Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden klar med støtte til vilde naturvidenskabelige og tekniske forskningsidéer

En ny type mikroskop på celleniveau, bedre genopladelige batterier og udvikling af fluorescerende molekyler. Det er tre ud af de otte ambitiøse og langsigtede naturvidenskabelige og tekniske forskningsidéer, Novo Nordisk Fonden netop har støttet med i alt 98 mio. kr.

For første gang har Novo Nordisk Fonden uddelt bevillinger inden for forskningsprogrammet NERD (New Exploratory Research and Discovery), der er målrettet ambitiøse og vilde forskningsideer inden for naturvidenskabelig og teknisk forskning.

Der er uddelt i alt otte bevillinger på mellem 10 og 13,7 mio. kr. til projekter, der løber i op til syv år. Udvælgelseskriterierne og det lange perspektiv ved projekterne er med til at gøre NERD-bevillingerne til noget særligt.

”De otte nye NERD-projekter har alle en original tilgang til  fundamentale problemstillinger inden for naturvidenskabelig og teknisk forskning. Den lange varighed, som bevillingerne har, gør det muligt at give sig ud i helt nye, ambitiøse og langsigtede projekter,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

”Ud over fokus på det kreative og excellente har vi haft et udvælgelseskriterie, som sætter loft over, hvor meget  finansiel støtte ansøgeren kan have som hovedansøger i eksisterende projekter. Både nationalt og internationalt er dette et ganske nyt og interessant kriterie, der har til formål at give plads til nye ideer, som ikke allerede er finansieret fra anden side, og ligeledes tilstræbe at tilgodese bevillingsmodtagere, som faktisk selv har tid til at gå i laboratoriet og være helt tæt på skabelsen af de primære resultater,” uddyber Lene Oddershede.

Fælles for projekterne er, at de også har et langsigtet anvendelsespotentiale inden for life-science eller bioteknologi.

Et af projekterne skal udvikle kunstige kemiske receptorer, der vil muliggøre kommunikation mellem celler, og som har potentiale for anvendelse i cellebaseret produktion inden for biomedicin og bioteknologi. Lektor Alexander Zelikin, Institut for Kemi på Aarhus Universitet, er ophavsmanden til dette projekt.

Et andet projekt skal give ny viden om vands fysiske og kemiske egenskaber på molekylært niveau. Det er seniorforsker Kristoffer Haldrup, Institut for Fysik på Danmarks Tekniske Universitet, der ved hjælp af avancerede røntgenmetoder skal dykke dybt ned i vandets hemmeligheder, og på længere sigt har projektet blandt andet potentiale til at optimere vores høst af solenergi.

Plads til anderledes projekter og profiler
En anden nyskabelse ved NERD-bevillingerne er den tofasede evalueringsproces, som projekterne har været igennem. I første fase havde programmets bedømmelseskomite kun adgang til ansøgernes projektbeskrivelse, og derfor var fokus i første runde udelukkende på originaliteten og kvaliteten af den videnskabelige ide. Først i anden fase blev det afsløret, hvem der stod bag ansøgningen.

“Det er inspirerende at iagttage den enorme idérigdom, dansk naturvidenskabelig og teknisk forskning byder på – lige fra nyuddannede til veletablerede forskere. Ansøgningerne rummer et kæmpe potentiale, og det har været spændende at følge, hvordan forskere fra mange forskellige discipliner har gjort sig tanker om, hvorledes deres felt kan byde ind med grundvidenskabelig forskning, der på sigt kan lede til landvindinger inden for lægevidenskab og bioteknologi,” siger Bjørk Hammer, formand for Novo Nordisk Fondens Komite for Natur- og Tekniske Videnskaber og professor ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Fonden lader til at have nået en ny målgruppe med det nye program, da cirka 60 % af ansøgerne til NERD-programmet er nye ansøgere hos fonden, hvilket vil sige, at de ikke tidligere har været hovedansøger til bevillinger i fonden.

