Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden indgår samarbejde med CARB-X for at bekæmpe lægemiddelresistente infektioner

Novo Nordisk Fonden afsætter op til 25 millioner USD (170 millioner DKK) til at støtte tidlig udvikling af innovative værktøjer, der kan være med til at forebygge, diagnosticere og behandle nogle af de farligste lægemiddelresistente bakterieinfektioner. Bevillingen gives over en periode på tre år til det førende globale offentlig-private nonprofit-partnerskab Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator (CARB-X).  

Antimikrobielle lægemidler, herunder antibiotika, er de teknologier vi primært anvender mod infektioner. Men når de bakterier, vira, svampe eller parasitter, der forårsager disse infektioner, muterer og bliver resistente over for eksisterende behandlinger, kan selv forholdsvis simple infektioner føre til alvorlig sygdom eller død.  

Antibiotikaresistens truer vores samfund og den globale økonomi ved at øge risikoen ved f.eks. kejsersnit, hofteoperationer og kemoterapi, svække vores fødekæder og reducere produktiviteten. Den mest omfattende undersøgelse af omfanget af antibiotikaresistens viser, at lægemiddelresistente bakterieinfektioner var skyld i 3.500 dødsfald hver eneste dag i 2019. Det tal er stigende og er allerede højere end dødstallene for HIV/AIDS og malaria. Ifølge Verdensbanken vil verden, hvis antibiotikaresistens forbliver høj, miste 3,8 procent af sit årlige BNP frem mod 2050, med et årligt underskud på 3,4 milliarder USD allerede i 2030. 

En vigtig del af løsningen er at udvikle nye vacciner, diagnostiske værktøjer, antibiotika og andre innovative interventioner, der kan bidrage til forebyggelse af disse infektioner, hurtig og præcis diagnosticering samt effektiv behandling. Alligevel har de fleste større lægemiddelproducenter trukket sig fra markedet, og de producenter, der er tilbage og befinder sig i de tidlige udviklingsstadier, er oftest virksomheds-spin-outs fra universiteterne og små virksomheder, der er afhængige af bevillinger og rådgivning.  

CARB-X, som er et globalt nonprofit-partnerskab, der finansieres af fire G7-lande og tre af verdens største fonde, er en førende bidragsyder til disse produktudviklere. Partnerskabet spiller således en afgørende rolle i forhold til at føre lovende ideer til banebrydende antibakterielle produkter fra grundforskningen til kliniske udvikling og gennem fase 1-forsøg. CARB-X har siden 2016 finansieret 93 projekter i 12 lande. Nitten af disse projekter er overgået til eller har afsluttet kliniske forsøg, 12 er fortsat aktive inden for klinisk udvikling, herunder kliniske forsøg i de sene stadier, og to produkter til diagnosticering er kommet på markedet.  

“Ligesom CARB-X ønsker Novo Nordisk Fonden at drive innovation i kampen mod lægemiddelresistente infektioner,” siger Peter Lawætz Andersen, Senior Vice President, Infectious Diseases, i Novo Nordisk Fonden. “Ved at indgå dette partnerskab kan vi være med til at sikre, at den bedste forskning omsættes til effektive, skalerbare og billige behandlingsmetoder, der kan hjælpe med at sætte en stopper for denne tiltagende pandemi.” 

“CARB-X er taknemmelig for det generøse bidrag fra Novo Nordisk Fonden, der støtter op om CARB-X’ mission,” fortæller Kevin Outterson, Executive Director for CARB-X og Austin B. Fletcher juraprofessor ved Boston University. “Denne ny bevilling er et udtryk for vores fælles interesse i at støtte det banebrydende arbejde som produktudviklere, hovedsageligt spin-outs fra universiteter og små biotekvirksomheder, udfører med at fremme tiltrængt innovation, med det formål at forebygge, diagnosticere og behandle de farligste lægemiddelresistente bakterieinfektioner.” 

Kampen mod et marked, der ikke fungerer
Selvom antibiotika er vigtigt inden for moderne medicin, er der blot kommet to nye klasser (typer) på markedet siden 1962, og meget få er i klinisk udvikling. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) “er den kliniske pipeline og de nyligt godkendte antibakterielle midler utilstrækkelige til at tackle udfordringen med stigende forekomst og spredning af antibiotikaresistens.” 

