Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Bevilger 795 Mio. Kr. Til Styrket Diabetesindsats I Region Nordjylland

Steno Diabetes Center Nordjylland etableres ved Aalborg Universitetshospital og forventes at forbedre behandlingen for regionens 35.000 personer med diabetes. Centret forventes at stå klar i 2022.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har i går 7. december 2017 godkendt en bevilling på 795 mio. kr. til Region Nordjylland til at styrke diabetesindsatsen i regionen. Indsatsen omfatter etablering af et Steno Diabetes Center, der placeres i Aalborg.

Bevillingerne sker på baggrund af en detaljeret drejebog for etablering og drift af centret, der forinden er blevet godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådet i Region Nordjylland. Drejebogen er udarbejdet i en proces, hvor fagpersoner, sygehuse, patienter og øvrige sektorer i regionen er blevet inddraget.

Det forventes, at ca. 5.000-5.500 patienter årligt vil modtage behandling på Steno Diabetes Center Nordjylland, men det er ambitionen, at alle regionens ca. 35.000 personer med diabetes vil mærke et løft i kvaliteten af behandlingen af diabetes.

”Novo Nordisk Fonden ønsker at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Ambitionen med bevillingen til etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland er at opnå en forbedret behandling for alle personer med diabetes i regionen. Målet er, at de, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes,” siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Steno Diabetes Center Nordjylland vil blive etableret i ny bygning, der opføres ved det nye Aalborg Universitetshospital. Centret skal i samarbejde med Regionshospital Nordjylland, almen praksis og kommunerne løfte kvaliteten af i diabetesindsatsen.

Steno Diabetes Center Nordjylland vil have fem kerneaktiviteter:

  • Patientcentreret og evidensbaseret behandling og forebyggelse af komplikationer af diabetes,
  • klinisk forskning,
  • uddannelse og kompetenceudvikling inden for diabetes,
  • tværsektorielt samarbejde om forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af diabetes,
  • udvikling, afprøvning og udbredelse af digital sundhed på diabetesområdet (særligt fokusområde for centret).
SÆRLIGT FOKUSOMRÅDE

Centrets særlige fokus på digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet skal gøre Steno Diabetes Center Nordjylland førende på dette område både regionalt, nationalt og internationalt. Centeret skal bidrage til at indfri det digitale potentiale, der er på diabetesområdet i forhold til at løfte kvalitet og effektivitet i behandling og forebyggelse samt at gøre personer med diabetes mere selvhjulpne og derved øge deres livskvalitet.

Regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman (S), siger: ”Centeret bliver en stor gevinst for de ca. 35.000 nordjyder med diabetes, og samtidig forventer vi, at ny viden og erfaringer med at løfte diabetesindsatsen kan bruges til at forbedre patientforløb for patienter med andre kroniske sygdomme. Med ’Digital Sundhed og Diabetes’ som vores særkende bygger vi videre på en førerposition, bl.a. fra Telecare Nord storskalaprojektet, og kan udvikle centeret til et fyrtårn på det område. Netop centerets fokus på digitale løsninger understøtter vore ambitioner om at løfte og ensarte kvaliteten i behandlingen i hele regionen – helt ud til den enkelte borger,” siger Ulla Astman.

Bevillingen til Region Nordjylland træder i kraft 1. januar 2018 og løber over 10 år frem til udgangen af 2027 med mulighed for forlængelse. Novo Nordisk Fonden vil finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af patienterne, klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning.

Fra 2018 og indtil den nye bygning forventes at kunne tages i brug i 2022 vil Steno Diabetes Center Nordjylland være i drift i lokaler på Aalborg Universitetshospital.

BEDRE BEHANDLING I HELE LANDET

Novo Nordisk Fonden har tidligere uddelt bevillinger til etablering af Steno Diabetes Centre i andre danske regioner. I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden 2,945 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden, og i 2017 bevilgede fonden hhv. 1,4 mia. til etablering af Steno Diabetes Center Aarhus i Region Midtjylland og 1,4 mia. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Odense i Region Syddanmark. Fondsbestyrelsen har endvidere i september 2017 godkendt et visionsoplæg for en styrket diabetesindsats i Region Sjælland.

Visionen med etableringen af Steno Diabetes Centrene er at kunne tilbyde diabetespatienter i hele Danmark forskningsbaseret behandling i verdens-klasse. Centrene vil samle kompetencer inden for behandling, klinisk forskning og uddannelse i diabetes og derved kunne tilbyde en bedre og mere sammenhængende behandling til den enkelte patient.

Læs mere om Steno Diabetes Centrene på http://steno.novonordiskfonden.dk

Læs drejebogen for etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland her:

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Region Nordjylland: Regionrådsformand Ulla Astman, tlf.: 3023 6454, [email protected]
Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected].