Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Bevilger 2,945 Mia. Kr. Til at Forbedre Behandlingen Af Diabetespatienter

Bevillingen til Region Hovedstaden gør det muligt at etablere Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter i København. Centret vil blive placeret i en helt ny bygning ved Herlev Hospital.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har den 19. maj 2016 godkendt en bevilling på 2,945 mia. kr. til Region Hovedstaden for at virkeliggøre planerne om at etablere Steno Diabetes Center Copenhagen, der bliver Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter.

Det sker efter at Regionsrådet i Region Hovedstaden den 17. maj 2016 har godkendt en detaljeret drejebog for centrets etablering og drift.

Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Det er en unik mulighed at etablere et diabetescenter i verdensklasse i Region Hovedstaden, hvor der allerede er forsknings- og behandlingsmiljøer på højt niveau. Vi glæder os over at kunne støtte et så ambitiøst og nytænkende initiativ, der vil blive en meget vigtig drivkraft for udvikling af nye behandlings- og forebyggelsesmetoder samt undervisning, der vil kunne komme alle med diabetes i Danmark til gavn.”

Det nye specialiserede center vil kunne behandle 11.000-13.000 patienter årligt og vil blive placeret i en helt ny bygning ved Herlev Hospital. Her vil kompetencer inden for behandling og forskning i diabetes blive samlet under samme tag for derigennem at kunne tilbyde en bedre og mere sammenhængende behandling til den enkelte patient.

Centret vil samarbejde med andre hospitaler, universiteter og øvrige offentlige og private aktører både i Danmark og udlandet for at skabe et af verdens førende miljøer for diabetesbehandling og klinisk diabetesforskning i Hovedstadsregionen. Endvidere vil centret medvirke til at stimulere samarbejdet med de øvrige regioner for derigennem at bidrage til den bedst mulige behandling af diabetespatienter i hele landet.

Fondens bevilling har virkning fra 2017 og løber i første omgang frem til udgangen af 2029 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af diabetespatienterne, klinisk forskning, sundhedsfremme og uddannelse. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning.

Læs pressemeddelelsen fra Region Hovedstaden her.

KORT OM STENO DIABETES CENTER COPENHAGEN

Centret skal være en specialklinik med fokus på mennesket og sammenhængende behandling og forebyggelse af alle typer diabetes og dens komplikationer. På centret vil der blandt andet blive adgang til diætist, fysioterapi, fysisk aktivitet, screening og behandling for fodkomplikationer, øjen-, nyre-, neurologiske-, hjerte/kar- samt tand- og mundkomplikationer.

Centret vil have 24-timers døgndækning for hele Region Hovedstaden i tæt samarbejde med akuthospitalerne. Tilbuddet vil indgå i fritvalgsordningen og kan dermed komme patienter i hele landet til gode.

Det nye center vil behandle personer med type 1-diabetes, børn og unge fra hele hovedstadsregionen samt alle personer med type 2-diabetes med komplikationer fra kommunerne omkring Herlev og Gentofte hospitaler.

Læs et kort faktaark om centret og ambitionen bag her.

Læs drejebogen for etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen her.