Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Mere End Fordobler Støtten Til Forskning Inden for Kunst – Nyt Program Oprettes

I 2017 hæver Novo Nordisk Fonden sin støtteramme på området til 22,8 millioner kroner årligt.

Langt flere forskere inden for kunst kan se frem til at modtage en bevilling fra Novo Nordisk Fonden i de kommende år.

I 2017 hæver fonden sin støtteramme på området til 22,8 millioner kroner årligt – i 2016 var rammen 8,8 millioner kroner. De øgede midler går til oprettelse af et nyt forskningslederprogram samt uddeling af flere af fondens Mads Øvlisen ph.d.- og postdocstipendier inden for forskning i kunst.

I det nye forskningslederprogram, ”Investigator Grant i Kunsthistorie”, vil fonden årligt uddele op til to bevillinger af hver fire millioner kroner til støtte af større kunsthistoriske forskningsprojekter. Formålet er at styrke forskningen inden for kunsthistorie i Danmark, give etablerede forskere mulighed for at bedrive forskning i verdensklasse samt skabe markante og højtprofilerede forskningsresultater.

Læs mere om forskningslederprogrammet her.

Ved at udbyde flere Mads Øvlisen ph.d.- og postdocstipendier øger Novo Nordisk Fonden sin støtte til kunsthistorisk og praksisbaseret kunstforskning markant. Hidtil er årligt uddelt to ph.d.-stipendier og tre postdocstipendier, men fra 2017 øges dette til op til fem ph.d.-stipendier og op til fire postdocstipendier årligt.

Læs mere om stipendierne og de forskningsfelter de uddeles indenfor her.

– Novo Nordisk Fonden har støttet kunsthistorisk forskning gennem mange år, og vi kan se, at der gennem de sidste par år har været en stigning både i mængden og i kvaliteten af de ansøgninger, vi modtager. For at støtte denne udvikling yderligere har vi øget midlerne til uddeling, således at der kan uddeles både større og længerevarende bevillinger til de mest talentfulde forskere for derigennem at understøtte, at dansk kunstfaglig forskning udvikler sig til højeste niveau og også opnår en større international gennemslagskraft, siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden.

Der åbnes for ansøgninger om både forskningslederprogrammer og stipendier 29. november 2016.

YDERLIGERE INFORMATION:

Henriette Balslev, Grant Administrator, [email protected], +45 3527 6622.

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, [email protected], +45 3067 4805