Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Bevilger 77,7 Mio. Kr. Til Ni Kliniske Forsøg, Der Skal Forbedre Patientbehandlingen

Novo Nordisk Fonden har bevilget støtte til ni kliniske forskningsprojekter, der har til formål at teste nye behandlinger. Se alle bevillingsmostagere her.

Hvordan behandler man bedst slagtilfælde hos patienter, der har lang transportvej til behandling? Det spørgsmål vil professor Grethe Andersen fra Aarhus Universitetshospital undersøge på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 4,8 mio. kr. Bevillingen er en del af fondens nye forskningsprogram ”Investigator Initiated Clinical Trials”, som blev oprettet i foråret 2017 og nu uddeles første gang.

”Patienter med stor blodprop i hjernen har ingen tid at spilde. De skal behandles uden forsinkelse med trombektomi (fjernelse af blodproppen via kateter i lysken). Men skal ambulancen køre direkte til et af de tre centre, der behersker behandlingen i Danmark, eller skal patienten ind til det nærmeste trombolysecenter først, for at starte trombolyse så hurtig som muligt? Gennem vores forskningsprojekt håber vi at kunne klarlægge dette og derved bidrage til at forbedre behandlingen af patienter med blodprop,” siger Grethe Andersen.

Kliniske forsøg er helt afgørende for at forbedre patientbehandlingen. Alligevel har det været svært for forskere og læger at finde finansiering til denne type forsøg.

En anden bevilling gik til professor Anders Perner fra Rigshospitalet, der modtog 10,4 mio. kr. til et projekt omhandlende forbedring af intensivbehandlingen af blodforgiftning, der er karakteriseret ved livstruende kredsløbssvigt som følge af en infektion f.eks. lungebetændelse.

”Blodforgiftning er den tredjehyppigste dødsårsag i verden, men vi har begrænset viden om den optimale behandling udover, at antibiotika skal gives hurtigt. Alle patienter med blodforgiftning modtager væske i drop. Det er vores mål, at undersøge, om de har gavn af at få mere eller mindre væske. Resultatet vil forbedre behandling og måske overlevelsen efter blodforgiftning,” siger Anders Perner.

I alt blev uddelt 77,7 mio. kr. til ni projekter. Det var knap 18 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket skyldtes et meget stort antal af kvalificerede ansøgninger. Der var indkommet i alt 60 ansøgninger og ansøgt om totalt 542 mio. kr.

Formålet med det nye forskningsprogram er at styrke muligheden for at gennemføre kliniske forsøg i Danmark.

”Novo Nordisk Fonden ønsker med det nye program at forbedre behandlingen af patienter gennem udvikling af f.eks. ny medicin, ny kirurgi og ny diagnostik. Vi modtog mange fremragende ansøgninger, og vi glæder os til at følge projekterne i de kommende år,” siger Niels-Henrik von Holstein Rathlou, Head of Research and Innovation Grants, Novo Nordisk Fonden.

Bevillingerne i det nye forskningsprogram er uddelt på baggrund af ansøgninger indsendt til Novo Nordisk Fonden efter opslag i åben konkurrence. Ansøgningerne er evalueret af fondens Komite for Kliniske og Translationel Medicin.

Se bevillingslisten med navne på bevillingsmodtagerne og deres projektemner her.

YDERLIGERE INFORMATION

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]