Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for fondens bestyrelsesmedlemmer

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af en ansøgning fra Novo Nordisk Fonden godkendt, at den vedtægtsbestemte aldersbegrænsning for bestyrelsesmedlemmer i Novo Nordisk Fonden hæves fra de nuværende 70 år til 75 år.

Derved følger Novo Nordisk Fonden en række andre større fonde i Danmark, der ligeledes har fastsat en aldersbegrænsning for bestyrelsens medlemmer på 75 år.

”Ændringen i aldersgrænsen er nødvendig for at give os større fleksibilitet til at kunne planlægge sammensætningen af fondsbestyrelsen bedst muligt,” siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden.

”Vi lever længere, og vi bliver på arbejdsmarkedet længere tid end tidligere. Det bør også afspejles i vores vedtægter, der ikke har været justeret på dette punkt i mange år,” siger Lars Rebien Sørensen.

Alle bestyrelsesmedlemmer i Novo Nordisk Fonden vil uændret fortsat være på valg hvert år.

Yderligere information

Steffen Pierini Lüders, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 2672 8050, [email protected]