Manglen på private investeringer i innovative antibiotika skyldes blandt andet, at lægerne kun tager dem i anvendelse, når ældre og billigere lægemidler ikke slår til. Dette er vigtigt for at værne om deres effektivitet, men det begrænser også salget af dem. Dette dysfunktionelle marked har skabt et enormt finansieringshul i forhold til udviklingen af nye antibakterielle produkter. En rapport fra Europa-Kommissionen har for nylig anslået, at der hvert år er behov for en yderligere global investering på 250 til 400 millioner USD fra offentlige og filantropiske kilder til forskning og udvikling af produkter, der modvirker lægemiddelresistens, og at denne investering bør fokusere i den tidlige fase af udvikling, hvor CARB-X opererer. 

Novo Holdings, der er fondens helejede datterselskab, etablerede i 2018 REPAIR (Replenishing and Enabling the Pipeline for Anti-Infective Resistance) Impact Fund med det sigte at hjælpe med at lukke dette finansieringshul i den tidlige udviklingsfase. Samtidig med at man fortsat støtter den eksisterende portefølje, har de udfordrende markedsforhold betydet, at REPAIR har sat nye investeringer på pause, og fonden støtter nu kritisk forskning i de tidlige stadier gennem sin bevilling til CARB-X. 

Udvikling af banebrydende produkter 
Bevillingen er desuden del af et mere generelt ønske fra fondens og Novo Holdings side om at bekæmpe lægemiddelresistens gennem udvikling af innovative produkter. Organisationerne engagerer sig i en række aktiviteter fra tidlig udvikling til at advokere for betalingsmodeller, der kan hjælpe med at sætte skub i markedet for antimikrobielle lægemidler. Novo Nordisk Fonden finansierer desuden til et nyt stort initiativ – Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity – der skal reducere brugen af antibiotika og dermed spredningen af antibiotikaresistens ved at udvikle vacciner mod luftvejsinfektioner.  

Sammen med en række større lande og fonde støtter Novo Nordisk Fonden med denne bevilling CARB-X’s arbejde. Indsatsen fokuserer på de farligste bakterier, som prioriteres højest af WHO og USA’s Centers for Disease Control and Prevention (CDC), syndromer med den største sygelighed og dødelighed på verdensplan samt de egenskaber, som klinikere og patienter mest har brug for. Ud over ikke-udvandende finansiering yder CARB-X rådgivning til bevillingsmodtagere i forhold til videnskabelige, kliniske og lovgivningsmæssige spørgsmål, samt forretningsudvikling, og giver derudover adgang til værktøjer, der kan være med til at fremskynde produktudviklingen. 

Om CARB-X
CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) er et globalt nonprofit-partnerskab, der har til formål at støtte tidlig antibakteriel forskning og udvikling med henblik på at imødegå den stigende trussel fra lægemiddelresistente bakterier. CARB-X støtter innovativ behandling, forebyggende tiltag og hurtig diagnostik. CARB-X ledes af Boston University og finansieres af et konsortium bestående af forskellige lande og fonde. CARB-X yder kun bevillinger til projekter, hvor fokus er på lægemiddelresistente bakterier, der fremgår af CDC’s liste over antibiotikaresistente trusler eller WHO’s liste over bakterier, hvor der er akut behov for nye antibiotika, og hvor de patogener, der anses for Alvorlige eller Akutte på CDC’s liste, eller hvor risikoen vurderes for Kritisk eller Høj på WHO’s liste, prioriteres. https://carb-x.org/ | X (tidligere Twitter) @CARB_X 

CARB-X modtager føderal støtte fra U.S. Department of Health and Human Services. Administration for Strategic Preparedness and Response, Biomedical Advanced Research and Development Authority, under aftalenummer: 75A50122C00028, og bevillinger fra Wellcome (WT224842) og Tysklands føderale uddannelses- og forskningsministerie (BMBF), UK Global Antimicrobial Resistance Innovation Fund (GAMRIF) finansieret af det britiske sundheds- og socialministerie (DHSC), Bill & Melinda Gates Foundation samt Novo Nordisk Fonden. Kun forfatterne af denne pressemeddelelse er ansvarlige for dens indhold, og pressemeddelelsen repræsenterer ikke nødvendigvis nogle af CARB-X’ bidragyderes officielle synspunkter. 

Du kan få mere information om CARB-X’s bidragsydere på hjemmesiden. 

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]