Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Har Godkendt Visionsoplæg for Steno Diabetes Center Odense Og Aarhus

Novo Nordisk Fonden har indikeret, at der forventes en beløbsramme for fondens bevilling på ca. 1,4 mia. kr. til hver af de to regioner for en tiårig periode.

Bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden har godkendt to visionsoplæg for henholdsvis diabetesbehandlingen i Region Syddanmark og i Region Midtjylland, der omfatter etableringen af et Steno Diabetes Center i Odense og et i Aarhus. De to visionsoplæg er forinden blevet godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådene i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

”Vi er meget glade for, at vi er blevet enige om rammerne for en vision, der kan løfte behandling, forskning og forebyggelsen af diabetes til gavn for alle med diabetes i de to regioner,” siger Jannik Hilsted, der er chef for Steno Grants hos Novo Nordisk Fonden.

”Dermed er der nu grønt lys til at gå videre i forhold til at konkretisere planerne på baggrund af en dialog med blandt andet regionernes sygehuse, praksissektoren og kommunerne,” siger han.

Når planerne er udarbejdet, skal de godkendes af både regionsrådene og af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, hvilket efter planen vil ske i løbet af 2017. Novo Nordisk Fonden har indikeret, at der forventes en beløbsramme for fondens bevilling på ca. 1,4 mia. kr. til hver af de to regioner for en tiårig periode.

”I forbindelse med udarbejdelsen af visionerne for de to regioner er der blevet udtrykt bekymring for, at etableringen af to nye specialiserede diabetescentre, der vil samle kompetencer og forbedre behandlingstilbuddene til den enkelte patient, utilsigtet kan medføre en forringelse af behandlingen på de lokale sygehuse. Det er en bekymring, som vil blive adresseret i de planer, der nu skal arbejdes videre med,” siger Jannik Hilsted.

”Det er Novo Nordisk Fondens mål, at de nye tiltag skal være til gavn for alle med diabetes og kunne styrke indsatsen mod diabetes både i centrene og i lokalområderne,” siger Jannik Hilsted.

Læs visionsoplægget for Steno Diabetes Center Aarhus her.

Læs visionsoplægget for Steno Diabetes Center Odense her.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:

Jannik Hilsted, Head of Steno Grants, Novo Nordisk Fonden. Kontakt Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, [email protected], mobil: +45 3067 4805.