Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden giver 31 mio. kr. til sygdomsbekæmpelse i Tanzania

"Vi håber, at dette projekt ikke kun vil kunne hjælpe med at gøre en stor forskel i Tanzania, men også være et projekt, der kan give vigtige erfaringer videre til lignende indsatser i andre lande,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger til sociale og humanitære formål. Foto: WDF.

Ikke-smitsomme sygdomme såsom diabetes, hjertekar-sygdomme og cancer er i hastig stigning mange steder i verden, herunder særligt i Afrika, hvor Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at ikke-smitsomme sygdomme vil være årsag til mere end hvert fjerde dødsfald i 2030.

Novo Nordisk Fonden har nu bevilliget 31 mio. kr. til World Diabetes Foundation (WDF) som støtte til et projekt i Tanzania, der har til formål at tilbyde personer med diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i Tanzania behandling så tæt på deres hjem som muligt. Projektet vil styrke adgang til diagnosticering og behandling på sundhedsklinikker i lokalsamfundene gennem uddannelse af tusindvis af sundhedsfaglige personer.

“Projektet skal bidrage til at opfylde Tanzanias ambitiøse målsætning i forhold til ikke-smitsomme sygdomme, hvor man bevæger sig mod en mere integreret tilgang, i hvilken diabetes, forhøjet blodtryk og andre store sygdomsgrupper indgår i et bredere funderet sundhedsvæsen,” siger Leif Fenger Jensen, WDF’s administrerende direktør.

Udover at forbedre adgang til behandling vil projektet også bidrage til en øget indsats i Tanzanias sundhedsvæsen inden for forebyggelse og oplysning, med særligt fokus på risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes og forhøjet blodtryk. Endvidere vil skolelærere over hele Tanzania i løbet af projektet blive efteruddannet som led i en opprioritering af det tanzanianske skole-sundhedsprogram, med fokus på sund kost og bevægelse.

Hanna Line Jakobsen, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger til sociale og humanitære formål, siger: ”Ubehandlet diabetes og forhøjet blodtryk kan medføre alvorlige komplikationer og ofte tab af arbejdsevne, hvilket kan være katastrofalt både for det enkelte menneske, men også for hele familiers livsgrundlag. Vi håber, at dette projekt ikke kun vil kunne hjælpe med at gøre en stor forskel i Tanzania, men også være et projekt, der kan give vigtige erfaringer videre til lignende indsatser i andre lande.”

Samarbejde kan udvides til andre lande
Projektet fra World Diabetes Foundation vil blive implementeret af Tanzanias sundhedsmyndigheder og sundhedsvæsen og dermed indgå som del af landets igangværende programmer for bekæmpelse af ikke-smitsomme sygdomme. Samarbejdet bygger på WDF’s mangeårige engagement i Tanzania, og modellen omkring støtte til nationale sundhedsprogrammer med fokus på ikke-smitsomme sygdomme vil kunne udvides til andre lande i Afrika.

Om World Diabetes Foundation:

World Diabetes Foundation (WDF), med hovedsæde i Danmark, blev etableret i 2002 og har til formål at støtte forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslande ved at yde bistand til projekter og initiativer inden for oplysning, sundhedsfremme og kapacitetsopbygning.

WDF har til dato støttet mere end 500 projekter i over 100 lande og samarbejder med sundhedsministerier, civilsamfund og internationale organisationer.

Yderligere information:

Anna Knauer Elley, Programme Assistant, WDF, +45 3075 1210, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]