Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Bevilger 60 Mio. Kr. Til Etablering Af Tre Professorater I Børnekirurgi

Novo Nordisk Fondens bevilling går til skabelse af tre professorater, der skal bringe Rigshospitalet helt i front inden for avanceret kirurgi til børn og unge. Illustrationen viser indgangspartiet ved det nye BørneRiget. Illustation: 3xN.

Når et barn fødes og vokser op med f.eks. en hjertefejl eller en medfødt misdannelse i nyrer, urinveje eller mave-tarm-kanalen har barnet ofte brug for højt specialiseret undersøgelse og operation. I nogle tilfælde allerede i fostertilstanden.

Bevillingen på 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til Rigshospitalet går til etablering af tre femårige professorater ved det kommende børnehospital, BørneRiget. Professoraterne skal varetage forskning, udvikling og undervisning inden for hhv. hjertekirurgi, fosterkirurgi og rekonstruktionskirurgi.

Formålet med professoraterne er at bidrage til at skabe et forsknings- og behandlingsmiljø i verdensklasse ved det nye BørneRiget på Rigshospitalet til gavn for patienter fra hele landet. Professoraterne skal tiltrække internationalt førende forskere og bidrage til videreudvikling af Rigshospitalets højt specialiserede børnekirurgske funktioner.

”Med bevillingen til etablering af de tre børnekirurgiske professorater med national behandlingsfunktion ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke samspillet mellem forskning og behandling. Professoraterne vil medføre en væsentlig styrkelse af den kirurgiske behandling af svært syge børn i Danmark med det mål at der kan opnås de bedste behandlingsresultater,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Etableringen af det nye hospital er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og flere fonde. BørneRiget forventes at stå klar til brug i 2023. Visionen for BørneRiget er at skabe et hospital i verdensklasse for børn, unge, fødende og deres familier. Professoraterne opslås i løbet af 2019.

OM DE TRE PROFESSORATER:

Professorat i fosterterapi og intrauterin behandling:
Planlægningen af et barns behandling og operationsforløb starter i dag ofte, mens barnet stadig er et foster. Det nye professorat i fosterterapi skal være med til at sikre fortsat udvikling af nye og bedre metoder til at vurdere det syge fosters tilstand. Professoratet vil også sikre videreudvikling og nyudvikling af effektive, sikre og tidlige behandlinger og indgreb i fostertilstanden for at sikre det bedst mulige liv for det enkelte barn.

Professorat i børnehjertekirurgi:
Fosterdiagnostik, tidlig hjertekirurgi og avanceret monitorering og behandling under indlæggelse på en intensiv afdeling er afgørende for et godt liv for et barn med hjertesygdom. Studier viser, at mange hjertebørn udvikler senfølger i form af både indlæringsvanskeligheder, ADHD og motoriske svagheder. Med det nye professorat bliver det muligt at intensivere forskningen på disse områder inden for hjertekirurgien, så forskningen kan bringe BørneRiget helt i front på det internationale område med bedre behandling til følge.

Professorat i rekonstruktionskirurgi:
Mange medfødte misdannelser behandles med rekonstruktionskirurgi, dvs. operation, hvor man genskaber funktion og fysiske egenskaber. Etableringen af et professorat med udvikling af vævsdyrkningstransplantater til klinisk brug med tæt relation til den kliniske udvikling af operationsteknikker, herunder nye robotkirurgske teknikker, vil sammen med den aktuelle stamcelleforskning, der foregår på Rigshospitalet, kunne udgøre et videnskabeligt kraftcenter i den absolutte elite af børnekirurgisk forskning.

YDERLIGERE INFORMATION

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3067 4805, [email protected]