Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden bevilliger 123 mio. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Færøerne

Steno Diabetes Center Færøerne bliver det syvende i rækken af specialiserede diabetescentre støtte af Novo Nordisk Fonden. Tidligere er etableret et center i hver af de fem danske regioner samt i Grønland, og derved er hele Rigsfællesskabet nu dækket. Centrene har til formål at sikre personer med diabetes den bedste forskningsbaserede behandling og forebyggelse af sygdom.

Novo Nordisk Fonden og det færøske sundhedsministerium, Heilsumálaráðið, har indgået et langsigtet samarbejde, som skal styrke behandling og forskning i diabetes og andre endokrine sygdomme (hormon- og stofskiftesygdomme) på Færøerne. Novo Nordisk Fonden har bevilget 123 mio. kr. til Landsstyret til at gennemføre indsatsen over en 10-årige periode. Aftalen omfatter også etablering af et Steno Diabetes Center (Steno Miðstøðin) på Færøerne.

Ligesom i resten af verden er diabetes og andre endokrine sygdomme er en udbredt udfordring på Færøerne og berører over 5.000 personer ud af en befolkning på cirka 53.000.

”At Steno Diabetes Centret nu bliver etableret på Færøerne er et stort fremskridt og vil garantere fortsat udvikling af behandling, tværsektorielt samarbejde og forskning inden for diabetes og endokrinologi på Færøerne,” siger Færøernes sundhedsminister, Kaj Leo Holm Johannesen.

Martin Ridderstråle, Senior Vice President i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Med bevillingen til etablering af Steno Diabetes Center Færøerne ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til at forebygge nye tilfælde af diabetes samt være med til at sikre, at personer med diabetes og andre endokrine sygdomme lever længere og med en højere livskvalitet.”

Steno-centre i Danmark og Grønland
Bevillingen til etablering af Steno Diabetes Center Færøerne kommer efter Novo Nordisk Fonden siden 2016 har bevilget i alt 7,8 mia. kr. til etablering af Steno-centre i alle fem danske regioner samt et center i Grønland.

”Det glæder mig, at Færøerne nu bliver en del af Steno-fællesskabet med de seks andre centre. Alle centre har som mål at forebygge diabetes og øge livskvalitet og livslængde for personer med diabetes. På Færøerne gælder dette også for personer med andre endokrine sygdomme. Det bliver spændende at følge udviklingen i kvaliteten af behandlingen på Færøerne,” siger Martin Ridderstråle.

Styrket behandling og forskning
Steno Diabetes Center Færøerne placeres ved Landssygehuset i Torshavn, men skal støtte op om behandling bredt over hele Færøerne. Overordnet vil centret lægge vægt på at styrke forskningsindsatsen i Færøerne og tilbyde behandling for diabetes og andre endokrine sygdomme, som er tilpasset den enkelte patients behov og symptomer. Ligeledes vil fokus være på at styrke den tværsektorielle uddannelse af personer med diabetes og deres pårørende, og kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle. Den forventede effekt af tiltagene er bl.a., mere samlet og bedre koordineret behandlingsforløb på tværs af sektorer, en mere ensartet og højere behandlingskvalitet samt en mere målrettet og koordineret uddannelse.

Bevillingen er tildelt på baggrund af en detaljeret drejebog, som er udarbejdet i samarbejde mellem de færøske sundhedsmyndigheder, sundhedsprofessionelle, forskere og Novo Nordisk Fonden. Drejebogen indeholder beskrivelser af de behandlingstilbud og forebyggelsesindsatser, som Steno Diabetes Center Færøerne vil tilbyde i løbet af de første år. Læs drejebogen her.

Læs mere om alle Steno-centrene her: https://steno.dk/

Yderligere information:

Heilsumálaráðið (Det færøske sundhedsministeriet), Katrin Gaard, fuldmægtig, tlf. 734039, [email protected]

Novo Nordisk Fonden, Christian Mostrup, pressechef, [email protected]