kan være børn –  hvor de kan lege, udvikle sig og lære. I den barske hverdag for børn fordrevet fra deres hjem er det helt afgørende for UNICEF at skabe et trygt og sikkert sted til læring og leg, hvor der samtidig er fokus på at styrke forholdene for børns udvikling generelt. Derfor er Makani-centrene så vigtige. Vi driver over 150 centre i Jordan i samarbejde med de lokale autoriteter og andre lokale partnere. Den lokale forankring er helt essentiel, og med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden kan vi fortsætte og udbygge vores arbejde med at skabe de bedste rammer for at børnene får de muligheder, der skal til, for at de kan opnå deres fulde potentiale.”

Centrene er etableret i flygtningelejre, lokalsamfund og midlertidige teltlejre i hele Jordan. De har eksisteret siden 2015. Novo Nordisk Fonden støttede i 2017 centrene med 10,5 mio. kr. Fondens nye bevilling på 19,9 mio. kr. dækker projektets næste fase, der strækker sig fra 2020-2021 og vil bygge videre på læringen fra projektets første år.

Øget støtte til humanitære formål

Støtte til udvikling af kompetencer hos unge flygtninge i Jordan er en del af Novo Nordisk Fondens nye strategi for uddelinger til humanitære formål og udviklingsindsatser, der også omfatter en indsats mod ikke-smitsomme sygdomme i udvalgte lande i Østafrika. Desuden vil fonden uddele midler til akut nødhjælp.

I alt planlægger fonden gradvist at øge sine årlige udbetalinger på det humanitære område, så udbetalingerne når 200 mio. kr. årligt i 2023. Læs mere her.

Om UNICEF

UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed. I 190 lande og territorier.

Yderligere information

Sofie Folden Lund, Senior Partnership Communications Manager, UNICEF, tlf.: 3527 2803, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]