Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden gør status over effekten af sine aktiviteter i 2021

Samfundseffekten af fondens filantropiske og kommercielle virke opgjort i årlig rapport

Hvert år måler Novo Nordisk Fonden på effekterne af sine aktiviteter for det omkringliggende samfund. Effektmålingerne er med til at sikre, at fonden lever op til sin egen målsætning om at støtte forskning, innovation og andre formål til gavn for mennesker og samfundet, samt at fondens midler forvaltes på den mest hensigtsmæssige måde.

Resultaterne offentliggøres i fondens årlig Impact-rapport, og som det fremgår af den seneste rapport for 2021, er det ikke kun samfundseffekten af fondens filantropiske aktiviteter, men også af de kommercielle aktiviteter, der måles på. Ud over at fonden uddeler bevillinger til mange forskellige slags projekter og initiativer inden for videnskab, sundhed, bæredygtighed og sociale samt humanitær formål, står fondens helejede datterselskab Novo Holdings A/S for at forvalte fondens ejerskab i Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S) samt investerer løbende i en lang række life science-selskaber.

Thomas Alslev Christensen, der er Senior Vice President for fondens Impact-afdeling, udtaler: “I Novo Nordisk Fonden lægger vi stor vægt på løbende at måle effekten af vores aktiviteter. På den måde kan vi få vished for, hvad der virker og hvad der ikke virker, og derved sikre os, at de initiativer, vi sætter i søen, gør mest mulig gavn for mennesker og samfundet.”

Blandt de samfundsmæssige effekter som Impact-rapporten for 2021 dokumenterer, er:

  • Over 6.400 videnskabelige stillinger er blevet helt eller delvist finansieret gennem Fondens bevillinger, herunder 2.600 ph.d.-studerende og postdoc-stillinger.
  • Af de 129 spin-out virksomheder som igennem årene er blevet skabt med støtte af fondens forskningsbevillinger, blev 76 etableret i perioden 2017-2021.
  • De danske Steno Diabetes Centre behandlede i 2021 mere end 27.000 patienter, hvilket er en femdobling siden lanceringen i 2016.
  • Fondens forskningsbevillinger har siden 2016 ført til 148 patentansøgninger eller patenter, 93 kliniske forsøg samt 216 medicinske produkter og tjenesteydelser.
  • Mere end 2.500 patenter er blevet godkendt som følge af de kommercielle aktiviteter i Novo Gruppen og Novo Holdings’ øvrige porteføljeselskaber.
  • Novo Gruppen og Novo Holdings’ porteføljeselskaber tegner sig for 40 millioner brugere af lægemiddelprodukter (en stigning på 22 % siden 2020), mere end 40 millioner brugere af medtech-produkter og 640 millioner sundhedstests (en stigning på 28 % siden 2020).

Fonden anvender en bred vifte af parametre, når den måler på betydningen af sine aktiviteter for samfundet. Som rapporten for 2021 også viser, måles effekter ikke blot fra år til år, men typisk over en årrække. Årsagen er, at det ofte tager tid at skabe målbare resultater, ikke mindst inden for forskning og innovation. Af samme grund er mange af fondens investeringer og engagementer også langsigtede.

Læs rapporten
For at læse mere om samfundseffekterne af Novo Nordisk Fondens filantropiske og kommercielle aktiviteter i 2021, se den fulde rapport her.

Yderligere information

Rikke Nørding Christensen
Senior Impact Partner, PhD
+45 3067 4823  [email protected]