Ansøg om midler

Bevilling skal styrke Danmarks førerposition inden for proteinforskning

Novo Nordisk Fonden har bevilget 700 mio. kr. over 5 år til Københavns Universitet. Formålet med bevillingen er at give Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research mulighed for at forfølge en ny, ambitiøs videnskabelig vision og derved styrke sin førerposition inden for proteinforskning.

Proteiner er livets byggesten og styrer utrætteligt stort set alle processer i vores krop. For at kunne forstå menneskers sundhed er det derfor vigtigt at få indsigt i proteiners basale egenskaber, inklusive hvordan de samles i komplekse, dynamiske netværk. Næsten al medicin bliver designet til at påvirke proteiner, og et stadig stigende antal lægemidler består selv af proteiner.

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research har, siden sin indvielse på Københavns Universitet i 2009, fasttømret sin position som et internationalt brændpunkt for proteinforskning. Centret har skabt en lang række videnskabelige gennembrud og virket som et arnested for nye proteinteknologier i Danmark.

”Vi er imponeret over de resultater, som Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research har opnået. Centret er nu internationalt anerkendt for synergien mellem dets forskningsprogrammer og for at være i førerfeltet inden for proteinforskningsteknologi. Med den nye bevilling ønsker vi at muliggøre, at centret kan bygge videre på sine resultater og udvide med nye forskningsprogrammer og forskningsgrupper og derudover kunne investere i nye, avancerede teknologier til at styrke proteinforskningen i Danmark,” siger Birgitte Nauntofte, administrerende direktør, Novo Nordisk Fonden.

Den nye bevilling vil gøre centret i stand til at stå i spidsen for den verdensomspændende indsats for at afdække, hvordan proteiner styrer uundværlige fysiologiske processer i kroppen og til at omsætte ny viden til samarbejder med kliniske forskningsmiljøer til gavn for patienter og samfundet.

Derudover vil bevillingen give centret mulighed for at udvide samarbejdet med hospitaler for at forbedre diagnostiske metoder, forbedre eksisterende behandlingers virkning og udvikle ny medicin. Bevillingen vil også understøtte uddannelse og oplæring af morgendagens førende forskere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

Et fokuspunkt for centrets forskning er at karakterisere alle proteiner i den menneskelige organisme – proteomet – med hidtil uset præcision. Centret har opnået dette ved at kombinere innovativ teknologi – som ofte er blevet udviklet af centrets forskere – med et stærkt biologisk fokus og massive investeringer i bioinformatik, indhentning af data (data mining) fra patientjournaler og big data-analytics. Forskerne har især stået i spidsen for denne teknologiske revolution ved at udvikle nye metoder inden for avanceret massespektrometri til at afkode signalprotein-netværker og protein-modifikationer, som tidligere har været svære at undersøge. Ved at bruge denne indfaldsvinkel har centret kunnet udføre den mest omfattende proteom-sekventering af en enkel menneskecelle til dato, som har ført til identifikation af mere end 14.000 forskellige proteiner.

”Vore forskeres opdagelser har været essentielle for at erkende, at selvom proteiner opfattes som de ægte ’arbejdsheste’ i vor krop, så er det den indviklede kombination af deres kemiske modifikationer og indbyrdes interaktionerne, der reelt styrer kroppens fysiologiske funktioner. Den nye bevilling vil gøre os i stand til at stå i spidsen for den verdensomspændende indsats for at afdække, hvordan proteiner kommunikerer i netværk, og hvordan denne viden kan anvendes til at forbedre behandling af sygdomme,” siger centrets direktør, professor Jiri Lukas.

Siden 2007 har fonden støttet centret med bevillinger på i alt 780 mio. kr., og fonden uddeler denne nye 5-årige bevilling på 700 mio. kr. på baggrund af en omfattende evaluering af centrets præstationer og fremtidsplaner udført af en uafhængig komité bestående af førende, internationale forskere.

Læs mere i meddelelsen fra Københavns Universitet her.

Yderligere information:

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]