Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden øger gennemsigtighed ved at give fri adgang til bevillingsdata

Novo Nordisk Fonden giver som den første fond i verden fri adgang til alle sine bevillingsdata. Det sker gennem etablering af et interaktivt online dashboard med tal og fakta, der giver brugerne mulighed for at få detaljerede realtids-data om alle fondens bevillingsaktiviteter.

Det nye dashboard indeholder data for både Novo Nordisk Fondens tidligere og igangværende bevillinger, herunder de gennemførte bevillingers output, resultater og effekter på samfundet.

De viste data inkluderer blandt andet succesraterne for ansøgninger til bevillinger i åben konkurrence, fordelingen af bevillinger efter alder og køn og på tværs af institutioner og videnskabelige områder.

”Vi er glade for, at vi nu kan gøre vores data tilgængelige for offentligheden, interessenter, universitetsforskere og alle vores bevillingsmodtagere. Vi håber, at vores bevillingshavere dermed vil få et godt indblik i, hvordan deres indrapporteringer er med til at skabe værdifuld viden om vores bevillinger, og at uddannelsesinstitutionerne også kan have gavn af at studere disse data,” siger Thomas Alslev Christensen, Senior Vice President for Novo Nordisk Fondens afdeling for impact og dataanalyse.

Gennemsigtighed er vejen frem
Novo Nordisk Fondens beslutning om at give offentligheden adgang til tal og fakta om dens bevillinger falder i naturlig forlængelse af fondens stærke fokus på løbende at indsamle data for at overvåge og måle effekten af dens aktiviteter.

”Vi definerer effektmarkører og succeskriterier, når vi udvikler nye initiativer, og vores bevillingshavere skal løbende rapportere om fremdriften i deres projekter. Denne indrapportering fortsætter 1–5 år efter, at et projekt er afsluttet, så vi bedst muligt kan måle dets resultater og effekter,” siger Thomas Alslev Christensen.

I forhold til beslutningen om at gøre data tilgængelige for offentligheden forklarer Thomas Alslev Christensen: ”Set i lyset af vores overordnede mål om at bidrage til samfundet stræber vi som fond efter at være så gennemsigtige som muligt om vores filantropiske aktiviteter. En mere åben deling af videnskabelige data og resultater giver de bedste muligheder for at forstå den effekt, som vi og vores mange samarbejdspartnere har på samfundet.”

Dashboardet med tal og fakta for Novo Nordisk Fondens bevillingsaktiviteter er tilgængeligt hér.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.
https://novonordiskfonden.dk/da/

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]
Thomas Alslev Christensen
Senior Vice President, Impact, PhD
+45 3067 4826 [email protected]