Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilger 25 mio. kr. til indsats mod ikke-smitsomme sygdomme blandt flygtninge i Jordan

Partnerskab med World Diabetes Foundation skal bidrage til at forebygge og behandle forhøjet blodtryk, diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme blandt syriske flygtninge og andre sårbare grupper i Jordan. Foto: World Diabetes Foundation.

Ikke-smitsomme sygdomme såsom diabetes og hjertekarsygdomme er anerkendt som et underprioriteret indsatsområde i forbindelse med humanitære kriser.

I Jordan, der vurderes at have modtaget mere end 1,3 million flygtninge på baggrund af krisen i Syrien, har størstedelen af flygtningene ikke tilstrækkelig adgang til forebyggelse og behandling. Mange af dem lever samtidig under vilkår, der øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdommene. Samlet er ikke-smitsomme sygdomme den primære dødsårsag og årsag til næsten 80 pct. af alle dødsfald i Jordan.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget 25 mio. kr. til World Diabetes Foundation til at støtte kampen mod ikke-smitsomme sygdomme i Jordan. Det skal ske gennem udvikling af landets første plan for at integrere ikke-smitsomme sygdomme i den overordnede humanitære indsats. Målet er at reducere byrden fra ikke-smitsomme sygdomme, herunder særligt diabetes og forhøjet blodtryk, blandt flygtninge og andre sårbare grupper i Jordan.

”Med vores støtte ønsker vi at medvirke til at forbedre livsvilkår og fremtidsudsigter for de syriske flygtninge i Jordan. Samtidig ønsker vi at bidrage til at skabe global bevidsthed om udfordringerne fra ikke-smitsomme sygdomme i humanitære kriser og bringe opmærksomheden på de rette løsninger for patienterne,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens sociale og humanitære område.

Leif Fenger Jensen, Managing Director for World Diabetes Foundation, siger: ”Støtten fra Novo Nordisk Fonden vil muliggøre en ambitiøs og nødvendig indsats for at integrere både forebyggelse og kontrol af ikke-smitsomme sygdomme i Jordans humanitære indsats. Vi ser frem til at realisere indsatsen i tæt samarbejde med Jordans regering og en række andre nationale og internationale samarbejdspartnere.”

Tre spor

Projektet målsætning skal indfries gennem indsatser på tre områder:

  1. Forebyggende indsats. En række aktiviteter, der fremmer sund livsstil og stimulerer forbedret viden om, holdning til og praksis i forhold til ikke-smitsomme sygdomme blandt flygtninge og andre sårbare grupper i Jordan. Der vil blive lagt særlig vægt på de globalt definerede og mest almindelige risikofaktorer: overvægt, mangel på fysisk aktivitet og rygning. Der vil desuden være særligt fokus på børn og unge i den forebyggende indsats og brug af sociale medier og nye teknologier.
  1. Behandling. Indsatser der styrker behandling og pleje af ikke-smitsomme sygdomme med særligt fokus på diabetes og forhøjet blodtryk på de primære sundhedsniveauer. Der vil blive leveret udstyr og trænet personale i 200 klinikker, der ligger i områder med høje koncentrationer af syriske flygtninge og i flygtningelejre drevet af FN’s flygtningeorganisation UNHCR.
  1. Politik. Understøtte og promovere etablering af politikker og strategier, der integrerer forebyggelse og kontrol af ikke-smitsomme sygdomme som en del af den humanitære overordnede hjælpeindsats i Jordan samt på regionalt og internationalt niveau. Dette vil bl.a. ske ved at knytte forskning til indsatserne i Jordan og dele den viden, der bliver skabt.

Projektet kommer til at bidrage direkte til at indfri punkt 3.4 i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som lyder på, at præmatur dødelighed, som følge af ikke smitsomme sygdomme, skal reduceres med en tredjedel inden 2030 gennem forebyggelse og behandling.

Øget støtte til humanitære formål

Støtte til World Diabetes Foundation og indsatsen mod ikke-smitsomme sygdomme Jordan er en del af Novo Nordisk Fondens nye strategi for uddelinger til humanitære formål og udviklingsindsatser. Strategien omfatter også støtte til udvikling af unge flygtninges faglige og sociale kompetencer gennem bl.a. uddannelse og andre læringstilbud for derigennem at forbedre deres livskvalitet og fremtidsmuligheder. Desuden vil fonden uddele midler til akut nødhjælp.

I alt planlægger fonden gradvist at øge sine årlige udbetalinger på det humanitære område, så udbetalingerne når 200 mio. kr. årligt i 2023. Læs mere her.

Om World Diabetes Foundation

World Diabetes Foundation (WDF), med hovedsæde i Danmark, blev etableret i 2002 og har til formål at fremme forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslande ved at støtte projekter og initiativer inden for oplysning, sundhedsfremme og kapacitetsopbygning.

WDF har til dato støttet mere end 500 projekter i over 100 lande og samarbejder med sundhedsministerier, civilsamfund og internationale organisationer.

Yderligere information

World Diabetes Foundation:

Jakob Sloth Madsen, Senior Programme Manager, phone: +45 3079 2135, [email protected],
Bent Lautrup-Nielsen, Senior Advisor, +45 3075 0139, [email protected]

Novo Nordisk Fonden:
Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]