Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden etablerer LIFE som selvstændig fond

Det naturvidenskabelige undervisningsinitiativ, LIFE, etableres nu som en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, bliver bestyrelsesformand i LIFE Fonden, der får flere profiler fra uddannelsessektoren med i bestyrelsen. Christine Antorini, tidligere børne- og undervisningsminister, der har stået i spidsen for at udvikle initiativet siden 2018, bliver adm. direktør i den nye fond.

LIFE er i gang med at opbygge en organisation, der i samarbejde med virksomheder og vidensmiljøer kan udvikle og levere undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning til at understøtte den almindelige undervisning i skolerne inden for de rammer og faglige mål, der er vedtaget politisk. Nu er det arbejde kommet så langt, at Novo Nordisk Fonden har besluttet at etablere LIFE som en selvstændig fond.

”Etableringen af LIFE som uafhængig fond vil kunne give de bedst mulige rammer for, at undervisningsinitiativet kan blive en landsdækkende, langsigtet og vedvarende indsats på uddannelsesområdet, især rettet mod skoler og ungdomsuddannelser, der kan bidrage til at styrke børn og unges viden om og fascination af naturvidenskab,” fortæller Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden har netop besluttet at etablere LIFE Fonden og forventes at bevilge op til 272 mio. kr. for perioden 2021-2022. Det er hensigten, at Novo Nordisk Fonden vil give bevillinger til LIFE Fonden på op til i alt knap 1,9 mia. kr. de første 10 år.

I et tæt samarbejde med erhvervslivet, forskningsmiljøer og skoler udvikler LIFE naturfaglige undervisningsforløb, hvor elever arbejder undersøgende med nogle af de største samfundsudfordringer, verden står over for – fra udryddelse af sult til bæredygtig omstilling i industrien. LIFE Fondens formål er at bidrage til at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt at styrke motivation og interesse for naturvidenskab hos børn og unge.

Bestyrelse med profiler fra uddannelsessektoren
Ved fondsdannelsen får LIFE Fonden en bestyrelse med stor erfaring fra uddannelsessektoren og det naturvidenskabelige område. Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og tidligere departementschef i blandt andet Børne- og Undervisningsministeriet, bliver fondens bestyrelsesformand.

”Jeg ser meget frem til arbejdet de kommende år, hvor vi skal videreudvikle LIFE til at være et højteknologisk, eksperimenterende og virkelighedsnært uddannelsestilbud for både elever i dag og for de næste generationer af børn og unge – fra daginstitutioner over grundskolen til ungdomsuddannelserne,” siger Jesper Fisker.

Bestyrelsen vil blandt andet bestå af rektor på IT Universitetet, Martin Tvede Zachariasen, rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF, Jette Rygaard, og bestyrelsesformand for DTU, Per Falholt.

En ekstraordinær mulighed for elever og lærere
De naturfaglige undervisningsforløb fra LIFE understøtter den almindelige undervisning og stilles gratis til rådighed for interesserede skoler i hele landet. I undervisningsforløbene, der er udviklet med udgangspunkt i cases fra virksomheder og forskningsinstitutioner og samtidig understøtter FN’s verdensmål, arbejder eleverne undersøgende med eksperimentelt undervisningsmateriale, digitale læremidler og i avancerende laboratoriefaciliteter. Alle forløb lever op til de politisk bestemte rammer, fx Fælles Mål i grundskolen.

”Med LIFE ønsker vi at tilbyde noget ekstraordinært, så vi sammen kan løfte børn og unges naturfaglige dannelse og motivation. Undervisningsforløbene er en mulighed for at udforske og eksperimentere med naturvidenskaben på helt nye måder – fx med enzymer, sensorer, særlige bakterier og avancerende laboratoriefaciliteter, som normalt ikke er til rådighed på skoler. Vores ambition er at have udviklet i alt 30 LIFE Forløb til daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser inden 2030,” fortæller Christine Antorini, adm. direktør hos LIFE Fonden.

I år har LIFE lanceret tre naturfaglige undervisningsforløb til grundskolen og åbnet den digitale læringsplatform MY:LIFE. Der er også åbnet for booking af laboratorielastbilen LIFE Mobil Lab, der fra januar besøger skoler. I 2021 åbner også det nye læringscenter LIFE Campus i Lyngby, og LIFEs første regionale laboratorium etableres. Derudover forventes yderligere fire LIFE Forløb til henholdsvis grundskoler og de gymnasiale uddannelser at blive lanceret i 2021.

LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter.

Bestyrelsen i LIFE Fonden 

Bestyrelsen i LIFE Fonden kommer til at bestå af følgende:

Formand for bestyrelsen

Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse.

Jesper Fisker er adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse og har tidligere blandt andet været departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, i Indenrigs- og Sundhedsministeriet og i Socialministeriet samt adm. direktør for Sundhedsstyrelsen og kommunaldirektør i Hillerød Kommune. Han er cand.scient.pol. og ph.d.

