Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden etablerer nyt center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA

Centret, som fonden støtter med en bevilling på 290 mio. kr., vil danne rammen om internationalt forskningssamarbejde, der skal afdække de genetiske mekanismer ved komplekse sygdomme – noget der på sigt vil kunne føre til bedre behandlingsformer, bl.a. for type-2 diabetes og fedme.

The Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease etableres i samarbejde med Broad Institute ved MIT og Harvard, hvor det også kommer til at ligge. Broad Institute er én af verdens førende institutioner inden for genomforskning.

Centret vil danne rammen om tætte samarbejder mellem Broad Institute og danske forskere indenfor genomforskning, bioinformatik, type-2 diabetes og fedme. Der vil være forskningsaktiviteter ved Broad Institute såvel som ved danske institutioner, med udveksling af forskere og særlige træningsprogrammer for de danske forskere. Forskningen vil fokusere på, hvordan de genetiske koder reguleres i menneskets celler i forbindelse med komplekse sygdomme, bl.a. ved hjælp af computermodellering. Dette vil på sigt kunne bane vejen for bedre diagnostik, udvikling af skræddersyet præcisionsmedicin og bedre behandlingsformer. Centret vil dele forskningsdata, metoder og værktøjer med eksisterende internationale projekter og dermed bidrage til den fælles indsats i regi af International Common Disease Alliance.

Direktøren for Broad Institute, Todd Golub, udtaler: ”Med vores rødder i the Human Genome Project, har Broad Institute længe været af den overbevisning, at vejen til at opnå en dybere indsigt i menneskelige sygdomme, som hurtigt kan komme patienter til gavn, går gennem internationalt samarbejde. Det er den samme overbevisning, som ligger til grund for etableringen af det nye Center for Genomic Mechanisms of Disease.”

Direktøren for det nye center bliver Dr. Kasper Lage, som også har spillet en vigtig rolle i udviklingen af initiativet. Danske Kasper Lage arbejder til dagligt som associate professor ved Harvard Medical School samt er tilknyttet Institut for biologisk psykiatri ved Region Hovedstadens psykiatri. Derudover har han været tilknyttet Broad Institute i 10 år. Om Broad Institutes rolle i forbindelse med etableringen af centret siger han: ”Som dansker og én, der længe har været en del af Broad Institute, er jeg virkelig glad for lanceringen af dette nye spændende center. Jeg er taknemmelig overfor Novo Nordisk Fondens for deres vision med dette nye samarbejdsinitiativ og for deres arbejde med at muliggøre dette spændende partnerskab.”

International samarbejde til gavn for dansk forskning
Novo Nordisk Fonden, der i disse år øger sit fokus på internationale aktiviteter og samarbejder som led i ambitionen om at styrke dansk forskning og innovation, ser et kæmpe potentiale i, at danske forskere kan bidrage med deres kunnen og samtidigt drage nytte af Broad Institutes unikke teknologiplatforme samt ekspertise i genteknologi og datavidenskab.

”Med sine førende universiteter og hospitaler er Boston kendt som et internationalt epicenter for biomedicinsk forskning og innovation, og Broad Institute er et centralt bindeled i dette rige økosystem,” siger Niels-Henrik von-Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden. ”Ved at etablere stærke bilaterale samarbejder med Broad Institute søger vi ikke blot at støtte vigtig forskning i sundhed til gavn for den brede befolkning, men også at bidrage til en styrkelse af Danmarks internationale position inden for biomedicinsk forskning.”

Nok så vigtig er ambitionen om at bidrage til at støtte og udvikle vækstlaget af talentfulde danske unge forskere. Professor Juleen R. Zierath er direktør for the Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research ved Københavns Universitet og kommende medlem af centrets styrekomite ved Broad Institute. Hun siger: “Vi er begejstrede over muligheden for at danske forskere og klinikere kan blive kan opkvalificerede ved det nye center samt få direkte adgang til den ekspertise, som Broad Institute stiller til rådighed. Den teknologi og de kompetencer, de bringer med tilbage til de danske forskningsmiljøer, kan bane vejen for nye gennembrud inden for præcisionsmedicin.”

Susanne Mandrup, som er professor i Biokemi og Molekylær Biologi ved Syddansk Universitet og leder af Grundforskningscenteret Center for Functional Genomics and Tissue Plasticity, tilføjer: ”Det nye center giver os mulighed for opnå nye indsigter i, hvordan menneskekroppen reguleres samt i den rolle, ikke-kodende dele af det menneskelige genom spiller i forhold til sygdomme, samtidig med, at der etableres vigtige nye forskningssamarbejder mellem Broad Institute og danske forskere.”

Novo Nordisk Fonden støtter i første omgang centret over en femårig periode (2021-2026), med mulighed for at støtten kan forlænges.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordi-ske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Om Broad Institute

The Broad Institute ved MIT og Harvard blev etableret i 2003 med henblik på at bidrage til nybrud i medicinsk forskning ved at inddrage genombaseret viden. Instituttets aktiviteter har fokus på at beskrive organismers molekylære komponenter og forbindelser, afdække molekylære mekanismer i udbredte menneskelige sygdomme samt udvikle nye effektive metoder for diagnostik og behandling. Endelig arbejder Broad Institute aktivt for at udbrede og dele opdagelser, værktøjer, metoder og data åbent med andre videnskabelige miljøer.

Broad Institute blev grundlagt af MIT, Harvard og dets tilknyttede hospitaler samt filantroperne Eli og Edythe L. Broad. Dets medlemmer består af akademikere, ansatte og studerende fra de biomedicinske forskningsmiljøer ved MIT, Harvard og andre institutioner, med samarbejder på tværs af mere end 100 private og offentlige institutioner i mere end 40 lande over hele verden. Læs mere om Broad Institute på www.broadinstitute.org:

Yderligere information

Nils Eskestad, Senior Officer, +45 3023 2904, [email protected]