Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden fordobler støtten til forskningsinfrastruktur

Novo Nordisk Fonden uddeler 75 mio. kr. til forskningsinfrastruktur. Samtidig fordobler fonden sin støtte til 150 mio. kr. i 2020 og udvider programmet til at omfatte en række nye forskningsområder, der afspejler fondens udvidede støtteområder.

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget i alt 75 mio. kroner til køb af avanceret forskningsudstyr, der skal styrke forskningsinfrastrukturen inden for biomedicin, klinisk forskning, bioteknologi og naturvidenskabelige og tekniske videnskaber på danske universiteter og hospitaler.

Tre af bevillingerne tilfalder forskere ved Danmarks Tekniske Universitet, mens forskere ved Odense Universitetshospital, Aarhus Universitet og Københavns Universitet får hver en bevilling.

Fælles for bevillingerne er, at de gør forskerne i stand til at etablere avanceret forskningsinfrastruktur, som vil understøtte ny viden inden for deres felt. Når den nye forskningsinfrastruktur er etableret, skal den desuden i alle seks tilfælde være bredt tilgængelig for brug i det videnskabelige miljø, herunder også industrien.

Blandt de seks bevillinger er midler til udvikling af en teknologiplatform ved Danmarks Tekniske Universitet, der blandt andet kan bruges til at undersøge muligheden for at bruge mikroorganismer som erstatning for antibiotika til sygdomsbekæmpelse. Platformen skal bruges til at lære mikroorganismernes samfund, de såkaldte mikrobiomer, bedre at kende gennem in situ-mikroskopi og kemisk analyse. Bedre kendskab til mikroorganismerne er nemlig en forudsætning for at udvikle og anvende deres potentiale inden for sundhed og sygdomsbekæmpelse i mennesker såvel som dyr og planter.

Projektet er et eksempel på forskningsinfrastruktur, der befinder sig i grænsefladen mellem biomedicin, bioteknologi og naturvidenskab. Fra næste år vil Novo Nordisk Fondens udvide sin støtte til forskningsinfrastruktur til i endnu højere grad at fokusere på interdisciplinære grænseflader, og de understøttede forskningsområder vil ekspanderes til at omfatte flere af de bioteknologiske, naturvidenskabelige og tekniske områder.

Fordobling af støtten til forskningsinfrastruktur
For at muliggøre denne udvidelse af forskningsområderne vil fonden udvide den økonomiske ramme for støtten til forskningsinfrastruktur. Nærmere bestemt er der tale om en fordobling i 2020, så det samlede budget bliver på i alt 150 mio. kroner.

”Videnskabelige fremskridt hviler i høj grad på muligheden for at lave eksperimenter på forskningsinfrastruktur af højeste kvalitet. Vi ser et udtalt behov hos danske forskningsinstitutioner for støtte til den omkostningstunge proces, det er at anskaffe og drive nyt, avanceret forskningsudstyr. Det er et behov, som Novo Nordisk Fonden gerne vil være med til at imødekomme, og derfor udvider vi vores støtte til forskningsinfrastruktur, både økonomisk og fagligt,” siger Lene Oddershede, Head of Natural and Technical Sciences and Interdisciplinarity, Novo Nordisk Fonden.

Ansøgningsrunden for bevillinger til forskningsinfrastruktur i 2020 åbner den 11. december og kan søges til forskning inden for biomedicin, sundhedsvidenskab, bioteknologi og bæredygtig udvikling, naturvidenskab og tekniske videnskaber med potentiel anvendelse inden for biomedicin eller bioteknologi, samt interdisciplinære forskningsområder herunder.

Novo Nordisk Fondens bevillinger til forskningsinfrastruktur i 2019

 • A unique infrastructure for real-time metabolic studies of biological samples from cells to organs – ‘HyperNMR’: 14.049.000 DKK
  – Danmarks Tekniske Universitet
 • DTU-SCore: Open-access high-throughput screening core for biomedicine: 10.600.000 DDK
  – Danmarks Tekniske Universitet
 • Imaging microbial language in biocontrol (IMLiB): 13.731.657 DKK
  – Danmarks Tekniske Universitet
 • OUH-CELL-BENCH: A GMP facility for Cell Therapeutics: 477.018 DKK
  – Odense Universitetshospital
 • AXIA: Aarhus X-ray Imaging Alliance: 16.379.168 DKK
  – Aarhus Universitet
 • CPHSAXS – Center for Biological SAXS at the University of Copenhagen: 763.157 DKK
  – Københavns Universitet

Se den fulde liste med navne på bevillingsmodtagere her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]