Næstformand for bestyrelsen

Marianne Philip, partner, Kromann Reumert.

Marianne Philip er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert og har en række bestyrelsesposter, herunder blandt andet formand i Nordea Invest og næstformand i Novo Nordisk Fonden samt i Bitten og Mads Clausens Fond (Danfoss Fonden). Derudover er hun formand for Komitéen for God Fondsledelse. Marianne Philip er ligeledes adjungeret professor ved Center for Corporate Governance på CBS. Hun er cand.jur. og LL.M.

Bestyrelsesmedlemmer

Martin Tvede Zachariasen, rektor, IT-Universitetet.

Martin Tvede Zachariasen er rektor på IT-Universitetet og har tidligere været dekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU samt professor og institutleder ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Han er ph.d. og dr.scient. i datalogi.

Jette Rygaard, rektor, Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Jette Rygaard er rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. Hun er desuden medlem af bestyrelsen i Danske Gymnasier og det nationale naturfagscenter Astra samt tidligere medlem af rådgivningsgruppen bag strategiforslaget ’Sammen om naturvidenskab: Anbefalinger til en national strategi for de naturvidenskabelige fag’. Hun er cand.scient.

Per Falholt, bestyrelsesformand, DTU.

Per Falholt er formand for DTU’s bestyrelse og har flere andre bestyrelsesposter, blandt andet i Danfoss, Co-Ro, Universe Science Park og Unge Forskere. Han er tidligere koncerndirektør i Novozymes med ansvar for forskning og udvikling gennem 15 år og har desuden været beskæftiget med bioteknologisk forskning i både Novo Nordisk og Novozymes. Han er  cand.polyt. 

Birgitte Nauntofte, adm. Direktør, Novo Nordisk Fonden.

Birgitte Nauntofte er adm. direktør i Novo Nordisk Fonden og har erfaring med kvalitet i videregående uddannelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Udvalg for Kvaltiet og Relevans i de Videregående Uddannelse (Kvalitetsudvalget). Hun har tidligere været professor og prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og hun har erfaring med bestyrelsesarbejde fra blandt andet Kennedy Centret, Steno Diabetes Center og Danmarks Farmaceutiske Universitet. Hun er ph.d. og dr.odont.

Christine Antorini bliver adm. direktør i LIFE Fonden

Christine Antorini, der er tidligere børne- og undervisningsminister, bliver adm. direktør i LIFE Fonden.

Christine Antorini har været direktør for undervisningsinitiativet LIFE hos Novo Nordisk Fonden siden 2018. Hun er desuden bestyrelsesformand for Roskilde Festival Højskole og bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio og Sagnlandet Lejre samt medlem af Videnskab.dk’s Advisory Board. I perioden 1998-1999 var hun medlem af Folketinget for SF, og fra 2005 til 2018 var hun medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, hvor hun blandt andet var børne- og undervisningsminister (2011 til 2015). Som folketingsmedlem har hun blandt flere andre poster været uddannelsesordfører og formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget. Tidligere har hun blandt andet arbejdet som studievært på DR2’s nyhedsmagasin Deadline. Hun er cand.comm.

Om LIFE Forløb

I et LIFE Forløb modtager klassen et LIFE Kit med eksperimentelt undervisningsmateriale og anvender platformen MY:LIFE, hvor undervisningsforløbene og lærervejledninger udgives digitalt.

Som overbygning på et undervisningsforløb kan klassen få besøg af det mobile laboratorium, LIFE Mobil Lab, eller besøge laboratorierne i læringscentret LIFE Campus og de regionale LIFE Labs.

LIFE Mobil Lab besøger skoler fra januar 2021 – først på Sjælland og derefter i resten af landet. LIFE Campus og det første regionale LIFE Lab forventes at åbne for besøg af skoleklasser fra efteråret 2021.

LIFE Forløb bookes på www.life.dk.

Om LIFE Fonden

LIFE Fonden bliver en erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der har til formål at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt styrke danske børn og unges motivation og interesse for naturvidenskab.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE, der udvikler og leverer naturfaglige LIFE Forløb til brug i den almindelige undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

I undervisningsforløbene – kaldet LIFE Forløb – arbejder elever undersøgelsesbaseret med case-baserede problemstillinger, der samtidig understøtter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

LIFE Forløb er udviklet i tæt samarbejde med skoler, virksomheder og forskningsinstitutioner – og alle LIFE Forløb lever op til Fælles Mål i grundskolen eller faglige mål på ungdomsuddannelserne.

Læs mere på www.life.dk.

For yderligere info og aftale om interviews, kontakt venligst:

Anne Reinholdt, leder af Kommunikation & Relationer, LIFE
Telefon: 2715 7067; e-mail: [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden
Telefon: 3067 4805, e-mail: [email protected]