Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 22,5 mio. kr. til forskning i sammenhænge mellem global mobilitet og folkesundhed

Bevillingen gives som led i et fælles, internationalt bevillingsopslag med tre andre private europæiske fonde. Formålet med initiativet er at fremme global forskning inden for lægevidenskab og sundhed med fokus på virkningerne af den stigende mobilitet blandt verdens befolkninger.

Med globaliseringen følger nye muligheder og udfordringer inden for medicin og sundhed, og arbejdet med at forstå samt håndtere konsekvenserne af disse dynamikker kræver i stigende grad en fælles, koordineret indsats på tværs af landegrænser. Det er tanken bag det internationale forskningsopslag Mobility – Global Medicine and Health Research, som Novo Nordisk Fonden har stået for i samarbejde med ”la Caixa”-fonden (Spanien), Wellcome (Storbritannien) og Volkswagen-fonden (Tyskland).

Formålet med opslaget Mobility – Global Medicine and Health Research er at fremme forskning i, hvordan global mobilitet påvirker den generelle sundhedstilstand, sundhedsfaktorer og trivsel blandt lokale og mobile befolkninger, samt hvordan virkningerne af mobilitet kan håndteres på en bæredygtig måde. Derudover er der fokus på at støtte interdisciplinær forskning, så der anvendes forskellige perspektiver og bygges bro mellem forskningsdiscipliner – men også på at mobilisere forskningspartnerskaber på tværs af lande.

I alt syv projekter er blevet udvalgt af de fire fonde, som har bevilget et samlet beløb på €10,3 mio. (77 mio. kr.). Udvælgelsen har fundet sted på baggrund af anbefalinger fra internationale ekspertpaneler, som har vurderet ansøgningerne. Det er fonden i det land, hvor hovedansøgeren bor, som finansierer den enkelte bevilling. Således har Novo Nordisk Fonden uddelt to af de syv bevillinger, til et samlet beløb på 22,5 mio. kr.

Forskning i smittespredning blandt migrantarbejdere
Professor i antropologi ved Aarhus Universitet Jens Seeberg har fået en bevilling på 11.248.000 kr. for projektet ”Antimicrobial resistance and labour migration across healthcare boundaries in Northern South Asia (AMR@LAB)”. Covid-19 pandemien har vist, hvor hurtigt virus og bakterier kan spredes i en globaliseret verden. Ved at kortlægge migrantarbejderes levevilkår i Nepal og Indien med særlig fokus på smittespredning og -håndtering vil Jens Seeberg og forskerkollegaer fra Nepal og Indien finde metoder til at forbedre forholdene både for migrantarbejdere og den almene befolkning. I projektet, som har en varighed af fire år, indgår dialog med politiske beslutningstagere og lokalsamfund om udarbejdelse af anbefalinger og uddannelsesmæssige tiltag.

Behandlingstilbud for tvangsfordrevne med kroniske sygdomme
Lektor i Folkesundhed ved Københavns Universitet Morten Skovdal har ligeledes fået bevilget 11.250.000 kr. for et femårigt projekt med titlen ”Understanding how mobility affects forcibly displaced persons’ continuity of chronic disease care (CONTINUITY)”. Sammen med forskere fra Uganda, Kenya og Sydsudan vil Morten Skovdal undersøge adgangen til sundhedspleje blandt de knap 4 millioner fordrevne, der befinder sig i migrationskorridoren mellem Sydsudan og Uganda, med særlig fokus på, hvordan personer med forhøjet blodtryk og diabetes håndterer udfordringerne ved deres kroniske sygdom. Målet er at skabe bedre behandlingsrammer for de tvangsfordrevne, der lider af forhøjet blodtryk og diabetes.

Om Mobility – Global Medicine and Health Research
Opslaget er en del af bevillingsinitiativet Global Issues – Integrating Different Perspectives og er et vigtigt skridt på vejen til at styrke samarbejdet mellem private fonde i Europa.

Opslaget har bestået af to faser. I forbindelse med fase 1, hvor der kunne søges om indledende bevillinger på op til €50.000 hver, modtog de fire fonde i alt 81 ansøgninger, og ud af disse blev der i 2020 givet 15 bevillinger med en varighed på 10 måneder. I fase 2, som nu er afsluttet, har ansøgere kunne søge om op til €1,5 mio. for projekter af en varighed på op til fem år.

Et krav til projekterne er, at de udover at have en hovedansøger fra en dansk, spansk, britisk eller tysk forskningsinstitution også involverer samarbejder med partnere fra ikke-Europæiske lav- eller mellem-indkomstlande.

Yderligere information

Nils Eskestad, Senior Communications Manager, +45 3023 2904, [email protected]