”Vi har med NERD-programmet mulighed for at støtte forskere på alle karrieretrin. Fra første runde kan vi se, at specielt ’mellem-trinnet’, dvs. lektorer og unge professorer, er godt repræsenteret, og her er rigtigt mange gode idéer, stor energi, kvalitet og originalitet at høste. Vi ser meget frem til at følge de nye NERDs’ forskningsmæssige landvindinger,” siger Lene Oddershede.

De otte NERD-projekter

New light on proton transfer: 13.737.130 kr.
Bo Wegge Laursen, professor, Kemisk Institut, Københavns Universitet.

Projektet fokuserer på at udvikle nye fluorescerende molekyler, der skal give en dybere forståelse af syre-base-reaktioner i celler og væv. Det giver blandt andet mulighed for at afsløre celler, der bliver defekte som følge af sygdom.

Signaling and internalizing receptor mimics: 13.529.823 kr.
Alexander Zelikin, lektor, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

Projektet skal udvikle kunstige kemiske receptorer, som laver funktionelle efterligninger af kroppens egne receptorer. Resultaterne gør det muligt at etablere en platform, som kan bruges til blandt andet cellebaseret produktion inden for biomedicin og bioteknologi.

Spatial frequency-sequential probing to capture structural details and fast dynamics in organ-on-a-chip systems: 13.234.360 kr.
Emil Boye Kromann, lektor, Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

Projektet skal udvikle en ny type mikroskop, der giver mulighed for detaljerede, dynamiske observationer af individuelle celler i organ-på-en-chip-systemer. Disse chips er på størrelse med en mønt og kan fungere som et mini-laboratorie for menneskelige celler og potentielt hele organer. Den nye teknologi kan på sigt muliggøre skræddersyede behandlinger til enkeltpersoner uden at bruge dyremodeller.

Structure-property relations of disordered electrode materials for rechargeable batteries – DEMBATT: 13.000.000 kr.
Dorthe Ravnsbæk, lektor, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet.

Projektet fokuserer på at udvikle nye og bedre materialer til genopladelige batterier, samt at karakteriseres disse materialer ved hjælp af en række nye teknikker. Målet er at opnå en bedre videnskabelig forståelse af de processer, der skaber uorden i batteriernes elektroder, hvilket er vigtigt for udviklingen af fremtidens miljøvenlige og effektive batterier.

Intracellular mechanics and diamond-based sensing: 12.539.717 kr.
Kirstine Berg-Sørensen, lektor, Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

Projektet vil udvikle og anvende følsomme diamant-baserede sensorer, som kan foretage målinger inde i enkelte celler. Målingerne skal give os ny viden om cellernes indre funktion og deres ændrede egenskaber ved sygdom.

Aqueous solvation – understanding water as a solvent and reaction partner via ultrafast X-ray experiments: 11.958.970 kr.
Kristoffer Haldrup, seniorforsker, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet.

Projektet skal give ny viden om vands fysiske og kemiske egenskaber på molekylært niveau. Det skal ske ved hjælp af avancerede røntgenmetoder. Resultaterne vil have potentiale bl.a. for at optimere høsten af solenergi.

Synthesis-Driven Development of New Two-Dimensional Materials – Redox-Active Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Sheets: 10.000.000 kr.
Mogens Brøndsted Nielsen, professor, Kemisk Institut, Københavns Universitet.

Projektet vil udvikle en ny metode til opbygning af responsive grafen-lag, herunder introducere molekylære komponenter, der kan skræddersy grafen-baserede materialers elektriske og magnetiske egenskaber. Resultaterne vil finde anvendelse til optimering af eksempelvis biosensorer og solceller.

Phononic Quantum Sensors: 10.000.000 kr.
Albert Schliesser, professor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.

Projektet vil udvikle ekstremt følsomme kvantemekaniske sensorer baseret på vibrerende membraner, der bl.a. vil kunne måle enkelte elektroners spin i real-tid. På sigt søger projektet at etablere ekstremt følsomme sensorer, herunder at muliggøre magnetisk resonans (MR) skanning på molekylær skala.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]